Hvordan skrive fullmakt til apotek?

Trenger du hjelp fra andre til å hente ut medisiner på apoteket? Da trenger vedkommende en fullmakt fra deg. På Apotekforeningen sine nettsider finner du en mal som kan lastes ned, skrives ut og fylles inn. 

Hvis du ikke har mulighet til å skrive ut eller laste ned malen fra internett, kan du også lage din egen håndskrevne fullmakt. Da er det viktig at nødvendig informasjon kommer med, slik at fullmektigen får hentet ut medisinene. Vi tar deg gjennom prosessen. 

Gammel mann i rullestol og sønnen hans.

Hva må fullmakt til apotek inneholde?

Det må komme tydelig frem at dette er fullmakt som skal brukes på apoteket. Det er lurt å være tydelig og spesifikk, spesielt når du skriver fullmakten for hånd. Pass på at ditt eget navn kommer med, altså navnet på resepten. Inkluder også eget fødselsnummer.

Videre må du skrive ned viktig informasjon om fullmektigen, altså personen som skal hente ut medisin og resepter på dine vegne. Her skal både fødselsnummer og navn inkluderes. Sørg for at du gir vedkommende rett til å hente ut alle eller de spesifikke reseptene du trenger.  

Det er lurt å være spesifikk og gjerne nevn hvilke medisiner og resepter fullmektigen kan hente ut på dine vegne. Da blir det lettere for både vedkommende og apotekeren å vite hva du trenger.

Fullmakten må også inneholde dato og sted som forteller apotekeren når fullmakten ble skrevet, samtidig som du må signere med egen underskrift. Fullmakten må vises på hvert apotek og det er lurt å skrive ned når fullmakten er gyldig til. Oppgi alltid informasjon i dato og årstall. 

Gammelt ektepar.

Dette må du huske på

Fullmektigen må ta med både sitt eget ID-kort, så vel som din legitimasjon. Dette kan være førerkort, bankkort med bilde, pass eller andre identifikasjonskort. Her er det mulig å bruke en kopi av fullmaktsgivers legitimasjon, for eksempel en kopi av førerkortet ditt.

Apoteket vil oppbevare en kopi av fullmakten for sin egen dokumentasjon. Dette gjør det også lettere i fremtiden, da fullmakten vil gjelde frem til datoen du har skrevet i den originale fullmakten. Nesten gang vil det ikke være behov for å vise fullmaktsgivers legitimasjon.

Hvis du ikke oppgir en dato med gyldighet på fullmakten, vil fullmakten regnes som gyldig i 3 år. Du kan naturligvis trekke tilbake fullmakten når som helst, men da må du ta kontakt med det aktuelle apoteket. 

 

Fullmektig må ta med: 

  • Sin egen legitimasjon
  • Legitimasjonen eller kopi av legitimasjon til fullmaktsgiver
  • Ferdig utfylt og signert fullmaktsskjema
Sønn gir mor en klem.

Fullmaktsskjema på nett

Enkelte apoteker har en egen applikasjon som kan lastes ned og brukes til dette formålet. Vitusapotek har for eksempel en egen app kalt «Digital Fullmakt». Denne gjelder i alle Vitusapotek, og gjør det enkelt å hente legemidler på vegne av andre.

På nettsiden til «Apotekforeningen» kan du som nevnt finne en mal for fullmakt til apotek. Her kan du velge å skrive ut fullmakten å fylle den inn for hånd, eller fylle inn fullmakten på nett for så å skrive den ut.  

Du kan også skrive fullmakten for hånd, men husk å bruk tydelig og klar skrift. I tillegg må du huske å få med følgende informasjon:

 

  • Informasjon om at det er en fullmakt som skal brukes til navngitte resepter 
  • Navnet på resepten og personnummer 
  • Navnet og personnummer til den som henter ut resept 
  • Underskrift 
  • Hvor og når fullmakten ble skrevet
  • Når fullmakten er gyldig til (hvis ikke er den automatisk gyldig i 3 år)
Gammelt ektepar.

Når er fullmakt til apotek nødvendig?

Hvis du er syk, dårlig til bens eller av andre grunner ikke kommer deg på apoteket, trenger du hjelp for å hente ut resepter. Venner og familie kan kjøpe reseptfrie legemidler til deg, men medisiner på resept kan i teorien kun gis ut til personen som står på resepten. 

I situasjoner hvor en person ikke har mulighet til å stille på apoteket selv, kan en fullmakt gi andre retten til å hente ut resept på dine vegne. Det er viktig at du velger noen du stoler på. Gi dem gjerne en kopi av legitimasjonen din, dersom du trenger denne til andre formål.

Gammelt ektepar danser.

Vi hjelper deg

Trenger du hjelp til å sikre at fullmakten din blir godkjent? Ta kontakt med oss i Din Framtidsfullmakt for en uforpliktende prat.