Symptomer på demens

Demens er en hjernesykdom, og det finnes mange symptomer på denne sykdommen. Grunnen til det er at det er mange underliggende sykdommer som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er en av de vanligste sykdommene som fører til demens.

Det sier seg selv at demens er en ganske kompleks sykdom. I tillegg til at det kan komme av flere forskjellige sykdommer, så kan de også komme i form av forskjellige nivåer. Derfor skilles det mellom lett, moderat og alvorlig demens.

Det er mange symptomer på demens, og disse symptomene kan deles inn i tre hovedgrupper. Disse tre hovedgruppene er kognitive symptomer, atferdsmessige og psykologiske symptomer og motoriske symptomer.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i sykdommen demens. Vi skal se nærmere på hvilke tester som kan avdekke sykdommen, hvordan sykdommen utvikler seg og hvor lenge man kan forvente å leve med denne sykdommen. Vi skal også se på noen spesifikke former for demens.

Demens symptomer test

Når en pasient har symptomer på demens, så er det vanlig å gjennomføre ulike tester på pasienten. Det er en lege som står for gjennomføringen av disse testene. 

Det er svært enkle tester som en person med fullverdige funksjoner ikke vil ha noe problem å gjennomføre i en tilfredsstillende grad. Derfor vil disse testene kunne gi et ganske klart bilde på hvorvidt pasienten har begynt å utvikle demens eller ikke.

Enkle spørsmål

De første testene vil antageligvis gå ut på å stille pasienten noen svært enkle spørsmål. Det kan være spørsmål som Hvor bor du nå? og Hva heter Norges statsminister? 

Disse spørsmålene er altså en kombinasjon av din personlige informasjon og det som anses for å være allmennkunnskap. Selv om politikk kanskje ikke er det temaet du liker best, så bør du vite hvem som er Norges statsminister. 

Legen kan også gi pasienten tre ord (f.eks «baby», «eple» og «jobb») som pasienten skal prøve å huske i ett minutt mens de snakker om et annet tema.

Klokketesten

En av de vanligste testene som brukes til demensutredning, er klokketesten. Denne testen går ut på å tegne en klokke og plassere de forskjellige tallene der de hører hjemme. Enkelt, tenker du kanskje. Men en person med demens vil faktisk ha vanskelig for å klare dette.

Klokketesten innebærer også å plassere viserne på det nøyaktige klokkeslettet som legen ber om. Men også dette er en aktivitet som kan by på forskjellige utfordringer for en person som har begynt å utvikle demens.

Praktiske oppgaver

Hvis pasienten ikke klarer å gjennomføre klokketesten i en tilfredsstillende grad, så er det vanlig at legen ber pasienten om å utføre flere praktiske oppgaver. Hensikten med dette er å få mistanken bekreftet ordentlig.

Klokketesten er et godt eksempel på en praktisk oppgave. Andre praktiske oppgaver er å legge utvalgte gjenstander i den rekkefølgen som du får beskjed om. 

Demens ulike faser

Demens er en sykdom som skjer i forskjellige faser. Utviklingen til denne sykdommen kan sammenlignes med en snøball. I begynnelsen er symptomene så få og lite alvorlige at det er enkelt både å overse å bortforklare det. Etter hvert er ikke det like enkelt lenger.

Utviklingen av demens skjer altså svært langsomt de første årene, og det er ikke sikkert at det er like tydelig som det blir senere i sykdomsforløpet:

  • Pasienten opptrer bortimot normalt i kjente omgivelser på dette tidspunktet.

Det sies at det kan ta mellom 5 og 10 år fra sykdommen får fotfeste til tilstanden forverres i betydelig grad. Menneskets funksjonsevne forverrer seg raskt, og det er ikke mulig å overse det som faktisk skjer lenger:

  • Pasienten har sterkt nedsatt orienteringsevne, det gjelder også i de kjente omgivelsene som tidligere ikke var noe problem.
  • Pasientens handlingsevne forfaller sakte, men sikkert.
  • Pasienten opplever stadig større grad av språkvansker.
  • Pasienten kan også få oppleve et fall i forflytningsevne. 

