Nye arveregler 2021

Nye arveregler ble innført i 2021. Fra og med 1. januar ble det blant annet endringer i paragrafene som omhandler pliktdelsarv, testamentering og avkortning i arv.

Dersom du har samboeravtale, ektepakt eller lignende, kan det i noen tilfeller være lurt å oppdatere disse i henhold til den nye loven. La oss se nærmere på hva nye arveregler i 2021 byr på av endringer!

Ny arvelov i 2021 | Disse endringene gjelder

Regjeringen har innført nye arveregler i 2021 for å forenkle prosessen og å gi arvelater økt fleksibilitet ved testamentering. De nye reglene innebærer også endringer for særkullsbarn, som vil få økt vern.

Alle nye arveregler i 2021 erstatter tilsvarende lover i den gamle arveloven, samt skifteloven. Her er de største endringene du bør være obs på:

  • Enklere regelverk rundt avkortning i arv
  • Enklere oppsett av testament
  • Inngåelse av samboerskap medfører at retten til uskifte forsvinner
  • Økt fleksibilitet ved fordeling av spesifikke eiendeler
  • Mulig å gi fra seg fast eiendom fra et uskiftet bo
  • Økt pliktdelsarv

Økt pliktdelsarv

Den kanskje mest omtalte og betydningsfulle endringen i regjeringens nye arveregler i 2021, er at pliktdelsarven økes. Pliktdelsarven er arven som er satt av til arvelaters barn og eventuelt barnebarn.

Tidligere var pliktdeksarven på 1 million kroner per livsarving. Nå har pliktdelsarven økt til 15 G, noe som tilsvarer rundt 1,5 millioner kroner per livsarving. Det betyr at arvelater får mindre penger til å testamentere bort, og at livsarvinger har rett på en større del av arven.

Påvirker den nye arveloven 2021 samboere eller ektepar?

Nye arveregler i 2021 kan også ha innvirkning på samboerpar. Se for deg at et ektepar skilles. Dersom den lengstlevende inngår et samboerskap eller gifter seg på nytt, vil retten til uskifte falle bort. Dette innebærer at arvingene ikke trenger å skifte et uskiftebo om den gjenlevende gifter seg igjen.

Et samboerforhold må ha vart i minst to år for at arvinger skal ha rett til å kreve skifte av uskiftet formue. Eventuelt må den lengstlevende ha barn med (eller vente barn med) samboer.

Rett til uskifte når samboerskap inngås vil derfor kun forsvinne om en av arvingene aktivt ber om at uskiftet opphører.

Enklere å opprette testament

Det er også enklere å opprette et testament etter nye arveregler i 2021. Det er fortsatt et skriftlig formkrav til testamentet. Ifølge den nye loven holder det imidlertid med separate signaturer fra de to påkrevde vitnene. De trenger altså ikke å skrive under på testamentet samtidig.

Etter nye arveregler i 2021 er det heller ikke krav om at vitnene skal se testator signere testamentet. Det holder at testator kan vedkjenne at det er hans/hennes underskrift.

Enklere regler rundt avkortning av arv

Nye arveregler fra 2021 gir også enklere regler relatert til avkortning av arv. Avkortning av arv innebærer at en arvtaker som har mottatt forskudd på arv mottar mindre under arveoppgjøret. Det blir altså en avkortning (eller reduksjon) i arven til vedkommende.

Ifølge de nye reglene skal avkortning i arv utføres dersom en arving har mottatt arveforskudd eller betydelige gaver. Dette bør være gjort skriftlig.

Tips til arvelater: Lag en fremtidsfullmakt

Som arvelater kan det være lurt å opprette en fremtidsfullmakt. Dette gir deg nemlig mulighet til å hjelpe barna dine med forskudd på arv dersom du skulle miste råderett over egen økonomi. Sistnevnte kan skje dersom du for eksempel blir dement.

En fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål opprettet av Fylkesmannen. Du kan dermed selv bestemme hvem som skal ivareta dine økonomiske interesser. Dette kan for eksempel være din ektemann eller kone.

Uten fremtidsfullmakt kan det bli veldig utfordrende for eventuelle arvinger å be om forskudd på arv. Vergen vil nemlig ikke ha noe bevis for at dette er noe du hadde ønsket. Pengene vil derfor stå på kontoen din helt til du dør, selv om du ikke kan bruke midlene.

Få hjelp til å skrive fremtidsfullmakt

Det kom nye arveregler i 2021. Disse innebærer en rekke endringer i arveloven, noe som kan påvirke både livsarvinger, testatorer, ektefeller og samboere. Sett deg inn i reglene, slik at du kan finne ut om eventuelle testamenter eller kontrakter trenger å endres.

Noe annet som er viktig å huske på, er at du bør lage en fremtidsfullmakt. Med en slik fullmakt kan du sikre at ønskene dine oppfylles dersom du skulle miste råderett over egen økonomi. Rammes du av demens, kan barna dine fortsatt motta forskudd på arv – for å nevne noe.

Dersom du ønsker hjelp med å lage en fremtidsfullmakt, kan vi hjelpe deg. Din Framtidsfullmakt utfører jobben rimelig og raskt.

Kontakt oss i dag og motta din fremtidsfullmakt!