Testament: Pris og annen nyttig info! 

Med et testament kan du forsikre deg om at arven fordeles i henhold til dine ønsker når du en dag går bort. Mange er imidlertid usikre på hvordan et testament lages. Kan man skrive det selv? Og hvilke krav må i så fall oppfylles?  

Her gir vi deg oversikten du trenger! 

Hva er et testament? 

Et testament er et dokument som inneholder opplysninger om hva arvelater ønsker skal skje med formuen/eiendelene sin etter sin død. Man kan fritt testamentere bort det man eier, så fremt det ikke er til hinder for pliktdelsarv eller øvrige begrensninger beskrevet i arveloven.  

Kort fortalt vil 2/3 av arven være pliktdelsarv, og denne går til livsarvingene ved arveoppgjøret. Det vil si barna til arvelater, (eventuelt barnas barn eller øvrige etterkommere). Det betyr at maksimalt 1/3 av arven kan testamenteres bort. Her er det ikke tatt høyde for eventuell ektefelle.  

Personen som oppretter et testament kalles for testator, og kan når som helst tilbakekalle eller endre testamentet sitt. Gjennom en arvepakt kan man også velge å forplikte seg til at endring eller tilbakekalling ikke kan finne sted.  

Kan man skrive testamente selv? 

Ja, du kan skrive et testament selv (gitt at du er myndig). Merk imidlertid at det stilles konkrete krav til innhold, utforming og omstendigheter. Av den grunn synes mange det er betryggende å motta juridisk bistand eller hjelp, selv om dette kan ha sin pris.  

Skulle testamentet inneholde formfeil, eller det ikke har blitt tatt hensyn til reglene i arveloven, kan det bli kjent ugyldig. Vi kan blant annet nevne at testamentet alltid skal signeres i påsyn av to vitner, og også disse skal signere.  

Opprette testament? Pris kan variere 

Dersom du ønsker å få hjelp til å opprette et testament, kan prisen for dette variere. Skal du motta juridisk hjelp via en advokat, kan du regne med at det koster omkring 6 000 til 10 000 kroner. Endelig testament-pris avhenger av hvilken aktør du velger.  

Husk imidlertid på at det også finnes andre aktører som kan hjelpe. Advokater har gjerne en nokså høy timepris! 

Mulig å lage testament på nett 

Hvis du planlegger å lage et testament, kan du alltids benytte deg av en mal. Dette er et ferdig oppsett som er klart til å fylles ut med egen informasjon. Maler som dette er noe du kan finne på nett. Noen av dem er gjerne gratis, mens de mer forseggjorte koster litt penger.  

Du kan dessuten få hjelp til å lage ditt testament via nett. På den måten kan du få et testament som oppfyller alle krav, klart til å signeres av deg og vitnene. 

Motta hjelp til å skrive testamente 

Det å skrive et testament er noe som krever kunnskap om både formkrav og juridiske krav. Dersom du trenger hjelp, står Din Framtidsfullmakt klar til å bistå deg gjennom prosessen. Vi kan utarbeide testamenter, fremtidsfullmakter og andre viktige dokumenter for deg.  

Hos oss kan du motta hjelp til en gunstig pris. Vi sørger for at dokumentet oppfyller alle krav, slik at du kan få én ting mindre å bekymre deg for!