Tekst som fremheves i logo med skriften "din framtidsfullmakt"