Vedvarende fullmakt

En vedvarende fullmakt fungerer som en vanlig fullmakt, men kan få over til å bli en fremtidsfullmakt hvis fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Dette er en måte å sikre din egen stemme, også i fremtiden.

En alminnelig fullmakt vil falle bort dersom du blir svekket av sykdom eller sinnslidelser. En vedvarende fullmakt vil derimot tre i kraft som en fremtidsfullmakt hvis du skal havne i en slik situasjon.

For at fullmakten skal ha samme effekt som en fremtidsfullmakt, må den møte de samme kravene. Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen når det er behov for dette. Frem til du blir syk, vil en vedvarende fullmakt benyttes som en vanlig fullmakt.

Ta kontakt med Din Framtidsfullmakt for mer informasjon og hjelp til å skrive en fullmakt med 100 % stadfestelsesgaranti. Vi tilbyr uforpliktende veiledning og råd.

Hva er forskjellen på vedvarende fullmakt og fremtidsfullmakt?

Mange har det vi kaller for vanlige fullmakter. Dette gir for eksempel et barn fullmakten til å betale regninger, handle mat og ha kontakt med legen til den berørte. Fullmakten er derimot ikke lenger gyldig hvis den berørte blir ute av stand til å passe på seg selv.

Skulle den berørte bli rammet av demens, vil ikke en vanlig fullmakt strekke til – det må foreligge en fremtidsfullmakt. Men det er mulig å inngå en ordning hvor en vanlig fullmakt også kan fungerer som en fremtidsfullmakt, dette kaller vi en vedvarende fullmakt.

Fremtidsfullmakter blir brukt i fremtiden dersom en person blir dårlig fungerende og ikke lenger klarer å ivareta egne interesser. Dette kan skyldes demens eller andre sykdommer. Forskjellen mellom fullmaktene handler om tidspunktet for ikrafttredelse.

En vedvarende fullmakt kan derimot først brukes som en vanlig fullmakt, og siden gå over til å bli en fremtidsfullmakt. Personen som signerer, må oppfylle visse formkrav og Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen når overgangen skjer.

Slik skriver du en vedvarende fullmakt

For å skrive en vedvarende fullmakt må du være fylt 18 år. Videre foreligger det et krav om at personen må ha evne til å forstå betydningen av fullmakten. Dette vil si at du må ha en forståelse av innholdet før du kan gi fullmakt til en annen person.

Derfor er det viktig at vedvarende fullmakter blir skrevet mens personen fortsatt er i stand til å forstå egne interesser og uttrykke egne ønsker. I situasjoner hvor det mistenkes demens, er det derfor viktig at fullmakten blir skrevet før tilstanden forverrer seg.

Vedvarende fullmakter må være skriftlig og den må undertegnes av to selvvalgte vitner. For at fullmakten ikke skal virke mot sin hensikt, er det viktig at fullmaktsgiveren er tydelig i om hvilke forhold og disposisjoner fullmektigen skal ha makt over.

Et presist språk og tydelig ønsker skal inkluderes. Videre må fullmakten inneholde informasjon om vitner, eventuelle legeerklæringer, dokumentasjon på relasjon mellom fullmektigen og fullmaktsgiver.

Fullmakt for økonomiske forhold

Du bestemmer alltid selv ha fremtidsfullmakten skal regulere. Vanligvis omfatter den både personlige og økonomiske forhold, men det er også mulig å legge inn spesifikke og begrensede forhold, som for eksempel betale regninger og selge bolig.

Økonomiske forholdene dreier seg hovedsak om å betale regninger, avslutte eller opprette bankkontoer, håndtere utgifter og inntekter, betale gjeld, drift av utleie, næringsvirksomhet eller bolig. Fremtidsfullmakten bør skrives mens du fremdeles er frisk.

Det er viktig at fremtidsfullmakten er tydelig og presis, slik at det ikke oppstår tolkningstvil. Dette er særlig viktig vedrørende gavedisposisjoner Fullmaktsgiver ønsker ofte at fullmektigen skal stå for gaver til nærstående. Omfang og mottaker må spesifiseres.

Noen velger å kun gi fullmektigen muligheten til å selge bolig og betaling regninger. Dette er opp til fullmaktsgiver. Sett deg ned og tenk gjennom hvordan du ønsker at økonomien din skal styres og behovene dine dekkes, før du skriver fullmakten.

Fullmakt til å representere

Fullmakt til å representere, gir fullmakt til å håndtere personlige forhold. Dette omfatter alle typer ivaretakelse og representasjon av rettigheter, bortsett fra det økonomiske. Hvis du skriver en fullmakt kan du bestemme hvem som representerer deg.

Dette er aktuelt i saker overfor kommunen, Nav og sykehjem. Hvis du gir noen fullmakt til å representere deg, vil de kunne søke om ytelse og tjenester fra det offentlige, og sende inn klager på vedtak på dine vegne. Dette inkluderer digitale tilganger. 

Kanskje ønsker du å bo lengst mulig hjemme i egen bolig? Eller kanskje du har spesifikk eiendeler du ønsker å ta med deg til et eventuelt sykehjem? Når du gir noen fullmakt til å representere deg, får du en tydelig stemme som ivaretar dine interesser.

Dette kan også inkluderer bruk av penger på arrangementer, kultur og ferier du har glede av. I fullmakten må det komme tydelig frem hvem som er din nærmeste pårørende

Motta hjelp til å skrive fullmakt

Det er ikke vanskelig å skrive en fullmakt, og du trenger ingen juridisk bakgrunn eller kompetanse for å klare dette. Men det er viktig at fullmakten inneholder riktige opplysninger, slik at den ikke blir inhabil eller avslått.

For å unngå misforståelser og feiltolkninger, bør fullmakten være presis og godt formulert. Trenger du hjelp med å skrive fullmakt? Da kan vi i Din Framtidsfullmakt hjelpe deg. Vi tilbyr 100 % stadfestelsesgaranti.

Kontakt oss i dag om du er usikker på hva fullmakten skal inneholde eller trenger en mal. Vi kan også ta oss av hele skrivingen, slik at du er sikker på å få en fullmakt som blir godkjent og følger formkravene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.