Hvordan bli verge? 

Vergemål er en frivillig ordning som sikrer at personer som på grunn av sykdom eller annen svekkelse ikke kan ivareta sine personlige og/eller økonomiske interesser får nødvendig hjelp. Fylkesmannen har myndigheten til å oppnevne verger, og det finnes ulike typer verger, inkludert nærstående verger, alminnelige verger, og faste verger som tar på seg flere vergeoppdrag samtidig.  

I denne artikkelen skal vi se på hva som kreves for å bli verge, typer verger og oppgaver du har som verge.  

Typer verger 

Som nevnt i ingressen finnes det flere forskjellige type verger. I hovedsak er det tre forskjellige typer verger. Det finnes nærstående verger, alminnelige verger og faste verger.  

 

  • Nærstående verger er et familiemedlem, gjerne ektefelle/samboer, søsken, foreldre, onkler eller tanter.  
  • En alminnelig verge er noen man kjenner godt. Dette kan være en nabo, venn eller en arbeidskollega.  
  • Faste verger er det man gjerne kan kalle en profesjonell verge. Faste verger har ofte flere de er verger for, og de kan enten ha det som en fast jobb eller som en ekstrajobb. De får også tettere oppfølging fra fylkesmannen og høyere godtgjørelse.  

Hvilke oppgaver har man som verge? 

Når Fylkesmannen oppnevner en verge, får vergen en fullmakt som beskriver oppgavene som vergemålet omfatter. Oppgavene inkluderer ofte hjelp til å ivareta økonomiske og personlige interesser.  

De økonomiske interessene kan inkludere håndtering av daglig økonomi, ordne betalingsavtaler ved inkasso, og forvaltning av verdier og eiendom.   

Personlig interesser innebefatter å håndtere post og dokumenter, assistere med søknader om ytelser fra det offentlige, og bistå med bytte av fastlege.  

Hvilke krav stilles for å kunne bli verge? 

Det er ikke hvem som helst som kan bli verge, og det er nok ikke alle som passer til det. For å kunne bli oppnevnt som verge, er det visse krav som man må oppfylle. Blant annet må man like å hjelpe andre, og du må ha orden i egen økonomi.   

Du må ha kjennskap til regler og offentlige instanser, og du må fremlegge vandelsattest. Å legge fram vandelsattest gjelder ikke for nærstående verger. Er du selv under vergemål, kan du ikke bli verge for andre.  

Opplæring og veiledning 

Fylkesmannen sørger for nødvendig opplæring og veiledning for at vergen skal kunne utføre vervet på en forsvarlig måte. Dette inkluderer informasjon, e-læringskurs, og veiledning fra dyktige saksbehandlere gjennom telefon, e-post eller direkte kontakt.  

Ved å oppfylle kravene og å gjennomgå nødvendig opplæring, kan enkeltpersoner bli verger og dermed gi verdifull støtte til de som trenger hjelp til å ivareta sine interesser. 

Kort oppsummert 

For de som vurderer å bli verge, er det viktig å kontakte Fylkesmannen for mer informasjon om prosessen og kravene som gjelder for vergeoppnevning.   

Gjennom en grundig forståelse av disse trinnene kan enkeltpersoner bidra til å sikre at de som trenger verge får den nødvendige støtten på en trygg og ansvarlig måte. 

Kontakt Din Framtidsfullmakt 

For de som vurderer å ta på seg ansvaret som verge, er det også viktig å planlegge for fremtiden. Din Framtidsfullmakt tilbyr profesjonell hjelp med å utarbeide framtidsfullmakter, en avgjørende juridisk dokumentasjon som gir klarhet og retning for ens ønsker og preferanser i tilfelle fremtidig svekkelse av evner.  

Å kombinere vergeoppnevning med en grundig utformet framtidsfullmakt, gir en helhetlig tilnærming til omsorg og beskyttelse av ens interesser. Din Framtidsfullmakt står klar til å veilede deg gjennom denne prosessen på en trygg og effektiv måte.  

Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende tilbud.