Når utbetales arveoppgjør?

Når utbetales arveoppgjør i etterkant av en arvelaters bortgang? Som livsarving står du fremst i arverekken. Du har rett på din andel av pliktdelsarven, etter at eventuell forskuddsarv er trukket fra. 

La oss se nærmere på utbetaling av arv. Finn ut hvordan formuen fordeles til arvtakerne, og hvor lang tid det tar. Det finnes ulike faktorer som kan gjøre at prosessen tar lengre tid enn ellers!

Tidspunkt for utbetaling av arv

Når utbetales arveoppgjør til arvingene når en arvelater dør? Det finnes ikke et klart fasitsvar på dette, siden mange faktorer kan spille inn. Ingen arveoppgjør er like, og oppgjøret kan være av mer eller mindre komplisert art.

Utbetalingstiden varierer altså veldig. Når utbetales arveoppgjør normalt sett? I noen tilfeller tar prosessen et par måneder. Andre ganger kan det ta flere år fra arvelater dør til oppgjøret er ferdigstilt.

Arveoppgjør | Fordeling

Hvordan fordeles arveoppgjøret? Når arvelater dør vil formuen fordeles på arvingene, etter at utgifter og eventuell gjeld er betalt. Hvis ikke den avdøde har opprettet noe testament, vil formuen fordeles på arvingene i henhold til arvelovens regler.

Livsarvingene vil ha rett på hele arven fordelt seg imellom, dersom ikke noe er testamentert bort. Arvelater kan kun velge å testamentere bort 1/3 av formuen. Resten skal uansett gå til eventuelle livsarvinger.

Når utbetales arveoppgjør til livsarvingene? I de fleste tilfeller vil ikke prosessen ta mer enn et par måneder. Husk likevel at det kan ta lengre tid dersom det skulle være noen komplikasjoner eller tvister.

Forskudd på arv trekkes fra

Hvis en av livsarvingene har fått forskudd på arv mens arvelater levde, skal dette trekkes fra under arveoppgjøret. Dette kan bidra til at prosessen tar litt lengre tid enn ellers. Dersom én av arvtakerne har mottatt 100 000 kroner i arveforskudd, skal dette beløpet trekkes fra under oppgjøret.

Når arveoppgjør utbetales vil eventuelle justeringer for inflasjon gjøres. Dersom du fikk 100 000 i arveforskudd for mange år siden, kan dette beløpet ha økt noen år etterpå.

Tips: Fremtidsfullmakt for forskudd på arv

Forskudd på arv er veldig populært. Dette skyldes blant annet at mange foreldre ønsker å hjelpe barna sine ut på boligmarkedet. Med krav til høy egenkapital er det mange unge som sliter med å kjøpe sin første bolig.

Du kan enkelt gi barna forskudd på arv. Husk også på at det kan være greit å ha en fremtidsfullmakt. Dersom du skulle havne i koma eller bli rammet av demens, kan du miste muligheten til å råde over egen økonomi i fremtiden. Da kan du heller ikke bestemme at barna skal få forskudd på arv.

Skulle du miste råderetten over egne penger, vil Fylkesmannen oppnevne en verge for deg. Vedkommende vil kanskje ikke godkjenne forskuddsarv til arvingene dine. Løsningen er en fremtidsfullmakt. Med denne kan du bestemme hvem som blir vergen din, som f.eks. ektefellen.

I en fremtidsfullmakt kan du også presisere hvordan forskudd på arv skal skje om du ikke kan håndtere økonomien din selv.

Få hjelp med fremtidsfullmakt

Under et arveoppgjør vil formuen til avdøde betales ut til eventuelle arvinger. Når utbetales arveoppgjør? Dette kan variere mye, og avhenger blant annet av hvor komplisert oppgjøret er. Eventuell forskuddsarv skal for eksempel trekkes fra arven.

Apropos forskuddsarv – ønsker du å sikre muligheten for å hjelpe barna økonomisk i fremtiden? Skulle du rammes av demens eller lignende, kan en fremtidsfullmakt være redningen. Her kan du for eksempel bestemme at en ektefelle skal kunne gi barna forskuddsarv på dine vegne.

Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag, og få hjelp til å skrive din fremtidsfullmakt!