Lewy body demens prognose

Formen for demens, kalt Lewy body er mindre utbredt enn for eksempel Alzheimer. I overkant av 10 % av demenstilfeller, skyldes dette legemet. Denne formen for demens kan være vanskelig å oppdage, og å behandle. Mange forskningsfelt er veldig interesserte i dette legemet.

Sykdommen er knyttet til dannelsen av et protein i hjernen og fører til mange av de samme plagene som andre former for demens. Man vil for eksempel kunne merke vanskeligheter med å bevege seg, vite hvordan man skal oppføre seg, tenke klart og være i generelt dårlig humør.

Symptomene kan minne veldig om symptomer fra andre sykdommer, og da ikke bare andre former for demens. Psykiske lidelser kan også ha mange av de samme symptomene. Dette gjør at det er vanskelig å skille det, og det blir sjeldent diagnosert tidlig.

Lewy body demens symptomer

Symptomene som Lewy body demens viser tidlig, minner som sagt om for eksempel Alzheimer eller schizofreni, mens når den videreutvikler seg merker man litt forskjeller. Etter hvert som sykdommen utvikler seg vil den minne mer om parkinsons, som også kan bli en del av diagnosen.

Lewy body vil ha en effekt på humør og hukommelse, samtidig som den gjør det vanskelig å danne tanker. Veldig mange vil hallusinere, og merke at de sliter med konsentrasjon og å holde seg våken og ta til seg det som skjer. De klarer ikke å fokusere og kan være veldig uklare og uorganiserte. 

De vil også vise andre demens symptomer, som man hadde forventet fra alle former av diagnosen, men det som skiller denne formen for demens fra de andre er at den fører også med seg mange fysiske vanskeligheter. Man blir stivere og sliter med skjelving og svake muskler.

Faser i lewy body demens

I de forskjellige fasene i Lewy body vil man merke disse forskjellige symptomene utover forløpet. Man blir litt tullete i starten, og mister en del av hukommelsen og sinnet, mens man også merker at man blir svakere og at ting kommer til å gå galt til slutt. Dette kan være vanskelig for mange.

Det finnes medisiner man kan ta, og det er lurt å skaffe seg et godt helseteam, med både fysiske terapeuter, tale terapeuter, psykolog og så videre. Det er vanskelig å miste deler av seg selv, og det medbringer ofte en del depresjoner og angst for fremtiden. 

Etter hvert som sykdommen brer seg, og symptomene blir verre, merker man tap av mange flere funksjoner, og trenger mer hjelp. Når man har mistet evnen til å forstå logisk tenkning, eller ikke klarer å bruke hendene sine til ting man tidligere fikk glede ut av, blir det nødvendig.

Dødelighet og arvelighet

Sykdommen har for tiden ingen kur, men mange av symptomene kan dempes ved medisinering og god terapi. Det finnes ting man kan gjøre for at livet til pasienten blir lettere, men det er dessverre det hele. Medisiner og tilretteleggelse hjelper mer enn man skulle trodd.

Lewy body er ikke arvelig, og er ikke så utbredt. Rundt 10-15 prosent av demens tilfellene er knyttet til dette legemet. Man kjenner ikke til årsaken, og det beste man har er det samme som man har overordnet for demens, at det oftere rammer eldre.

Ettersom det ikke er noe man kan kurere, er det veldig betryggende at demens med lewylegemer ikke er arvelige. Dette gjør det også lettere å kunne hjelpe, ettersom man ikke står i noen form for fare selv, om et familiemedlem skulle være så uheldig å få sykdommen.

Dette kan du gjøre som pårørende

Er man som pårørende tett knyttet til en person med Lewy body, gjelder det å tilrettelegge tidlig, og hvis du har mulighet til det, finne et lag med profesjonelle som kan hjelpe deg, ettersom det er mye som trengs å gjøres, som man ikke bør prøve på selv. Dette gjelder for det meste fysiske terapi.

Man bør også se på muligheten for at man trenger en fremtidsfullmakt. Det er viktig å ha i en sånn situasjon, ettersom sykdommen medbringer psykiske lidelser som gjør en utilregnelig. Her da for det meste de mentale lidelsene, og det at man mister hjernefunksjon over tid og ikke klarer å tenke klart.

Hvis man får på plass et godt støtteapparat, og sørger for at man gjør det man kan selv, er det ikke så mye annet å gjøre enn å være der for personen. Vis at du bryr deg, og prøv å hold deg oppdatert på informasjon om sykdomsforløpet og eventuelle behandlinger som kan gjøre forløpet mer behagelig.