Skrive testamente? Slik går du frem! 

Når du skal skrive et testamente er det mange ting å ta hensyn til. Først og fremst må du skrive det av egen fri vilje. Det er også viktig at dokumentet oppfyller gitte formkrav og juridiske krav. Hvis ikke, risikerer man at testamentet blir erklært ugyldig.  

Her forklarer vi deg hvordan du går frem. 

Kan man skrive testamente uten advokat? 

Ja, du har mulighet til å skrive et testamente uten at en advokat er innblandet i prosessen. Mange velger imidlertid å få hjelp, gjerne fordi de er usikre på formkrav eller det juridiske. Når det kommer til fordeling av arv, er det viktig å vite at alt er på stell.  

Med det sagt, kan du fint skrive testamentet ditt selv – gitt at du vet hva du gjør. Samtidig er det viktig å huske på at du trenger to vitner. Du kan derfor ikke skrive testamentet ditt helt selv. 

Hvordan skrive testamente? 

Dersom du ønsker å skrive et testamente selv, er det nødvendig å sette seg inn i både juridiske krav og formkrav. På den måten kan du være sikker på at dokumentet blir juridisk gyldig.  

Når det kommer til det juridiske, er det viktig at testamentet ikke kolliderer med eventuell pliktdelsarv. Har du livsarvinger, har disse rett på 2/3 av arven. Med andre ord kan du da kun testamentere bort 1/3 av verdiene dine.   

Her er noen andre viktige punkter! 

Formkrav for testament 

Det første vi skal se nærmere på, er hvilke formkrav et testament må oppfylle. Med formkrav mener vi krav til selve utformingen av dokumentet. Du må blant annet sørge for at ditt testamente er…  

  • Skriftlig 
  • Underskrevet av deg med to vitner til stede 
  • Signert av begge vitner i ditt nærvær  

Merk deg at begge vitner må være ved sans og samling, og ikke minst – myndige. Vitnene dine kan heller ikke være tilgodesette i testamentet, og det samme gjelder deres ektefeller. Du kan ikke velge vitner som er i nær slekt. Og ikke minst – du må selv ha godtatt vitnene.  

Vitnene bør informere skriftlig om at testator (du) har laget testamentet av fri vilje. De bør også opplyse om at du var ved dine fulle fem. For ordens skyld bør testamentet også påføres dato, og oppbevares et sikkert sted.  

Du trenger ikke å skrive ditt testamente selv, og kan overlate dette til noen andre basert på dine instrukser.  

Testament-mal 

Når du skal skrive et testamente er det en fordel om dokumentet blir ryddig og oversiktlig. I den forbindelse kan det være nyttig å ta i bruk en testament-mal. Dette er en mal, altså et ferdig oppsett, som kun trenger å fylles ut. 

Du kan finne mal for testament på nett. Noen av disse koster penger, men det finnes også gratis løsninger.  

Ønsker du ikke å skrive ditt testamente selv? Pris for hjelp 

Dersom du har behov for hjelp til å skrive et testamente, finnes det ulike aktører som kan bistå deg. Skal du motta hjelp hos en advokat, koster dette fort opp mot 6 000 til 10 000 kroner. Prisen kan naturlig nok variere en del fra advokat til advokat.  

Du kan imidlertid også få hjelp til å skrive testamentet ditt av andre parter. I så fall kan du ofte oppnå en mer gunstig pris. 

Gammel mann i rullestol og sønnen hans.

Motta hjelp med skriving av testament  

Trenger du hjelp til å skrive et testamente? Din Framtidsfullmakt har kompetansen og erfaringen som trengs. Vi sørger for at testamentet ditt oppfyller alle juridiske og formmessige krav. Deretter trenger du og vitnene dine bare å signere det.  

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål!