Skjema arv og gave 

Å forstå forskjellen mellom gaver og forskudd på arv er avgjørende når du planlegger å fordele din formue til arvinger. Gaver og forskudd på arv har ulike juridiske konsekvenser og betingelser.  

I denne artikkelen vil vi se nærmere på dette, samt hvordan du kan sikre at dine ønsker blir oppfylt når du bestemmer deg for å fordele din formue. 

Gaver 

Gaver er pengebeløp eller eiendeler som gis til noen, vanligvis som en gest av generøsitet. En gave gis uten noen forventning om kompensasjon. Dette kan være en bursdagsgave, en pengegave til et familiemedlem eller en donasjon til en veldedig organisasjon.   

Gaver er en flott måte å glede andre på. Gaver er også noe som kan hjelpe et familiemedlem som har økonomiske vanskeligheter. 

Forskudd på arv 

Forskudd på arv er når arvelateren gir arvinger en del av deres fremtidige arv før arvelaterens død. Forskjellen mellom gaver og forskudd på arv er viktig. Hovedforskjellen er at et forskudd på arv vil bli tatt i betraktning ved arveoppgjøret, mens gaver ikke påvirker arveoppgjøret.   

Dette betyr at hvis du gir et forskudd på arv til en arving, vil dette beløpet trekkes fra ved den endelige fordelingen av arven. 

Opprett et gavebrev 

For å tydeliggjøre om en gave er en gave eller et forskudd på arv, kan du opprette et gavebrev. Gavebrevet kan inneholde instruksjoner som spesifiserer om gaven skal være et forskudd på arv eller en gave.   

Dette er spesielt viktig for å unngå misforståelser og uenigheter blant arvinger ved senere arveoppgjør. Hvis en gave er ment å være et forskudd på arv, bør det tydelig angis i gavebrevet. 

Gaver og pliktdelsarv 

Når du gir bort gaver eller forskudd på arv, er det viktig å vurdere pliktdelsarven. Pliktdelsarven er den delen av formuen som lovlig tilfaller livsarvinger. Det betyr at selv om du gir gaver eller forskudd på arv til en av dine barn, må du sørge for at den totale verdien av gavene og forskuddene ikke bryter med pliktdelsarven.  

Hvis du for eksempel gir en av dine barn en betydelig eiendom, bør du vurdere pliktdelsarven til de andre livsarvingene. Dette kan være en kilde til konflikt hvis andre arvinger føler at de blir urettferdig behandlet. Du bør derfor sørge for at fordelingen av gaver og forskudd på arv er i samsvar med lovens krav og dine egne ønsker. 

Likebehandling 

Hvis du ønsker å sikre likebehandling av dine arvinger, uavhengig av gaver eller forskudd på arv, kan du opprette et testament. Testamentet kan inneholde bestemmelser som klart definerer hvordan dine eiendeler skal fordeles blant arvingene.   

Dette gir deg muligheten til å oppfylle dine ønsker og unngå mulig uenighet blant arvinger ved senere arveoppgjør. 

Kort oppsummert 

Å forstå forskjellen mellom gaver og forskudd på arv er avgjørende for å sikre en rettferdig fordeling av din formue. Ved å opprette et gavebrev og vurdere pliktdelsarven, kan du gi gaver og forskudd på arv på en måte som oppfyller dine ønsker og minimerer muligheten for uenighet.   

Vurder å søke juridisk rådgivning for å sikre at du tar de riktige skrittene når du planlegger å fordele din formue. 

Trenger du framtidsfullmakt? 

Når det gjelder opprettelse av framtidsfullmakter, kan du stole på Din Framtidsfullmakt som din dedikerte ekspert. Vi spesialiserer oss utelukkende på å skrive framtidsfullmakter som sikrer at dine framtidsplaner blir profesjonelt dokumentert og juridisk bindende.  

Din Framtidsfullmakt har lang erfaring med å hjelpe kunder med å utforme framtidsfullmakter som reflekterer dine ønsker og behov. Kontakt oss i dag om du ønsker å opprette en framtidsfullmakt.