Vaskulær demens forløp

Demenssykdommer har forskjellige forløp og symptomene kan variere fra person til person. Vaskulær demens rammer 20 % av alle med demens og kan oppstå av flere grunner.  

Hvis sykdommen skyldes hjerneslag eller blødning i hjernen, kommer ofte symptomene raskere. I denne artikkelen ser vi nærmere på forløpet til vaskulær demens og hvordan denne tilstanden oppstår. 

Vaskulær demens skiller seg ut fra andre demenstilstander, da sykdommen ofte oppstår i forbindelse med, drypp, hjerneslag, blodpropp eller andre skader som endrer blodsirkulasjonen i hjernen. 

Gammel mann i rullestol og sønnen hans.

Hva er forløpet til vaskulær demens?

Vaskulær demens oppstår når hjernen ikke får tilstrekkelig med blodtilførsel. Dette kan skje av flere grunner, men blodpropp eller hjerneslag er de vanligste årsakene. Vaskulær demens kan oppstå etter kun ett eneste hjerneslag, dersom skaden skjer i spesielle områder i hjernen.  

Dersom en person får vaskulær demens som følge av drypp eller hjerneslag, vil tilstanden kunne forverre seg etter nye tilfeller. Etter hjerneslag kan vaskulær demens komme flere små eller få store hjerneslag. Men det kan også være et resultat av andre tilstander som har skadet eller påvirket blodårene i hjernen.

Forløp og symptomer avhenger av hvilke områder i hjernen som er påvirket – vaskulær demens kan nemlig oppstå over hele hjernen. Etter hjerneslag eller andre blødninger, kan symptomene komme plutselig. Ofte forverres den fort ettersom hjerneslag gjerne kommer flere ganger, tett etter hverandre. 

Overlevelsesraten er noe lavere enn hos personer med Alzheimers. Dette skyldes årsaken til hvorfor vaskulær demens oppstår. Personer som for eksempel har fått sykdommene etter hjerneslag, er også utsatt for nye slag etter det aller første. Et høyt blodtrykk kan også redusere overlevelsesraten.

Mor og datter gir hverandre en klem.

Kan vaskulær demens behandles?

Det er dessverre ikke mulig å reversere eller kurere vaskulær demens. Heldigvis kan tilstandene bedre seg, dersom det går lang tid etter gjennomgått hjerneslag. Behandling av vaskulær demens dreier seg i stor grad om å forebygge nye drypp, hjerneslag og blodpropper, slik at tilstanden ikke forverrer seg.  

Forebyggende behandling går ut på at personen jobber med å redusere risikofaktorer. Dette kan for eksempel være å senke kolesterolet, bruke blodfortynnende medisiner og regulere blodtrykket jevnlig. Slik forebygges nye hjerneslag og blodpropper. 

Mange går også på en regulert diett, og personer med diabetes må også reguleres regelmessig. Medisin kan ikke helbrede vaskulær demens, men medisinering kan kontrollere sykdommen og virke forebyggende. Dersom personen har blandet demens, kan alternativ Alzheimers medisinering brukes. 

Eldre med vaskulær demens, får ofte en blanding med Alzheimers. Psykologiske og atferdsmessige symptomer kan også behandles, akkurat som med demenssykdommer. For å sikre riktig og nødvendig behandling, er det viktig at legen får stilt diagnosen tidlig i forløpet. Dette kan også være med på å redusere forverring som følge av nye drypp og hjerneslag.

Sønn gir mor en klem.

Fremtidsfullmakt sikrer fremtiden

Selv om det er mulig å leve et godt og langt liv med vaskulær demens, er det viktig å ta forholdsregler for å sikre at personlige og økonomiske interesser blir ivaretatt. Forebyggende behandling kan redusere risikoen for forverring, men hjerneslag pasienter er ofte utsatt for ytterlige slag som kan forverre symptomer. 

Etter diagnose og behandling fra legen, er det normalt å begynne prosessen med å planlegge fremtiden. Mange velger i dag å skrive en fremtidsfullmakt – et alternativ til vergemål. Når du utarbeider en fremtidsfullmakt, har du kontroll på hvem som ivaretar dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre dette på egen hånd. 

Fremtidsfullmakten kan erstatte vergemål helt eller delvis, og gir deg langt større selvbestemmelse. Hvis den dekker alle behov, blir det ikke nødvendig å oppnevne verge ved en senere anledning. I fremtidsfullmakten gir du én eller flere personer fullmakt til å representere deg i gitte sammenhenger. 

Du kan for eksempel utnevne en fullmektig som kan forvalte bestemte eiendommer, betale regninger, kjøpe bursdagsgaver, donere penger til gitte formål og lignende. Fremtidsfullmakten kan dekke både personlige og økonomiske forhold.

Gammelt ektepar.

Få hjelp med fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt kan opprettes av alle som er over 18 år og har samme vitne- og formkrav som et testamente. Du behøver imidlertid ikke bistand fra en advokat for å utarbeide fullmakten.

Har du lyst på mer informasjon om hvordan fremtidsfullmakten fungerer? Da kan vi hjelpe.

Din Framtidsfullmakt bistår også ved utforming av fremtidsfullmakt, slik at du kan være trygg på at den dekker dine behov. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.