Legalfullmakt

Når en person blir syk, kan det være vanskelig å ta vare på økonomien. Mange opplever mindre problemer som vansker med å håndtere nettbanken, eller vansker med å betale regninger i tide.

Hvis behovet for hjelp ikke strekker seg utover det rent dagligdagse økonomiske gjøremål, vil en legalfullmakt være en god løsning. Dette gir et familiemedlem muligheten til å betale regning, gjeld, lån og andre praktiske økonomiske oppgaver i hverdagen. 

Legalfullmakt er ikke like omfattende som en framtidsfullmakt eller et vergemål. Personen som har fullmakten, kan sørge for å gå til innkjøp av artikler for den sykes grunnleggende behov, og betale regninger og rutinemessig disposisjoner. 

Vil du vite mer om legalfullmakt og hvordan du stifter en slik ordning? Vi i Din Framtidsfullmakt bistår deg gjennom prosessen.

Hva er legalfullmakt?

En legalfullmakt gjør det mulig for pårørende å ta kontroll over økonomiske gjøremål, på vegne av en person med demens eller kognitive svekkelser. 

Vanligvis innebærer dette å ta seg av den sykes regninger, erstatning av eiendeler, betaling av skatt, bursdagsgaver og hjelp til å dekke hverdagslig forbruk.

Legalfullmakt gir ikke rett til å større disposisjon av den sykes økonomi, og vil kun være gyldig til dagligdagse økonomiske oppgaver. Fullmakten er ikke lenger gyldig dersom det blir oppnevnt en verge.

Vanligvis blir legalfullmakt gitt til samboer eller ektefelle, barn eller barnebarn. Legalfullmakt kan kun gis til nære familiemedlemmer eller pårørende, men dersom et barn skal representere sin foreldre, må den gjenlevende ektefellen frasi seg sin rett skriftlig.

Opprettelse av legalfullmakt

Legalfullmakt er en alternativ ordning til vergemål, men gir kun muligheten til å utføre dagligdagse og praktiske økonomiske gjøremål på vegne av et familiemedlem.

Som familiemedlem har du ifølge vergemålsloven rett til å representere den syke, uten et skriftlig samtykke fra Fylkesmannen. Du må heller ikke være oppnevnt som verge. Derimot må du kunne dokumentere at den syke ønsker hjelp. 

Det må fremlegges en legeerklæring med diagnosen demens, sinnslidelse eller lignende, og du må dokumentere at du har rett til å representere den syke. Fødselsattest eller vigselsattest vil kunne bekrefte relasjonen 

Hvis du som barn skal representere en foreldre, må de som er før deg i den prioriterte rekkefølgen gi et skriftlig samtykke på at de frasier seg sin rett. Rekkefølgen er som følger: Ektefelle, samboer, barn, barnebarn og til slutt foreldre.

Hva koster en legalfullmakt?

Dersom du skriver legalfullmakt på egen hånd, koster dette ingenting. I denne fullmakten må inneholde dokumentasjon på relasjon mellom representant og den syke, hvilket blir sendt direkte til banken.

Utover legeerklæringer og annen dokumentasjon, må familiemedlemmer med høyere prioritet gi en skriftlig dokumentasjon på at de frasier seg retten som representant.

Du trenger altså ikke gjøre mye skriftlig arbeid, men det kan likevel lønne seg å få hjelp for å sikre at alt av dokumentasjon er lagt ved når du sender søknaden til banken.

Hvis du benytter deg av et advokatbyrå eller et forsikringsbyrå, betaler du ikke for selve legalfullmakten, men heller for timene de bruker på å se over dokumentasjonen – dette blir fort dyrt.

Motta hjelp til å skrive fullmakt

Hvis du ikke ønsker å bruke dyre dommer på rådgivning fra advokat, kan vi i Din Framtidsfullmakt hjelpe deg. Det foreligger ingen juridiske krav om advokathjelp når du sender inn en søknad, alt du må ha på plass er skriftlig dokumentasjon.

Vi kan hjelpe deg gjennom prosessen, slik at den går sømløst for seg. En legalfullmakt er ikke like omfattende som en framtidsfullmakt eller et vergemål, men kommer godt med for både pasient og pårørende i tidlig stadiet av demens eller kognitiv svikt.

Har du spørsmål om legalfullmakt og hvordan dette skiller seg ut fra andre fullmakter? Vi kan gi råd, støtte og hjelpe deg med søknaden til banken. Det er ikke alle som har behov for verge, dersom den syke ikke trenger hjelp utover det dagligdagse – da er en legalfullmakt et trygt alternativ.