Krav til gyldig testamente

Mange testamenter har blitt kjent ugyldige ved arveoppgjør. Grunnene til dette har vært utydelig formulering i testamentet om hva det er testatoren ønsker skal skje med formuen. Og det har blitt gjort fordelinger i strid med arveloven.

En ny arvelov trådte i kraft i januar 2021, som opphever arveloven fra 1972 og skifteloven fra 1930. Den nye arveloven viderefører mange ting fra den gamle loven. Det er allikevel noen endringer i loven er verdt å merke seg.

Det som kanskje er av størst betydning er at den nye arveloven er skrevet på et enklere språk enn den gamle loven. Dette er en endring som har vært svært etterlengtet av mange mennesker. Det har nok vært vanskelig for mange å følge et lovverk de ikke forstår. 

Selv om loven er enklere å forstå, så er ikke det tilstrekkelig for at testamentet skal bli kjent gyldig ved et arveoppgjør. Tydelige formuleringer er også et krav som må innfris for at det skal skrives et gyldig testament. 

Hva er et testament?

Et testament er et dokument som bestemmer hvordan formuen og verdiene til et menneske skal fordeles etter deres bortgang. Om en har legalarvinger (ektefelle, livsarvinger, eller annen slekt), har disse krav på arven.

Når vi har en arvelov som bestemmer hvem som har krav på å arve formuen din når du dør, kan en kanskje lure på hvorfor en bør skrive et testament. Grunnen til å skrive et testament er at det forebygger usikkerhet og konflikter blant arvinger om hvem som skal få hva.

Livsarvinger har krav på to tredeler av arven. Og gjenlevende ektefelle har krav på sin del av arven. Men helt konkret hvem som skal få hva (hus, bil, båt, hytte, penger) er opp til testatoren selv å bestemme. 

I tilfeller der det ikke er noen arvinger, så står testator fritt til å velge hvem som skal arve formuen. Det må derimot skrives et testament for å kunne gi det til personer eller formål en ønsker. Uten et testament i slike tilfeller, sier arveloven at staten overtar formuen. 

Hva skal til for at et testament er gyldig?

Mange testamenter blir kjent ugyldige ved et arveoppgjør. Dette skyldes antageligvis et manglende kjennskap til arveloven. Formalkravene for at et testament skal være gyldig er såpass enkle å forstå at en kanskje ser seg blind på begrensninger som ligger i arveloven.

Formalkravene som må innfris for at et testament blir kjent gyldig, er at testamentet er skriftlig, at testatoren har underskrevet det, det må være to vitner uten nær relasjon til testatoren som med egne øyne ser at testatoren skriver under på testamentet. 

Men om ikke testamentet er skrevet i samsvar med arveloven (dvs, at blant annet livsarvinger ikke får det de har lovfestet krav på, to tredeler av formuen), kan det bli kjent ugyldig. 

Det er også svært viktig at ordlyden i testamentet er klart og tydelig. Det skal ikke være noen tvil om hva som var den avdødes siste vilje i livet. Dersom et testament ikke tydelig formidler hvem du ønsker å testamentere hva til, blir ikke testamentet kjent gyldig. 

 

Din Framtidsfullmakt skriver testamentet for deg!

En ny arvelov trådte i kraft fra januar 2021. Denne loven viderefører mye fra den gamle lover. Allikevel er det noen endringer det er verdt å merke seg. En vesentlig forskjell er at det nye lovverket er skrevet på et enklere språk enn det gamle lovverket. 

Det anbefales å sette seg inn i det nye lovverket. Mange testamenter blir kjent ugyldige. Blant annet fordi testamentene har blitt skrevet i strid med arveloven. Eller at det i testamentet har vært uklart hva det er testatoren ønsker å gi til hvem.

Å skrive et gyldig testament er viktig for at formuen din fordeles slik du vil at den skal fordeles etter din bortgang. Det er derimot viktig at testamentet skrives i tråd med arveloven. Og at testamentet skrives på en lett forståelig måte.

Din Framtidsfullmakt skriver gjerne testamentet for deg. Vi har profesjonelle skribenter som effektivt formidler det du ønsker å få frem i testamentet. Samtidig som det blir tatt hensyn til arvelov og formalkrav. Så sikrer du deg at testamentet ditt blir kjent gyldig.