Overdragelse av eiendom til barn

Overdragelse av eiendom til barn er ofte ønskelig mens foreldrene enda lever. Det er imidlertid en del ting du bør huske på dersom du skal overdra eiendommen din til barnet ditt.

Mange foreldre er usikre på hva som er mest gunstig. Skal barnet først overta eiendommen i det endelige arveoppgjøret, eller er det like greit å overdra eiendommen som en gave? La oss se nærmere på overdragelse av eiendom til barn!

Gi bort eiendom som gave?

Dersom du overfører en bolig eller fritidseiendom til et av barna dine mens du enda lever, vil dette betraktes som en gave. Dette gjelder selv om det er snakk om forskuddsarv. Mottaker må derfor betale dokumentavgift på overdragelsen, noe som tilsvarer 2,5 % av boligens markedsverdi.

Ved overdragelse av eiendom til barn der markedsverdien er på 3 millioner kroner, må barnet altså betale 75 000 kroner i dokumentavgift. Til sammenligning er det ingen dokumentavgift for det enkelte barnets arveandel når eiendommen overdras i et endelig arveoppgjør.

Ta hensyn til pliktdelsarv ved overdragelse av eiendom til barn

Se for deg at du har to barn – én sønn og én datter. Dersom datteren din mottar en eiendom som forskudd på arv, bør dette dokumenteres skriftlig. I det endelige arveoppgjøret skal boligens verdi trekkes fra på arveandelen datteren din mottar.

Pass på at det du gir bort som arveforskudd ikke spiser opp øvrige livsarvingers pliktdelsarv. Dersom din datter mottar en eiendom som er verdt mer enn resterende pliktdelsarv, kan sønnen din kreve sin andel tilbake. Grunnen til dette er at hvert av barna skal motta en like stor del av formuen. 

Husk at det i den nye arveloven fra 2021 påpekes at også betydelige gaver (som en eiendom) skal avkortes i det endelige arveoppgjøret så fremt dette er arvelaters ønske. Overdragelse av eiendom til barn kan med andre ord by på utfordringer, spesielt om du har flere barn.

Arvelater kan i prinsippet gi ett av barna en eiendom som gave. Dette er opp til arvelater, som fritt disponerer egen formue når han/hun lever. Så lenge det er snakk om forskudd på arv, skal imidlertid verdien på boligen avkortes i arveoppgjøret.

Overføre hytte til barn i 2021?

Det å eie en egen hytte er mer populært enn noensinne. Mange i foreldregenerasjonen vurderer derfor overdragelse av hytte til barna sine. Nå er det heller ikke arveavgift, noe som gjør det ekstra gunstig å overføre familiehytta.

Mange foreldre er engstelige for at arveavgiften skal bli innført på nytt ved et regjeringsskifte. Det kan derfor lønne seg å overføre hytta til barna dine i 2021, mens det enda ikke er arveavgift.

Prinsippet om overdragelse av eiendom til barn er ellers det samme, enten det er snakk om fast bopel eller en fritidseiendom.

Derfor bør du ha en fremtidsfullmakt 

Har du små barn, men ønsker å kunne gi dem forskudd på arv en gang i fremtiden? Husk at du må være ved dine «fulle fem» for å kunne avgjøre at forskuddsarv skal gis. Skulle du for eksempel rammes av demens, kan muligheten for å hjelpe barna forsvinne.

Dersom du rammes av demens vil du sannsynligvis bo på et sykehjem og ikke ha noe stort behov for penger. Fylkesmannen har gitt deg vergemål, og det er denne vergen som avgjør hvordan pengene dine kan brukes. Det skal da mye til for at barn kan få forskudd på arv.

For å sikre at overdragelse av eiendom til barn (som forskuddsarv) skal være mulig, bør du ha en fremtidsfullmakt. Der kan du presisere hvem som skal håndtere dine økonomiske interesser. Du kan også fastslå at barna skal motta forskudd på arv – for eksempel.

Skulle du en dag bli dement eller havne i alvorlig uføre, kan barna dine fortsatt motta forskudd på arv. Mange synes det er betryggende å ha denne muligheten!

Trenger du hjelp til å lage fremtidsfullmakt?

Overdragelse av eiendom til barn kan være ønskelig mens du fortsatt lever. Forskuddsarv der bolig gis bort før du dør er nokså vanlig. For å ha denne muligheten må du imidlertid ha råderett over egen formue. Rammes du av demens, kan du sannsynligvis ikke gi barna forskuddsarv.

Med en fremtidsfullmakt kan du sikre at muligheten for overdragelse av eiendom til barn finnes. Fullmakten vil gjelde dersom du rammes av demens eller lignende. En fullmakt som dette er med andre ord noe alle bør ha – spesielt de som har livsarvinger.

Er du usikker på hvordan du skriver en fremtidsfullmakt? Da kan vi hjelpe deg. Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag, og sikre barnas økonomiske fremtid!