Hvordan skrive et testament?

Er du usikker på hvordan du skal skrive et testament? Det finnes en rekke krav som må oppfylles for at dette viktige dokumentet skal regnes som gyldig. I tillegg finnes det spesifikke krav til hvem som kan skrive et testament.

Det å skrive et testament trenger imidlertid ikke å være vanskelig. La oss se nærmere på hvordan du går frem!

Gammel mann i rullestol og sønnen hans.

Hva er et testament?

Før vi ser nærmere på hvordan du kan skrive et testament, skal vi definere hva et testament faktisk er. Et testament kan betegnes som en viljeserklæring der noen oppgir hvordan arven skal fordeles etter sin bortgang.

Den som skriver testamentet kalles gjerne for testator, og kan når som helst tilbakekalle eller endre dokumentet. Dersom testator har skrevet en arvepakt, kan imidlertid ikke testamentet endres eller trekkes tilbake.

Arvelater kan fritt disponere formuen sin i testamentet, så fremt pliktdelsarven ikke påvirkes. Det er kun 1/3 av formuen som kan testamenteres bort. Øvrige 2/3 av formuen er pliktdelsarv som skal gå til livsarvingene.

Mor og datter gir hverandre en klem.

Hvem kan skrive et testament?

I tillegg til å tenke på hvordan du kan skrive et testament, bør du tenke på hvem som kan skrive det. Hovedregelen er at alle som er 18 år eller eldre kan lage et testament, noe som også kommer frem i arvelovens paragraf 48.

Det stilles også krav til at testator skal være ved sine fulle fem når testamentet opprettes. Hvis testator ikke var ved sans eller samling når testamentet ble laget, kan det ugyldiggjøres. 

Ugyldiggjøring kan for eksempel skje om vedkommende var rammet av demens eller sinnslidelse når testamentet ble laget. Ruspåvirkning kan også føre til at testamentet blir ugyldig.

Gammelt ektepar.

Formkrav for testament

Så til det store spørsmålet: Hvordan skrive et testament? Først og fremst er det greit å påpeke at testamentet må være skriftlig. Dette er bestemt gjennom arvelovens paragraf 49. Testamentet skal optimalt sett også oppbevares i kun ett originaldokument. Kopier bør begrenses.

Hvordan skrive et testament med tanke på vitner? Det skal være to vitner til stede samtidig idet testator signerer testamentet. Også vitnene skal signere. Merk deg at vitnene må være minst 18 år gamle, og ikke lide av sinnslidelse, demens eller lignende tilstander.

Vitnene skal heller ikke ha tilknytning til de som tilgodeses i et testament. En ektefelle av noen som tilgodeses kan med andre ord ikke vitne, for å nevne et eksempel. Heller ikke slektninger i opp- eller nedadgående retning kan være vitner. Dette gjelder f.eks. foreldre, besteforeldre og barn.

Gammelt ektepar.

Innhold i testament

Når du skal skrive et testament er det viktig å inkludere informasjon om både dato og andre elementer. Du står nokså fritt når det kommer til innhold i testamentet ditt. Du kan testamentere bort det du vil av formuen din, så lenge det ikke går utover pliktdelsarv.

Det er også viktig å huske på at testamentet skal være tydelig. Hvordan skrive et testament slik at det ikke kan misforstås? Sørg for å bruke klare og tydelige formuleringer, slik at innholdet ikke kan mistolkes.

Noen retningslinjer kan likevel være greie å ha. Her er en oversikt over noen punkter som bør inkluderes i et testament:

  • Dato
  • Vitners yrke og adresse
  • Testators fødselsnummer
  • Bekreftelse fra vitner på at dokumentet er et testament
  • Eventuelle bestemmelser om gravsted, gravferd eller gravlegat kan inkluderes
  • Eventuelle bestemmelser om særeie for mottaker
  • Bestemmelser for hva som skjer om arvtager dør før testator
Gammelt ektepar danser.

Testament mal 

Mange er usikre på hvordan de skal skrive et testament. Av den grunn kan det være greit å bruke en mal. Med en testament-mal har du et klart oppsett som kan følges, og du trenger bare å fylle inn nødvendig informasjon.

Det finnes mange praktiske maler som kan tas i bruk. Husk at du også kan få hjelp til å skrive testament av advokat eller andre med kompetanse på området.

Få hjelp med arvedokumenter

Hvordan skrive et testament slik at dokumentet blir gyldig? Det er mange formkrav som må oppfylles for at et testament skal bli gyldig. Det må blant annet være to vitner til stede og signere dokumentet. Selve testamentet bør også være tydelig og inneholde informasjon som dato og fødselsnummer.

Foruten testament, er det mange som ønsker hjelp med andre viktige dokumenter. Fremtidsfullmakter er et eksempel på dette. Disse fullmaktene innebærer at fullmaktsgiver kan bestemme hvem som skal ivareta sine økonomiske interesser ved demens og lignende sykdommer.

Fullmaktsgiver kan for eksempel bestemme at den fullmektige skal kunne dele ut forskudd på arv til barna. Dette kan nesten minne om et testament, men har andre krav til innhold og oppsett. Dersom du trenger hjelp til å sette opp en fremtidsfullmakt, kan vi bistå deg.

Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag, og motta hjelp til å skrive fremtidsfullmakt!