Salg med fullmakt 

Salg av eiendom ved bruk av fullmakt er en prosess som krever nøye planlegging og overholdelse av juridiske retningslinjer. Dette kan omfatte situasjoner hvor en person ikke kan selge sin egen eiendom på grunn av sykdom, alder eller annen grunn. Å forstå prosessen og de juridiske kravene knyttet til salg med fullmakt er avgjørende for en trygg bolighandel.  

I denne artikkelen skal vi se på hva generalfullmakt og framtidsfullmakt er, hva salg med fullmakt er, og hvordan det fungerer. 

Hva er en fullmakt? 

En fullmakt er en juridisk avtale som gir en person (fullmektigen) autorisasjon til å handle på vegne av en annen person (fullmaktsgiver). I konteksten av boligsalg gir fullmaktsgiver fullmektigen rett til å selge eiendommen på vegne av dem.  

Slike fullmakter gis ofte ved en framtidsfullmakt eller som pårørende ved salg av dødsbo.  

Når er salg med fullmakt nødvendig? 

Salg med fullmakt er ikke så uvanlig som noen kanskje tror, det er faktisk flere grunner til at det kan være nødvendig. Vi har laget en kort liste over ting som gjør at et salg med fullmakt kan være nødvendig.  

 

  • Hvis en person ikke er i stand til å ta vare på sine egne interesser på grunn av demens eller umyndighet, kan en fullmakt tillate en pårørende eller verge å selge deres bolig.  
  • Etter at en person dør, kan arvinger eller rettslige representanter bruke fullmakt til å selge boligen som en del av booppgjøret. 
  • Hvis en eiendomseier er bortreist eller midlertidig utilgjengelig, kan de utpeke en fullmektig til å selge eiendommen i deres fravær. 
Gammelt ektepar.

Hvordan fungerer salg med fullmakt? 

Før man kan selge en eiendom for noen andre, må det opprettes en fullmakt. For at fullmakten skal være gyldig er det en del ting som er viktig å ha med i fullmakten. Trinnvis kan man lage en gyldig fullmakten slik: 

 

  • Fullmaktsgiver må først opprette en fullmakt som gir fullmektigen myndighet til å selge eiendommen. Denne fullmakten må være skriftlig og følge lovens krav. 
  • Fullmakten må tydelig identifisere eiendommen som skal selges. Dette inkluderer vanligvis gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer og festenummer for eiendommen.  
  • For at fullmakten skal være juridisk bindende, må den signeres av to vitner. Vitnene må være myndige og i stand til å bekrefte fullmaktsgiverens signatur. Dette bidrar til å forhindre misbruk av fullmakten. 
  • Fullmakten bør tydelig spesifisere hva fullmektigen har myndighet til å gjøre. Dette kan inkludere signering av skjøte, som er en nøkkelprosess i boligsalg.  
  • Fullmakten må oppfylle kravene til Tinglysningsmyndigheten for å være gyldig. Dette sikrer at fullmakten blir offentlig registrert og anerkjent. 
Gammel mann i rullestol og sønnen hans.

Generalfullmakt ved salg av eiendom 

I noen tilfeller, spesielt når det gjelder andeler i borettslag eller eiendom som ikke skal tinglyses for eiendomsoverdragelse, kan en generalfullmakt være nødvendig.   

Dette gir fullmektigen myndighet til å gjøre en rekke disposisjoner, inkludert overskjøting, utleie, pantsettelse, begjæring om seksjonering, deling, byggemeldinger og tinglysning av dokumenter knyttet til eiendommen.   

Generalfullmakter kan være bindende og kan ikke trekkes tilbake, noe som gir fullmektigen betydelig myndighet. 

Mor og datter gir hverandre en klem.

Fullmakt ved dødsbo og privat skifte 

Når et dødsbo skal selges ved privat skifte, kan fullmakt gis til en person som skal håndtere booppgjøret. Dette kan være en advokat eller et familiemedlem som fullmaktsgiver har tillit til.   

Fullmektigen kan utføre alle oppgaver knyttet til bobehandlingen og oppgjøret, inkludert salg eller overføring av boligen. 

Sønn gir mor en klem.

Framtidsfullmakt til salg av bolig 

Framtidsfullmakt er en annen viktig juridisk avtale som lar en person planlegge hva som skal skje med eiendommen når de ikke lenger er i stand til å ta vare på den. En framtidsfullmakt er allsidig og kan inkludere bestemmelser om salg av eiendom.   

For å sikre at dine ønsker blir oppfylt, må fullmakten tydelig angi hvilke eiendommer den gjelder for og hva fullmektigen har myndighet til å gjøre. Dette kan omfatte salg, utleie eller andre disposisjoner knyttet til eiendommen. 

Gammelt ektepar.

Kort oppsummert 

Salg av bolig med fullmakt er en kompleks juridisk prosess som krever nøye overholdelse av lovens krav. Det er viktig å forstå de spesifikke kravene som gjelder for fullmakten din og å sørge for at alle detaljer er korrekt utført.   

I tillegg kan opprettelse av en framtidsfullmakt bidra til å sikre at dine ønsker blir oppfylt når det gjelder salg eller disponering av eiendommen din. 

Gammelt ektepar danser.

Kontakt oss 

Dersom du vurderer å opprette en framtidsfullmakt for å sikre at dine ønsker fr din eiendom blir ivaretatt i fremtiden, da kan profesjonell hjelp være avgjørende. Vi i Din Framtidsfullmakt tilbyr ekspertise innen opprettelse av slike fullmakter.   

Vårt erfarne team kan veilede deg gjennom prosessen og sørge for at alle nødvendige detaljer blir inkludert i fullmakten. Vi forstår at det å planlegge for fremtiden kan være en kompleks oppgave, og derfor er vi her for å hjelpe deg slik at det blir en enkel og smidig prosess.   

Vårt mål er at dine ønsker blir riktig dokumentert og oppfylt, inkludert eventuelle disposisjoner knyttet til eiendommen. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med å opprette din framtidsfullmakt.