Når pasienten har nådd dette punktet i sykdomsforløpet, så vil det ofte være snakk om måneder før sykdommen forverres ytterligere i stedet for år. 

Alkoholisk demens vs. Vaskulær demens

Takket være dagens moderne forskning vet vi at demens ofte er en bivirkning av en rekke andre sykdommer. Det betyr at det ikke finnes kun én sykdom som utløser demens. Det finnes ulike typer demens, og noen av dem er vanligere enn andre.

Noen eksempler på demens er Alzheimers sykdom, som utgjør ca. 60 % av alle demenstilfeller. I tillegg har vi frontallappsdemens, demens som følge av Parkinsons sykdom og en rekke andre sykdommer. Nedenfor skal vi ta for oss alkoholisk demens og vaskulær demens.

Alkoholisk demens

Alkoholisk demens er demens som utløses av en kombinasjon av høyt alkoholforbruk og lite mat over svært lang tid. I de tilfeller hvor det oppstår alkoholisk demens, så har vedkommende drukket mye alkohol og ikke sørget for å få i seg næringsfull mat i mange år.

Som vi vet, har demens en svært ødeleggende effekt på flere av menneskets funksjoner. Ved alkoholisk demens er det imidlertid menneskets intellekt og hukommelsesevne som rammes hardest. Det betyr at det meste av sykdommen foregår inne i hodet, og ikke så enkel å gripe fatt i.

Denne formen for demens ble kategorisert som en egen diagnose tidligere, men slik er det ikke lenger. Grunnen til det er at det kan være vanskelig å fastslå helt sikkert at det er alkoholisk demens. Derfor finner vi i dag alkoholisk demens under kategorien som kalles andre demenssykdommer.

Vaskulær demens

Vaskulær demens er demens som kommer i forbindelse med skader i blodsirkulasjonen til hjernen. Dette kan oppstå i etterkant av akutte sykdomsforløp som blodpropp, drypp og hjerneslag. Noen opplever å få drypp eller hjerneslag flere ganger, og det kan forverre tilstanden betraktelig.

Denne formen for demens kommer altså av en sykdom i hjernen. For å fastslå dette er det nødvendig å ta røntgen av hodet, for dette er noe som kommer til syne på både CT- og MR-undersøkelser.

Ovenfor nevnte vi at Alzheimers sykdom står for ca. 60 % av alle demenstilfeller i Norge. Vaskulær demens står for ca. 20 % av de resterende 40 prosentene. Dette er en form for demens som kan påvirke både mental og kognitiv funksjon hos et menneske.

Det finnes ingen medisin som vil reversere vaskulær demens. Hvis du har fått denne diagnosen, må du altså leve med den resten av livet. Men du kan få blodfortynnende medisiner for å forhindre ytterligere skader i hjernen. Denne medisinen skal forhindre at det dannes flere blodpropper.

Forventet levetid med demens

Hvor lenge kan du være i stand til å leve med en sykdom som demens? Forventet levetid i forbindelse med denne sykdommen, er noe som har skapt hodebry for forskere i flere tiår.

Gjennom forskning har vi funnet ut at demens helt sikkert gir kortere levetid. Men hvor lenge vil variere med utgangspunkt i hvilken form for demens pasienten har. 

Det finnes mange former demens, og på nåværende tidspunkt har det ikke vært mulig å fastslå forventet levetid i forbindelse med alle de ulike variantene. Men her vil vi ta utgangspunkt i demens som følge av Alzheimers sykdom og vaskulær demens.

Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom utgjør 60 % av demenstilfellene i dagens samfunn, og forskning viser at det er førstnevnte som kommer ‘’best ut’’ av det. 

Med Alzheimers sykdom forventer man at levetiden forkortes med henholdsvis 6,2 år og 6,7 år for menn og kvinner. 

Vaskulær demens

Vaskulær demens står for 20 % av dagens demenstilfeller. Denne demenssykdommen kommer ikke like godt ut som Alzheimers sykdom.

Her viser undersøkelser at man kan forvente antall tapte leveår å være på henholdsvis 7,2 år og 9,2 år for menn og kvinner.