Hvorfor fremtidsfullmakt?

Hvorfor ha en fremtidsfullmakt? Dette er en fullmakt som gir deg mulighet til å avgjøre hvem som skal kunne håndtere dine interesser, dersom du i fremtiden ikke skulle greie dette selv.

Uten en fremtidsfullmakt er det Fylkesmannen som avgjør hvem som skal utnevnes som verge dersom du for eksempel rammes av demens.

Personen som utnevnes får imidlertid begrenset råderett, og har både regnskaps- og rapporteringsplikt når han eller hun handler på dine vegne.

Med en fremtidsfullmakt trenger ikke fullmektigen å rapportere eller føre regnskap. Samtidig får du mulighet til å velge en fullmektig du faktisk stoler på, enten det er en ektefelle, barn eller andre.

Fremtidsfullmakt i Norge – slik er reglene

Det er visse regler som må følges når en fremtidsfullmakt lages. Her i Norge kreves det blant annet at fullmakten blir signert av to vitner, og disse er det du som fullmaktsgiver som skal velge ut.

Begge vitner må være myndige, og ha forståelse for hva de skriver under på. Også du skal signere.

Husk at vitnene ikke kan inkludere deg selv, ektefellen, foreldrene dine, barn, barnebarn eller samboer. Det stilles også krav til at fremtidsfullmakten er skriftlig (en muntlig avtale holder ikke).

Ellers er det verdt å huske på at det skal fremgå av fullmakten at den først trer i kraft dersom du svekkes mentalt eller fysisk. Den fysiske eller mentale svekkelsen må være i den grad at du ikke lenger kan ivareta egne interesser på gjeldende områder.

Fylkesmannen anbefaler også at du ikke velger vitner som har egeninteresse av at fullmakten opprettes. Dette kan for eksempel gjelde personer som skal motta forskudd på arv. Nedenfor lister vi opp noen punkter som bør inkluderes i enhver fremtidsfullmakt:

·       Dato

·       Fødselsdato og kontaktinformasjon til vitnene

·       Vitnenes relasjon til fullmaktsgiver (venn, kollega, lege, nabo osv.)

·       Vederlag til fullmektigen

·       Bekreftelse på at fremtidsfullmakten er opprettet av fri vilje, og at du forstår innholdet og betydningen av dette

·       Fullmektigens handlingsspenn (skal fullmakten gjelde økonomiske interesser og/eller personlige interesser? I så fall, nøyaktig hva?)

Fremtidsfullmakt for ektepar er populært

Mange ektefeller velger å lage en fremtidsfullmakt, og da gjerne en gjensidig fullmakt som gjelder begge veier.

En gjensidig fremtidsfullmakt for ektepar gir den ene ektefellen rett til å handle på den andres vegne, dersom den andre skulle svekkes betydelig fysisk eller mentalt.

Dersom en fremtidsfullmakt ikke skrives, er det som regel ektefellen som utnevnes som verge.

Husk likevel på at dette medfører regnskapsplikt og rapporteringsplikt, samt andre begrensninger.

Det kan derfor være fordelaktig å ha en fremtidsfullmakt. Dette gjør det langt enklere for ektefellen din å utføre handlinger i dine interesser.

Fremtidsfullmakt pris

Mange ønsker hjelp til å skrive en fremtidsfullmakt. Det er mye viktig informasjon som skal inkluderes, og innholdet skal være både forståelig og presist. Fullmektigen skal ikke kunne misforstå eller feiltolke innholdet.

Det er mulig å få hjelp med skriving av en fremtidsfullmakt hos advokatfirmaer, men dette koster som regel mange tusen kroner. Som regel ligger prisen på rundt fire tusen kroner.

Det finnes heldigvis langt billigere – og like bra – alternativer, som Din Framtidsfullmakt. Vi kan lage en fremtidsfullmakt for deg til 999 kroner.

Husk at vi også kan tilby digital lagring av dokumentet, slik at det oppbevares et sikkert sted. Dette er inkludert i prisen.

Motta hjelp nå

Hvorfor ha en fremtidsfullmakt? Jo, fordi du da har mulighet til å selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser om du skulle svekkes mentalt eller psykisk i fremtiden.

Med fullmakt vil også fullmektigen slippe unna rapporteringsplikt og regnskapsplikt. 

Enten du ønsker å ha en ektefelle, barn eller andre som fullmektig, er det viktig å lage en tydelig og konsis fremtidsfullmakt. 

Din Framtidsfullmakt hjelper deg med å utforme en fullmakt etter dine krav og ønsker. Kontakt oss i dag for mer informasjon!