Hvor skrive testament? 

Å skrive et testament er en viktig juridisk handling som gir deg muligheten til å uttrykke dine ønsker for fordelingen av eiendelene dine etter døden. Dette dokumentet gir ikke bare en følelse av kontroll over ens arv, men det sikrer også at dine verdier blir overført i henhold til dine ønsker.   

I denne artikkelen gir vi en grundig gjennomgang over hva du bør vurdere når du skal skrive testamentet ditt. 

Ei dame som står og tenker, med et spørsmålstegn på hver side

Hvor kan man skrive et testament? 

Det er ingen retningslinjer for hvor du må skrive testamentet sitt. Mange tror gjerne at man må til en advokat for å skrive testamentet, men dette er ikke nødvendig. Velger du derimot å skrive testamentet selv, er det flere ting du må ta hensyn til.   

Skriver du testamentet selv, må du passe på å testamentere riktig mellom dine livsarvinger. Det er med andre ord en god del man må sette seg inn i hvis man ikke ønsker å bruke penger på en advokat til dette formålet.  

Det lureste er å benytte seg av en advokat, da advokaten kan forsikre om at testamentet lever opp til alle lover og regler i arveloven. Advokaten kan også sørge for at alt er formulert tydelig slik at det ikke blir misforståelser eller at noe er utydelig.  

Et dokument som blir signert, stemplet og godkjent

Hva skal testamentet inneholde? 

Når man skal skrive et testament er det viktig at utformingen og innholdet oppfyller en del krav. Dette er viktig for at testamentet skal bli ansett som gyldig. Her er en kort oversikt over hva et testament skal inneholde:   

  • Start testamentet med fullt navn, adresse og annen relevant identifikasjonsinformasjon. Dette sikrer at dokumentet er lett å identifisere. 
  • Vær tydelig på at dokumentet er ditt testament og at det skal erstatte alle tidligere testamentariske disposisjoner.  
  • Spesifiser hvem som skal arve eiendelene dine og hvordan fordelingen skal gjøres. Dette kan inkludere familiemedlemmer, venner, veldedige organisasjoner eller andre. 
  • Om ønskelig, kan du inkludere informasjon om arvinger som bevisst er ekskludert fra testamentet for å unngå fremtidige konflikter.  
  • Utpek en pålitelig person som skal være ansvarlig for å utføre dine siste ønsker og administrere boet. Dette kan være en venn, familiemedlem eller en advokat. 
  • Sørg for at testamentet er signert i nærvær av to vitner, og i noen tilfeller, en notarius publicus.  

Husk at et testament ikke bør betraktes som et statisk dokument. Livet endrer seg, og derfor bør testamentet gjennomgås og oppdateres regelmessig. Spesielt etter større livshendelser som endringer i økonomisk status, giftemål, skilsmisse, eller fødsel av barn. 

To personer som samarbeider om å holde opp en lyspære

Oppbevaring av testamentet 

Å oppbevare testamentet trygt er svært viktig for at dine siste ønsker skal bli oppfylt. Finner man ikke et testament, vil alt bli fordelt etter arveloven. Det vil si at egne ønsker om å testamentere bort noe til venner, organisasjoner eller familiemedlemmer som ikke har krav på arv, vil bortfalle.   

Det er flere steder man kan oppbevare et testament, og om man har skrevet testamentet selv er det naturlig for mange å oppbevare det hjemme. Å oppbevare testamentet hjemme kan virke som en naturlig løsning, men det kan også være risikabelt. Dokumenter kan gå tapt eller bli utsatt for skader fra brann, flom eller andre uforutsette hendelser.  

Mange har valgt å oppbevare testamentet i en bankboks. Dette gir ekstra sikkerhet, men det kan være upraktisk hvis dokumentet må oppdateres regelmessig. I tillegg er det færre og færre banker som tilbyr bankbokser da dette ikke er like vanlig lengre. Folk kjøper heller egne private safer som man har hjemme.   

Det aller tryggeste er nok å la en advokat oppbevare testamentet. I tillegg til at dette gir en ekstra trygghet, kan advokaten gi juridisk veiledning med testamentet ditt.  

Kryptert område med en lås i fronten

Kort oppsummert 

Å skrive et testament er svært viktig, men mange glemmer det eller tenker på det for sent. Å være grundig og nøye med denne prosessen vil ikke bare gi deg ro i sjelen, men det vil også hjelpe dine kjære når den tiden kommer.   

Det aller lureste er å søke råd fra en erfaren advokat for å sikre at testamentet ditt er i samsvar med lover og regelverk slik at det ikke blir mye uenigheter innad i familien etter din bortgang.  

Ektefeller som sitter sammen, ser på hverandre og holder hender

Kontakt oss 

Din Framtidsfullmakt er din pålitelige partner når det gjelder å forstå og håndtere framtidsfullmakter. Vi fokuserer utelukkende på dette området og tilbyr spesialisert veiledning for å hjelpe deg med å sette opp og forstå framtidsfullmakter.  

Vårt erfarne team er dedikert til å gi deg informasjon og ressurser for å forenkle prosessen med å etablere en framtidsfullmakt i samsvar med dine ønsker og behov. Vi er her for å støtte deg gjennom hele prosessen med framtidsfullmakter, og vårt mål er å gi deg den beste veiledningen innenfor vårt spesialiserte felt.  

Ta kontakt med oss i dag om du ønsker et uforpliktende tilbud.