Særeie arv

Gikk begge foreldrene dine bort før de fikk muligheten til å se deg gå oppover kirkegulvet mot din fremtidige ektefelle? Det er dessverre ingen selvfølge at man får ha foreldrene til stede for hver eneste milepæl, selv om de fleste av oss skulle ønske at de aldri forsvant.  

Med utgangspunkt i hvor lenge det er siden foreldrene dine døde, så er kanskje arveoppgjøret etter dem ferdig og du har fått utbetalt din del av fars- og morsarven. Etter ekteskapsinngåelsen er dette noe du er nødt til å dele med din ektefelle, om dere ikke har blitt enige om særeie. 

Særeie er et begrep man hører både i forbindelse med ekteskapsinngåelse og fordeling av arv, og det dreier seg om hvilke eiendeler du skal ha ved en eventuell skilsmisse. 

I denne artikkelen skal vi fordype oss i dette temaet, da kombinasjonen av særeie og arv er noe som fører til at det dukker opp mange spørsmål i hodet på de involverte partene. 

Hva er særeie?

Det er ingen selvfølge at absolutt alle vet betydningen av ordet særeie, så hva er det egentlig som ligger i dette begrepet? 

Når man gifter seg med noen, må de nye ektefellene bestemme seg for hvilken formuesordning de ønsker å benytte seg av. Særeie er en av de vanligste formuesordningene folk benytter seg av i dag.

Særeie dreier seg om at den aktuelle formuedelen eies kun av den ene ektefellen. Eksempelvis om du har arvet barndomshjemmmet eller et feriehus i utlandet etter foreldrene dine, som du ikke har lyst til å risikere å miste ved en eventuell skilsmisse, så bør du foreslå at dere skal gå for særeie.

Særeie er en skriftlig avtale, men det er ikke slik at alle eiendelene deres er nødt til å reguleres av denne avtalen. Som ektefeller står dere fritt til å velge enten fullt særeie eller delvis særeie, med hvilken formuesordning dere foretrekker som utgangspunkt.

Hva er arv?

Et annet ord vi nevnte innledningsvis var arv. Det er et begrep som brukes om noe som overføres fra en generasjon til en annen. Som regel er det slik at du arver foreldrene dine, og så arver dine barn deg igjen en gang i fremtiden.

Det finnes en egen lov som regulerer dette, og den kalles arveloven. Dette er en lov som omhandler avdødes rettmessige arvingers rett til å arve avdødes formue mellom seg. Det forekommer ingen restriksjoner på hvor mye du kan arve, men det vil variere med utgangspunkt i antall arvinger.

I arveloven kan man lese at avdødes slektsarvinger har rett på 2/3 av avdødes formue, mens avdødes eventuelle gjenlevende ektefelle har rett på 1/4 av formuen. Da sitter avdøde igjen med 1/3 av formuen, som vedkommende kan testamentere bort I forkant av sin bortgang.

Om avdøde har etterlatt seg et testament, så er det dette dokumentet arveoppgjøret tar utgangspunkt i. Hvis det derimot ikke foreligger et testament, så reguleres arveoppgjøret etter det som står nedskrevet i arveloven.

Mange nedvurderer særeieavtaler

I dagens moderne verden er mange som rett og slett nedvurderer verdien av en særeieavtale. Det er naturligvis ingen som tror at ekteskapet kommer til å gå i vasken i det øyeblikket de står ved alteret med partnerens hånd i sin og lover den andre evig troskap.

Men samtidig er det viktig å være realistisk, for det er ikke alltid livet blir sånn som man hadde sett det for seg. For det er faktisk slik at et ekteskap kan gå i vasken. Med andre ord så kan det ende i skilsmisse. 

Uavhengig av om skilsmissen er av den stygge eller den greie sorten, så kan det være lurt å ha en særeieavtale. For om dere har gått for den standard formuesordningen, som er felleseie, så skal alt deles likt mellom dere ved en eventuell skilsmisse.

Særeie er noe dere uten tvil bør diskutere før dere inngår ekteskap. Det kan være skummelt å være den som bringer det på banen, men dersom partneren din ikke viser forståelse ovenfor dette, så er det kanskje et tegn på at dere ikke ta det steget i det hele tatt.

En særeieavtale sikrer fremtiden din

Det er ikke sikkert at alle som inngår ekteskap eier like mye på tidspunktet når ekteskapsinngåelsen finner sted. Noen har kanskje litt sparepenger, andre eier ikke nåla i veggen, mens andre har ligget i hard sparing i flere år og opparbeidet seg en ganske stor formue. 

Det fører til at en særeieavtale kan være både fordelaktig og mindre fordelaktig, alt ettersom hvilken økonomisk situasjon man satt i før ekteskapsinngåelsen. Men penger bør naturligvis ikke være motivasjonen til å love evig troskap til en annen person.

Men generelt sett vil en særeieavtale være veldig fordelaktig, fordi den sikrer fremtiden din i større eller mindre grad. Eksempelvis så kan særeieavtalen sikre at du slipper å lete etter et nytt sted å bo dersom ekteskapet skulle vise seg å være noe annet enn det du trodde det kom til å bli. 

Det er imidlertid ikke alltid slik at en særeieavtale alltid omfatter store verdier. En slik avtale kan også omfatte mindre verdier, fordi det ikke alltid er den økonomiske verdien som gjør at man ønsker å ha objektet i sitt personlige eie.

Arvelater kan bestemme at arven skal være særeie

Du kan også høre ordet særeie i forbindelse med arv. Dette er imidlertid noe som har blitt bestemt av noen andre enn deg og din nye ektefelle. Eksempelvis om du er enebarn og har arvet boligen som du vokst opp i, så kan arvelater (en av foreldrene dine) bestemme at dette skal være særeie. 

I praksis betyr det at selv om du og din ektefelle bor sammen under dette taket, så er det du som eier det og ved en eventuell skilsmisse så vil boligen forbli i ditt eie. 

Dette er ikke en avgjørelse arvelater tar for å sette deg i en vanskelig situasjon. Snarere tvert imot, fordi arvelater har et sterkt ønske om å hjelpe deg selv om vedkommende ikke kan være til stede for å gjøre det fysisk. Da er dette være en veldig fin gest fra arvelater til deg.

Alternativet til særeie

Om du og din ektefelle blir enige om at dere ikke ønsker å benytte særeie som formuesordning, så er det opp til dere å vurdere hvilke andre formuesordninger som passer for dere. Da kan dere for eksempel gå for felleseie i stedet.

Felleseie behandles ofte som motparten til særeie, da dette er en formuesordning som går ut på at du og din ektefelle deler alt uavhengig av hvem som har kjøpt eller eventuelt betalt mest for å finansiere kjøpet av det aktuelle objektet.

I praksis betyr felleseie at alt skal deles likt mellom ektefellene ved en eventuell skilsmisse eller arveoppgjør. Om ektefellene har forskjellige økonomiske bakgrunner, så kan felleseie med tanke på en skilsmisse være svært fordelaktig for den ene mens det er mindre fordelaktig for den andre.