Oppbevaring av testament

Når noen har skrevet et testament, er det viktig at dette oppbevares på et trygt sted. Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre små eller store endringer på testamentet, men den generelle tanken er at det skal ligge til den dagen det skal leses opp etter testatorens bortgang. 

Å skrive testament kan være aktuelt for mennesker i alle aldersgrupper, da man aldri vet hva som skjer rundt neste sving. Livet kan plutselig ta en helomvending som det er helt umulig for en selv å kontrollere. På den måten kan testamentskriving være noe positivt.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan noens testament bør oppbevares for at det skal være trygt.

Hva er et testament?

Livet er et uforutsigbart fenomen. Noen mennesker lever kun i et par timer, dager, måneder eller år, men det finnes også mennesker som ender opp med å få et kjempe langt liv. For sistnevnte kan det bli aktuelt å skrive et testament.

Et testament er juridisk dokument som forteller partene i et arveoppgjør hvilke spesifikke eiendeler den avdøde (testatoren) ønsker at hver enkelt av partene skal få etter han. Dette kan være både store og små eiendeler, men det kan også være snakk om andre verdier som penger eller eiendom.

For at et testament skal være gyldig, så må det oppfylle kravene som går frem av Arveloven. Selve skrivingen av testamentet kanskje er unnagjort på noen timer, men det er mye som må gjøres etter for at testamentet skal regnes som gyldig, blant annet: 

  • Testatoren må være over 18 år gammel.
  • I testamentet skal det komme tydelig frem hvem som arver hva.
  • Et testament er et juridisk dokument som må utformes skriftlig.
  • Testatoren må skrive det av egen fri vilje, og vedkommende må «være ved sine fulle fem».
  • Testamentet skal være signert av to vitner, i tillegg til testatoren selv.

Hva er en testator?

Når man snakker om testament, så er det ikke uvanlig at det dukker opp andre lignende ord. Flere av disse ordene brukes kun i denne sammenhengen, og det kan bety at ordene er helt nye for mange. Et av disse ordene er ordet testator.

Men det er egentlig ganske enkelt, for en testator er rett og slett den som har skrevet testamentet. Det er testatorens eiendeler som fordeles mellom de ulike partene i et arveoppgjør.

Hvordan bør testamentet oppbevares?

Når testamentet er ferdigskrevet og prosessen i sin helhet er fullført, så er det viktig at det oppbevares på et trygt sted. Når man hører uttrykket «et trygt sted», så tenker nok de fleste på bankboksen sin eller safen på kontoret.

Om du vil oppbevare testamentet ditt der eller et lignende sted, så er det selvsagt ikke noe i veien for det. Eventuelt kan du be noen du stoler på om å ta vare på det for deg. 

Det er imidlertid ikke en selvfølge at man har noen slike personer i livet sitt, og det finnes naturligvis alternativer for disse menneskene også. Man kan også oppbevare testamentet sitt hos en advokat eller i tingretten.

Oppbevaring av testament i tingretten koster litt, men vi kan garantere deg at det vil være verdt det. Siden det er tingretten som tar seg av arveoppgjør, så vil det være svært praktisk å oppbevare testamentet sitt der. Det er jo ingen selvfølge at advokaten opplyses om noens bortgang.

Krav for oppbevaring av testament 

Det er imidlertid ikke hvem som helst som får oppbevare testamentet sitt i tingretten. Dette er en del av en juridisk prosess, så testatoren er nødt til å oppfylle enkelte krav som stilles for at tingretten skal ta på seg oppgaven:

  • Testatoren må være bosatt i Norge
  • Testatoren må legitimere seg, i form av bankkort, førerkort eller pass
  • Som nevnt må testatoren betale et gebyr for oppbevaring av testamentet

Det er imidlertid en liten «hake» ved det å oppbevare testamentet sitt i tingretten. Om du på et senere tidspunkt skulle ønske å gjøre noen endringer på det, så må du hente det ut. Deretter må du betale et nytt gebyr for at oppbevaring skal fortsette.

Hvorfor er oppbevaring av testament viktig?

Det er viktig at testamentet oppbevares på et trygt sted frem til etter testatorens bortgang. Testamentet er et veldig viktig element i forbindelse med arveoppgjøret, og derfor er det viktig å sørge for at det ikke skjer noe med det i mellomtiden.

Om testamentet ikke blir passet ordentlig på, så kan det bli skadet eller ødelagt, og det kan få uheldige konsekvenser for arveoppgjøret etter avdøde testator.