Tidlig demens test

Mistenker du at du har demens? Det finnes flere tester som kan stille eller utelukke diagnosen. Det viktigste er å ta kontakt med legen dersom du har bekymringer. Sykdomshistorie, symptomer og tester brukes for å stille en endelig diagnose.

Demens er en fellesbenevnelse. Vi har mange ulike former for demens. Symptomene og årsaker vil variere, selv om Alzheimers er den mest utbredte formen. I starten kan symptomene være vage, før de gradvis utvikler seg og blir verre i takt med sykdomsforløpet.

Hjernesykdommene som fører til demens, opptrer som regel i høy alder. Men kognitiv svikt kan også forekomme hos yngre pasienter. Det finnes flere tilfeller med tidlig demens i Norge. Noen kan bli rammet allerede i 30-årsalderen. Likevel er flertallet av tilfellene hos de over 65 år.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan legen stiller en diagnose. Vi skal se på noen av vanligste testene, men også fortelle deg hva som er viktig å tenke på dersom diagnosen blir stilt. Ved mistanke til deg selv eller noen rundt deg, må du alltid kontakte fastlegen.

Kryptert område med en lås i fronten

Dette må du gjøre før du tar kontakt med legen

Hvis du mistenker at du selv er rammet av demens, må du sette deg ned og tenke over symptomene dine. Hvilke symptomer har du nå, som du ikke hadde tidligere? Her må du ikke tenke på hva som er «normalt», men heller fokusere på det som har forandret seg den siste tiden.

Hva er årsaken til at du mistenker problemer med hukommelsen? Legen vil da kunne avklare om dette muligens er begynnelsen på en sykdom. I noen tilfeller er det lurt å ha med seg en pårørende eller noen du omgås mye med. De kan nemlig ha merket symptomer du ikke selv var klar over.

Noen merker heller ikke symptomer på egenhånd, eller har allerede blitt så syke at de ikke har innsikt i egen situasjon. Da er det viktig at de pårørende tar grep og handler raskt. Noen former for demens medfører fornektelse, hvor den syke skylder på andre rundt seg eller omgivelsene.

I forkant av legetimen bør både vedkommende og eventuelle pårørende ha laget en liste over symptomer og endringer som er grunn til å vekke mistanke. Dette er som nevnt også viktig for å avdekke eventuelle andre sykdommer eller for å kunne stille en korrekt diagnose enklest mulig.

To hender som holder rundt et hjerte med en penn på hver side

Hva spør legen om?

Det finnes mange ulike demensformer. Legen vil derfor først og fremst se på sykdomshistorikken din, og deretter på symptomene. Hvis du for eksempel nylig har hatt drypp eller hjerneslag, kan dette ha gitt skader som medfører vaskulær demens.

Hvis symptomene dreier seg om stivhet i muskulatur og synshallusinasjoner, kan det være snakk om Lewy-legeme demens. Symptomer og sykdomshistorie kan derfor være med på å avgjøre hvordan legen ønsker å teste deg for demens. Det er også viktig for å utelukke andre eventuelle sykdommer.

Enhver form for demens har unike symptomer. Alle blir testet ulikt basert på hva som kan være en aktuell diagnose. Derfor finnes det ikke en satt test som skal kunne stadfeste ethvert tilfelle av demens. I teorien vil den eneste sikre måten være å gjøre en obduksjon etter personen er død. Vi har likevel teknikker som klarer å avdekke en mest sannsynlig demensdiagnose.

Legene bruker teknikker for å identifisere symptomer, men også for å ta røntgenbilder av hjernen. Du kan også bli spurt enkle spørsmål eller bli bedt om å utføre enkle oppgaver. Noen ganger skal du huske tre eller fire ord, mens dere snakker om noe annet.

Sjekkliste som vises frem av en gutt og en jente

Demens test hjemme

Hvis du mistenker at du har symptomer på demens, anbefales det at du kontakter legen umiddelbart. Men hvis du er pårørende, kan det være vanskelig å få den aktuelle personen med til legen. Da kan du ta kontakt med legen på egenhånd, eller stille noen enkle spørsmål for å få et klarere bilde.

Spør for eksempel om hvilket år og hvilken måned det er. Be gjerne personen om å huske et nummer eller en adresse, for deretter å be dem gjenta dette etter en kort stund. Du kan også be dem om å telle tilbake fra 20 til 1 eller si månedene baklengs i riktig rekkefølge. Dersom personen, eller du selv, har problemer med flere av spørsmålene, må du ta kontakt med lege.

En lege vil stille lignende spørsmål og gjerne ta tidsaktuelle hendelser med i undersøkelsen. Det er vanlig at legen ber pasienten om å fortelle dem hvilket område de bor i, eller hva den nåværende statsministeren heter. I tillegg kan pasientene bli bedt om å utføre praktiske oppgaver.

Disse praktiske oppgavene går som regel ut på å tegne og problemløse. Ofte blir pasient bedt om å kopiere en formasjon eller utføre en klokketest. Her må pasienten føre inn visere og tall på riktig sted for å tegne et klokkeslett. På et tidlig stadium vil pasienter ha problemer med forskjellen på lille- og langviseren, eller plassere tallene fra 1 til 12 på klokken.

To personer som samarbeider om å holde opp en lyspære

Hva skjer etter diagnosen?

Etter diagnosen er stilt, vil pasienten få god oppfølging, informasjon og beredskap fra kommunen. Alle kommuner i Norge skal ha en demenskoordinator som kan gi bistand til både pårørende og pasient. Det er viktig å planlegge for fremtiden, slik at du sikrer et best mulig liv med diagnosen.

Hvis du har fått påvist demens, er det viktig å ta grep for fremtiden. Mange velger å sette opp en fremtidsfullmakt mens de enda er friske. Slik kan personlige interesser, økonomi og eiendom bli ivaretatt i årene som kommer.

I en fremtidsfullmakt legger du føringene for hvem som kan ta beslutninger på dine vegne og hvilke beslutninger de kan ta. Du utnevner en fullmektig som for eksempel får ansvar for å kjøpe inn julegaver til et visst budsjett eller får ansvar for å forvalte økonomi og eiendom.

Mange velger også å inkludere informasjon om eventuelle donasjoner til veldedighet og organisasjoner, eller forespørsler om fremtidig medisinsk behandling. Med en fremtidsfullmakt sikrer du at ønskene dine blir hørt og at dine interesser blir ivaretatt.

Far og sønn som holder rundt hverandre og jubler

Få hjelp til fremtidsfullmakt!

Trenger du hjelp til å sikre at fremtidsfullmakten er gyldig? Vi kan bistå deg med utforming og innhold etter dine ønsker. Din Framtidsfullmakt har erfaring med å skrive hundrevis av godkjente fullmakter.

Det er lurt å ha en framtidsfullmakt i bakhånd. Dette gjelder spesielt dersom en skulle utvikle demens. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, eller for eventuelle spørsmål og henvendelser!