Testamente: Alt du trenger å vite! 

Vurderer du å lage et testamente? I så fall er det lurt å sette seg inn i formkrav, regler og annen nyttig informasjon. På den måten kan du forsikre deg om at dokumentet blir juridisk gyldig, og at arven fordeles slik du ønsker. 

I dette innlegget gir vi deg oversikt over de viktigste punktene! 

Hva er et testamente? 

Et testamente (eller testament) kan betraktes som en skriftlig viljeserklæring for hvordan man ønsker at formuen skal fordeles etter ens bortgang. Personen som oppretter et testamente, omtales gjerne som testator.  

Det å skrive et testamente er for eksempel aktuelt dersom man har spesielle ønsker for hvordan formuen skal forvaltes. Ønsker man for eksempel å støtte en gitt organisasjon, kan man testamentere bort penger til denne. Mottaker kan også være en eller flere personer. 

Husk dette når du skriver ditt testamente: Regler og lover 

Bruken av testamente reguleres i arveloven. Her kommer det blant annet frem hvilke regler som gjelder for når og hvor mye man kan testamentere bort.  

Det er blant annet viktig å merke seg at man ikke kan testamentere bort mer enn 1/3 av formuen man etterlater seg. Grunnen til dette, er at 2/3 av alt du etterlater deg regnes som pliktdelsarv. Denne går til livsarvingene (første arvegangsklasse), om du ikke har en samboer eller ektefelle med arverett.  

Pliktdelsarven trenger likevel ikke å være mer enn 15 ganger Folketrygdens grunnbeløp (15 G) per livsarving. Livsarvingene er dine barn. Har et barn gått bort, vil hens eventuelle barn (altså ditt barnebarn) være livsarving – og så videre.   

Så fremt du ikke har ektefelle, samboer med arverett eller livsarvinger, vil du stå fritt til å testamentere bort hele formuen din. Skulle den testamentariske disposisjonen være i strid med pliktdelsarv til livsarvinger eller ektefelle, vil det regnes som ugyldig. 

Krav til gyldig testamente: Formkrav 

Det finnes også visse krav som må oppfylles for at et testamente skal kunne regnes som gyldig. Om testamentet ikke følger gitte formkrav, vil det regnes som ugyldig. Et testamente skal kort fortalt være… 

  • Skriftlig 
  • Signert av testator med to testamentvitner til stede 
  • Underskrevet av begge vitnene, med testator til stede  

Unntaksvis kan også muntlige testamenter være gyldige, men dette er heller uvanlig. Har du noen spesielle ønsker for hvordan formuen din skal fordeles? Få det ned på papiret! 

Kan jeg bruke en testament-mal (gratis)? 

Det å skrive et testamente er ikke noe man gjør hver dag. Er du usikker på oppsett eller innhold, kan det derfor være praktisk å ta i bruk en mal. Da trenger du kun å fylle inn de opplysningene som er relevante i din situasjon.  

Du finner både ikke-gratis og gratis maler som kan benyttes. Sørg i hvert fall for at malen har signaturfelter for deg og de to vitnene, samt andre viktige rubrikker. 

Motta hjelp til å skrive ditt testamente! 

Ønsker du å skrive et testamente, men er usikker på hvordan oppsettet skal se ut? Eller sliter du kanskje med å formulere selve innholdet? Din Framtidsfullmakt hjelper deg gjerne! Vi bistår også med skriving av fremtidsfullmakter, som i likhet med testamenter kan være av stor verdi.  

Ta kontakt om du har noen spørsmål, eller ønsker et pristilbud!