Midlertidig verge? Her er alt du trenger å vite! 

I noen situasjoner kan det være aktuelt å utnevne en midlertidig verge. Vedkommende vil håndtere vergehavers interesser ved behov. Men når er egentlig dette aktuelt, og hva innebærer det?  

I dette innlegget finner du svar på det du lurer på! 

Ei dame som står og tenker, med et spørsmålstegn på hver side

Hva er en midlertidig verge? 

En midlertidig verge kan beskrives som en verge oppnevnt på midlertidig basis. Dette er som regel aktuelt dersom den opprinnelig utnevnte vergen ikke har mulighet til å utføre oppgavene sine i en avgrenset periode. Dette kan for eksempel skyldes inhabilitet.  

Begrepet ble innført i forbindelse med den nyere vergemålsloven, som hadde sin ikrafttredelse i 2013. Det som tidligere var kjent som «setteverge», er nå i stor grad erstattet med begrepet «midlertidig verge». 

Far og sønn som holder rundt hverandre og jubler

Midlertidig verge for barn og voksne 

Det finnes mange ulike situasjoner der det kan være aktuelt med en midlertidig verge, både for barn og voksne. Har ikke barnet eller vergehaver en fungerende verge, vil det ofte utnevnes en midlertidig verge av Statsforvalteren.  

For en voksen kan det blant annet være behov for en verge dersom man har en demensdiagnose. Det samme gjelder ved andre sykdommer, skader og tilstander som gjør at man ikke klarer å ivareta egne interesser.  

Når det kommer til barn, er det normalt sett foreldrene som fungerer som verger. Skulle ikke barnet ha foreldre, vil noen andre bli utnevnt som barnets verge(r).   

Uansett: Så lenge vergen anses som inhabil eller ikke kan utføre vergeoppgaven, er det vanlig å utnevne en midlertidig verge. Denne vergen vil utføre vergens oppgaver i et gitt tidsrom. 

To personer som samarbeider om å holde opp en lyspære

Hva er en økonomisk verge? 

En økonomisk verge er en verge som har fullmakt til å håndtere vergehavers økonomiske interesser. Det kan være snakk om alle økonomiske interesser, eller begrensede gjøremål som å betale regninger.  

Dersom fullmakten gir rom for det, kan en økonomisk verge blant annet utføre følgende finansielle oppgaver: 

 

  • Dele ut forskudd på arv 
  • Betale regninger 
  • Overføre penger mellom ulike kontoer og fond 
  • Betale skatt 
  • Foreta nødvendige kjøp (for eksempel klær eller mat til vergehaver) 
Sjekkliste som vises frem av en gutt og en jente

Får pårørende automatisk vergemål? 

Dersom personen som trenger verge ikke har en fremtidsfullmakt med spesifikke ønsker, vil Statsforvalteren utnevne en verge. Dette vil i mange tilfeller være en samboer, ektefelle, foreldre eller barn av vergehaver. Men det er ikke nødvendigvis noen garanti for dette.  

Man blir kun oppnevnt som verge dersom Statsforvalteren anser dette som uproblematisk. Som ektefelle er det ingen garanti for at man får vergerollen, særlig om den som trenger verge har særkullsbarn. I så fall vil også disse bli tatt hensyn til før avgjørelsen tas. 

Kryptert område med en lås i fronten

En fremtidsfullmakt er god å ha 

Vi kan alle rammes av sykdom eller skade som gjør at vi ikke klarer å ta hånd om egne interesser. Derfor er det også lurt å vurdere om man skal ha en fremtidsfullmakt. Med en fullmakt som dette, kan man i større grad kontrollere hvem som får vergeansvaret for en.  

Har du kanskje spesielle ønsker rundt hvem som skal håndtere økonomien din om du blir dement eller syk? Opplys gjerne om dette i en fullmakt. Da trenger du ikke å bekymre deg for at Statsforvalteren skal velge noen andre. 

Et dokument som blir signert, stemplet og godkjent

Trenger du hjelp med å lage en fullmakt? 

Skal du utarbeide en fullmakt er det viktig at den er konkret og oversiktlig. Den må følge gitte formkrav for at den skal bli kjent juridisk gyldig. Er du usikker på hvordan du går frem, finnes det hjelp å få. 

Din Framtidsfullmakt lager gjerne fullmakten for deg!