Symptomer på demens hos yngre

Mange ønsker å lære mer om symptomer på demens hos yngre. Det er nemlig ikke bare eldre som rammes av demens. I Norge finnes det mer enn 4 500 yngre individer som er rammet av demens, for eksempel i form av alzheimer.

Det å rammes av demens oppleves kanskje ekstra fortvilende når den som rammes er ung. Mange under 65 år lider av sykdommen, som gjerne fører til at man blir pleietrengende. 

Alle kan være glemske eller føle seg ufokusert en gang iblant. I mange tilfeller er ikke symptomene du føler på demens, men noe helt uskyldig. Samtidig er det greit å vite hvilke faresignaler man bør se etter, slik at man kan få hjelp ved behov.

Tidlige symptomer på demens er greit å ha kunnskap om, enten du tror du selv eller noen du står nærme er rammet. Hvilke symptomer på demens sees hos yngre? Dette skal vi nå se nærmere på.

Gammel mann i rullestol og sønnen hans.

Tidlige symptomer på demens hos yngre

Det finnes en rekke tidlige symptomer som kan utarte seg hos mennesker som har begynnende demens. Blant disse symptomene er det først og fremst snakk om kognitive utfordringer. Den rammede vil gjerne ha lett for å bli distrahert, og utfordringer med å delta i samtaler.

Tidlige symptomer på demens hos yngre inkluderer også problemer med konsentrasjonen. Mange vil også oppleve problemer med å holde på oppmerksomheten. Det er heller ikke uvanlig at den rammede sliter med å huske tid og sted.

Både gamle og unge mennesker vil kunne få disse symptomene. Tidlige symptomer på demens hos yngre vil også kunne inkludere svekket dømmekraft. Mange vil for eksempel ha problemer med å håndtere tall og økonomi.

Mor og datter gir hverandre en klem.

Generelle symptomer ved demens 

Når yngre rammes av demens vil de også kunne oppleve en rekke andre symptomer. Det finnes mange demenssymptomer som arter seg likt hos gamle og unge. Mange av symptomene er kognitive, noe som innebærer at de rammer tankevirksomhet og kunnskapstilegning.

Mange pårørende av unge demensrammede vil også oppleve endret oppførsel og tenkemåte hos den rammede. Generelle symptomer på demens hos yngre kan blant annet omfatte følgende:

 • Agnosi: Den rammedes evne til å forstå eller gjenkjenne sanseinntrykk mangler eller reduseres. Dette kan for eksempel handle om identifisering av smak, lyd eller lukt.
 • Språkendringer: Den rammede opplever gjerne at ord «blir borte». Meningen og forståelsen av ordene forsvinner ofte. Dette kan føre til språklige utfordringer.
 • Endret konsentrasjon og oppmerksomhet: Demensrammede har gjerne redusert evne til å kommunisere og følge med i vanlige samtaler. Den rammede distraheres lett.
 • Hukommelse og læreevne svekkes: Den rammede husker gjerne ikke det han/hun eller andre nettopp snakket om.
 • Tiltaksløshet og vansker med å fullføre aktiviteter
 • Svekkede intellektuelle evner: Den rammedes evne til resonnering og abstrakt tenkning svekkes.
 • Svekket orienteringsevne: Demensrammede har gjerne problemer med å kjenne seg igjen på ellers kjente steder.
 • Handlingssvikt: Den demensrammede kan miste evnen til å utføre trivielle oppgaver som å slå på kaffetrakteren.
  Gammelt ektepar.

  Alle bør sikre seg og pårørende med en fremtidsfullmakt

  Demens hos yngre kan oppleves veldig vanskelig, og da kanskje spesielt for de pårørende. Det er vanskelig å forutsi hvem som vil rammes. Det beste man kan gjøre er derfor å forberede seg på at man en dag kan rammes av demens.

  Dersom noen rammes av demens, kan Fylkesmannen oppnevne et vergemål for en. Dette innebærer blant annet at man ikke selv har råderett over egne penger. De fleste foretrekker å selv bestemme hvem som skal ivareta ens interesser i fremtiden.

  Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme at for eksempel en ektefelle skal håndtere økonomien om du rammes av demens. Dette er viktig å gjøre mens man enda er oppegående. Siden demens – i sjeldne tilfeller – også kan ramme unge, bør selv unge vurdere å lage fremtidsfullmakt.

  Sønn gir mor en klem.

  Få hjelp til å lage fremtidsfullmakt

  Symptomer på demens hos yngre kan omfatte både kognitiv svekkelse og endret handlingsmønster. Den rammede vil ofte oppleve store problemer med korttidshukommelse, og selv enkle oppgaver kan bli utfordrende. 

  Rammes man av demens vil man ofte ha behov for verge, siden man gjerne ikke klarer å håndtere vanlige oppgaver som tidligere. 

  Du kan selv bestemme hvem som skal ta viktige beslutninger for deg om du skulle rammes av demens i fremtiden. Dette forutsetter imidlertid at du har en fremtidsfullmakt.

  Din Framtidsfullmakt hjelper deg med å skrive fremtidsfullmakt. Fullmakten skreddersys dine behov og ønsker, og leveres på kort tid. Kontakt oss i dag om du har noen spørsmål!