Oppnevning av verge 

Å oppnevne en verge er en viktig og nødvendig prosess for enkeltpersoner som av ulike grunner ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. Dette kan skyldes sykdom, skade, eller andre forhold som begrenser ens evne til å ta beslutninger om personlige og økonomiske forhold.   

I denne artikkelen vil vi utforske stegene involvert i oppnevning av verge, fra behovsidentifikasjon til selve prosessen. 

Identifiser behovet 

Første skritt i oppnevning av verge er å identifisere behovet. Dette kan gjøres av personen selv, pårørende, behandlende lege eller institusjoner. Det handler om å erkjenne at vedkommende ikke lenger kan håndtere sine egne interesser på grunn av helsetilstand eller andre utfordringer.  

Når behovet er identifisert, må man sende en melding om behov for vergemål til Statsforvalteren. Skjemaet som må sendes inn er utarbeidet av Statens sivilrettsforvaltning og gir detaljert informasjon om personen som antas å ha behov for verge, inkludert kontaktinformasjon, sivilstand, og boforhold.  

I søknaden må det gis en grundig begrunnelse for behovet for verge. Dette inkluderer en beskrivelse av personens tilstand og hvilke områder det antas at vedkommende har behov for bistand på. Omfanget kan variere fra personlige forhold til økonomiske disposisjoner. 

Skjemaet kan sendes inn elektronisk gjennom vergemålsportalen eller per post til Statsforvalteren i det aktuelle fylket. Sikker identifisering er nødvendig for elektronisk innsending. 

Erklæring fra lege eller sakkyndig 

En sentral del av vurderingen er erklæringen fra lege eller annen sakkyndig. Denne erklæringen skal redegjøre for om personen oppfyller vilkårene for vergemål basert på medisinske forhold. Det vurderes også om vedkommende har samtykkekompetanse. 

Dersom det er mulig, skal samtykke innhentes fra personen selv. Dette skal omfatte en skriftlig godkjenning av opprettelsen av vergemål, omfanget av vergemålet, og hvem som skal oppnevnes som verge.  

Søknaden kan også inneholde navn og kontaktinformasjon til en eller flere personer som foreslås som verge. Det er viktig å inkludere detaljert informasjon om den foreslåtte vergens tilknytning til personen med behov for verge. Om man ikke har forslag til verge, kanskje fordi den som trenger verge ikke har familie, så kan Statsforvalteren oppnevne en verge.  

Kort oppsummert 

Å ta beslutningen om å oppnevne en verge er ofte en følelsesladet prosess, men det er også en handling av omsorg og ansvar. Det er en erkjennelse av at individet trenger støtte og veiledning for å håndtere ulike aspekter av livet sitt.   

I denne prosessen er det viktig å ta hensyn til personens ønsker og behov, og å sikre at vergemålet tilpasses individuelt. Samtidig er det en mulighet for pårørende og samfunnet generelt å vise solidaritet og støtte. 

Kontakt oss 

For de som vurderer oppnevning av verge, kan det være en god idé å vurdere tjenestene til Din Framtidsfullmakt. Vi tilbyr profesjonell hjelp og veiledning i utarbeidelsen av framtidsfullmakter.   

Vårt erfarne og dedikerte team hjelper deg med å navigere gjennom kompleksiteten i denne prosessen. Vi forstår at hvert tilfelle er unikt, og vi tilpasser våre tjenester for å sikre at dine individuelle behov blir ivaretatt.   

Velg Din Framtidsfullmakt som din pålitelige partner i planleggingen av framtiden, og gi deg selv og dine kjære den tryggheten de fortjener.