Hvordan gi forskudd på arv?

Hvordan gi forskudd på arv, for eksempel når du skal hjelpe barna ut på boligmarkedet? Dette er det mange som lurer på. Arveforskudd innebærer at hele eller deler av arven gis til arvtaker før det endelige arveoppgjøret. Arvelater gir med andre ord bort arv før sin død.

Vi skal her se nærmere på hvordan du gir forskudd på arv. Finn ut om arveforskudd eller gave er mest gunstig i ditt tilfelle!

Hvordan gi forskudd på arv i 2021?

Dersom du vurderer å gi arvtageren din et arveforskudd, sitter du gjerne med følgende spørsmål: Hvordan gi forskudd på arv? Først og fremst bør du presisere at det du gir bort er nettopp arveforskudd, noe som bør være skriftlig.

Ved å dokumentere at verdioverføringen er forskudd på arv, kan du forhindre at det oppstår tvister eller misforståelser på senere tidspunkt. Du kan dokumentere at pengene eller andre verdier du gir bort er arveforskudd i et testament eller andre dokumenter.

Uten skriftlig bevis på at forskudd på arv var nettopp et arveforskudd, kan mottakeren hevde at det var ment som en gave. Dette vil kunne føre til at beløpet ikke trekkes fra i arveoppgjøret, og konflikter kan oppstå. 

Så, hvordan gi forskudd på arv – rent praktisk ?Noen velger å hyre inn advokat for å ordne med alle papirer og dokumentasjon. Andre velger å håndtere papirarbeidet selv, og lager en enkel skriftlig kontrakt. Det er lurt å levere dokumentet til advokaten, slik at det ikke forsvinner.

Gave eller arveforskudd?

Hva skiller gave fra arveforskudd? Etter at den nye arveloven trådte i kraft, kan gaver kun betraktes som forskudd på arv hvis dette er satt som en betingelse da gaven ble gitt.

Hvis du gir bort 100 000 kroner uten noen betingelser, er dette en ren gave. Dette blir derfor ikke trukket fra arven til gavemottaker under arveoppgjøret. Du kan når som helst gi arvtakerne dine forskudd på arv, og du kan gi så mye eller lite som du selv ønsker.

Husk likevel på at du ikke må gi et barn mer i arveforskudd enn at det er nok igjen til øvrige arvinger. Får mottakeren for mye, må han eller hun betale tilbake det overskytende til resten av arvingene.

Når det er snakk om gaver kan du gi så mye du vil til hvem du vil. Du disponerer formuen din fritt. Derfor kan du i prinsippet gi ett av barna dine en gave på 200 000 kroner, mens den andre ikke får noe.

Gavebrev eller forskudd på arv 

Dersom du skal gi bort penger eller andre verdier som en gave, er det lurt å lage et såkalt gavebrev. Dette er en skriftlig erklæring med et gaveløfte. Skrivet vil fungere som bevis på at verdien var ment som nettopp en gave. Det betyr også at den ikke skal bli avkortet i arveoppgjøret.

Gir du derimot forskudd på arv, er situasjonen annerledes. Hvis én av arvingene mottar 100 000 kroner i arveforskudd, skal dette trekkes fra vedkommendes arv under oppgjøret.

Hvordan skrive gavebrev? Fyll ut et gavebrev-skjema!

Et gavebrev er relativt ukomplisert, og du trenger ikke å følge et spesifikt oppsett. Det viktigste er at dokumentet forteller hvem som har mottatt hvor mye, og at beløpet skal trekkes fra under et fremtidig arveoppgjør.

Du finner også praktiske gavebrev-skjema som kan fylles ut. Husk å oppbevare dokumentet på et trygt sted.

Forskudd på arv og arveavgift?

Spørsmål om arveavgifter er like vanlige som å spørre om «hvordan gi forskudd på arv». Det har tidligere vært arveavgift på arv, men denne ble fjernet 1. januar 2014

Siden arv eller forskudd på arv ikke lenger er skattepliktig, trenger du heller ikke å sende inn gave- eller arvemelding til Skatteetaten. Mottaker bør likevel huske å opplyse om at arv er mottatt om verdien overstiger 100 000 kroner. Dette for å kunne forklare en eventuell brå formuesvekst.

Hvordan gi forskudd på arv? Lag en fremtidsfullmakt!

Hvordan gi forskudd på arv dersom du skulle bli invalid eller rammes av demens? Svaret er at dette vanskelig lar seg gjøre uten en eksisterende fremtidsfullmakt. Dersom du ikke lenger kan ivareta egne økonomiske midler, vil Fylkesmannen gi deg en verge.

Dersom en arving skulle ønske å motta forskudd på arv, må denne vergen godkjenne forespørselen. I de fleste tilfeller vil ikke forskudd på arv gis, siden det vanskelig lar seg bekrefte at du ville ønsket det. 

Ved å lage en fremtidsfullmakt bestemmer du selv hvem som skal ivareta dine økonomiske interesser. Du kan for eksempel utpeke en ektemann eller kone som verge. 

Han eller hun vil da kunne gi arvtakerne forskudd på arv på dine vegne, om du har gitt fullmakt til det.

Hjelp med fremtidsfullmakt

Hvordan gi forskudd på arv? Dette spørsmålet stilles ofte, og kan blant annet være relevant for foreldre som vil hjelpe barna økonomisk. Et arveforskudd innebærer at hele eller deler av arven gis til arvtaker før man dør. Arvtakers forskuddsarv vil da trekkes fra i det endelige oppgjøret.

Det er relativt enkelt å gi forskudd på arv. Du kan gjøre det når som helst, og verdien bestemmer du selv. Det er lurt med skriftlig dokumentasjon på at det er arveforskudd, og ikke en gave. Er det en gave bør du lage et gavebrev. Dette fordi gaver ikke trekkes fra i et senere arveoppgjør.

Med en fremtidsfullmakt kan du sikre at muligheten for arveforskudd også er der i fremtiden. Skulle du for eksempel havne i koma, vil som regel ikke barna kunne få arven sin før du en dag dør. Det samme gjelder om du blir dement.

Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag, og få en skreddersydd fremtidsfullmakt tilpasset dine ønsker!