Hvordan overføre eiendom til barn? 

Mange sitter på eiendom de ønsker å overføre til barn eller barnebarn. Da er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder, og hvordan du går frem. Overføringen må blant annet tinglyses, og man bør være obs på dokumentavgift.  

Her er oversikten du trenger! 

Først: Er det lov å overføre eiendom til ett av barna? 

Så lenge du er i live, står du fritt til å selv bestemme hvorvidt du ønsker å gi bort gaver. Ønsker du å gi bort eiendom til kun ett av barna dine, kan det være du lurer på om dette i det hele tatt er lov. Svaret på det er ja – det kan du!   

Arveloven regulerer kun arv, altså disposisjonene som følger etter din død. Det er altså ingen lov som krever rettferdig fordeling mellom to eller flere barn, så lenge man er i live.   

Uavhengig av arvelovens regler, står du fritt til å gi alle de gaver du vil mens du enda lever. Det er likevel viktig å huske på at gaven må få reell effekt mens du er i live.  

Husk tinglysing når eiendommen skal overføres! 

Dersom du skal overføre eiendom til noen andre, må du huske å tinglyse overføringen. Da må du fylle ut et skjøte og sende dette til Statens Kartverk. Tinglysing gir rettsvern av eiendomsretten.   

Ved å tinglyse ekstingverer du din rett til å eie samme eiendom. Dette gjør at eiendomsretten ikke kan forringes i verdi gjennom disposisjoner fra andre.   

Du har ingen plikt til å tinglyse. Men for at overdragelsen skal ha vern overfor andre parter, stiller tinglysingsloven krav om at overdragelsen er tinglyst. Det er derfor ansett som svært lurt å tinglyse, for å sikre at overføringen skjer som ønsket.

Hvor mye koster det å overdra eiendom? 

Å overføre eiendom til barn mens man selv enda lever, anses som en gave. Dette gjelder uansett om det er ment som et forskudd på arv eller ikke. Derfor er mottaker også pliktig til å betale full dokumentavgift på overføringen.   

Dette gjelder ikke dersom eiendommen skulle blitt overført som reell arv, etter død. Det gjelder da bare for den enkeltes ideelle arveandel.   

Selve tinglysingen av skjøte kommer med et tinglysingsgebyr på 585 kr (i 2023). I tillegg til dette påløper det en dokumentavgift på 2,5 % av eiendommens markedsverdi.  

Hva sier arveloven om å overføre eiendom til barn? 

Uansett hva du måtte ønske, så oppstiller arveloven kun krav til hvordan fordelingen gjøres etter din død. Pliktdelsarven er forbeholdt arvelaterens livsarvinger, herunder barn og adopterte barn. Pliktdelsarven utgjør 2/3 av formuen til arvelateren.   

Selv om du oppretter et testament, har du altså ikke lov til å gjøre barna dine arveløse. Da må du gjennomføre dine ønskelige disposisjoner mens du enda lever.  

Er det arveavgift ved overføring av eiendom? 

Arveavgiften er en skatt som i utgangspunktet påløper all arv og gaver. I Norge ble dette avskaffet i 2014. Før dette måtte du altså betale en ekstrautgift, som ble utløst av arven generelt. Nå kan du arve opptil 470 000 kr før avgiften utløses.  

Dette følger av skattereglene anno 2023. Dersom du er en livsarving betaler du 6 % på de neste 330 0000 kr, og 10 % på det overskytende (over 800 000 kr). Er du ikke en livsarving, betaler du henholdsvis 8 % på de neste 330 000 kr og 15 % på det overskytende.  

Vær obs når du gir bort eiendom som gave til barn 

Dersom du skal overføre eiendom til barn, er det først og fremst viktig å ha dokumentavgift og tinglysning i bakhodet. Sjekk opp i det aktuelle reglementet før du foretar dine disposisjoner. På den måten kan du unngå å gå på en smell!  

Skal du overføre eiendom til barn i form av forskudd på arv, bør det presiseres skriftlig at det er snakk om nettopp arv. På den måten kan du forhindre at det oppstår uenigheter mellom arvingene når det endelige arveoppgjøret finner sted etter din død.  

I det hele tatt er det smart å planlegge for fremtiden. Dette gjelder også når det kommer til hvem som skal ivareta dine interesser om du ikke greier dette selv. Med en fremtidsfullmakt kan du for eksempel velge hvem som skal håndtere det økonomiske for deg. Uten en fullmakt, vil Fylkesmannen oppnevne en verge for deg. 

Trenger du hjelp til å utforme en fremtidsfullmakt? 

Mange ønsker å planlegge for egen fremtid mens de enda er friske og oppegående. Skulle du for eksempel rammes av demens, vil du ikke lenger klare å ta økonomiske beslutninger selv. Med en fremtidsfullmakt kan du selv avgjøre hvem som får dette ansvaret.  

Er du usikker på fullmaktens innhold og form? Din Framtidsfullmakt har kompetansen som trengs, og hjelper deg med å utarbeide en oversiktlig og god fullmakt!