Parkinson og demens – en sammenheng? 

Parkinson og demens omtales ofte i forbindelse med hverandre. Enten du er pårørende av noen med Parkinson, eller har sykdommen selv, lurer du kanskje på om det er en sammenheng mellom de to.   

Her gir vi deg svar. 

Parkinson kan ha demens som symptom 

Det finnes mange symptomer på Parkinson. Ett av disse er kognitiv svikt eller hukommelsestap. Faktisk sees demens hos omkring 30 % av alle som rammes av Parkinsons sykdom. Det er med andre ord ikke alle med Parkinson som sliter med demens, men mange. 

Dersom man opplever at hukommelsen svikter, kan det være greit å få en utredning for demenssykdom. Er du pårørende av noen som sliter med å huske? Da kan det kanskje være greit å oppfordre vedkommende til videre undersøkelser. 

Finnes det en behandling for Parkinson og demens? 

Nei, det finnes dessverre ingen kurerende behandling for demens som oppstår i forbindelse med Parkinson. Det er likevel mye man kan gjøre for å lette situasjonen for pasienten og pårørende.  

Som pårørende er det fint å vite at du har rettigheter, både med tanke på informasjon og økonomiske ytelser. For den som er rammet, gjelder det å skape så trygge og gode rammer som det lar seg gjøre. 

Hvilke former for demens er der? 

Det finnes mange ulike former for demens, og disse kan skille seg fra hverandre både med tanke på alvorlighetsgrad og utvikling. Den formen for demens som ofte sees i sammenheng med Parkinson, kalles Parkinsons demens  

Denne demensformen er ikke like «brutal» som Alzheimers demens. Sistnevnte er kanskje den mest kjente formen for demens, og innebærer ofte betydelig kognitiv svekkelse.   

Utenom Alzheimers og Parkinsons demens, finnes også demens med Lewy-legemer og frontotemporal demens. 

Hvem skal ivareta den demensrammede? 

Det er vanlig at nærmeste pårørende får fullmakt til å inngå samtykke på vegne av den demensrammede. Kort fortalt betyr det at du kan være til stede og ta beslutninger sammen med den rammede. Ja, for eksempel i forbindelse med legekonsultasjoner.  

Men hva med økonomiske beslutninger – som betaling av regninger, forskudd på arv og disponering av konti? Med mindre det foreligger en fremtidsfullmakt, vil statsforvalteren oppnevne en verge. Har man en ektefelle, er det ofte slik at vedkommende får denne vergerollen. 

En fremtidsfullmakt er gull verdt 

Er du bekymret for egen fremtid, og redd for at du selv skal rammes av demens? Da kan det være lurt å utarbeide en fremtidsfullmakt. På den måten kan du bestemme hvem som skal ivareta dine finansielle og personlige interesser dersom du ikke skulle klare dette selv.  

Husk på at en fremtidsfullmakt må lages mens du enda er ved sans og samling. Av den grunn kan det være lurt å ikke utsette det mer enn nødvendig. 

Motta hjelp med å lage en fremtidsfullmakt 

Planlegger du å lage en fremtidsfullmakt, men er usikker på hvordan? Eller har du kanskje ikke tid til å lage den? Din Framtidsfullmakt bistår deg med å utarbeide en fullmakt tilpasset dine krav og ønsker.   

Vi sørger for at fullmakten blir oversiktlig, ryddig og i henhold til dine instruksjoner!