Hva er en oppdragsfullmakt?

En oppdragsfullmakt er en uselvstendig fullmakt. Denne bygger kun på en intern avtale mellom fullmaktsgiver og fullmektige. Men hva betyr egentlig dette og når kan en oppdragsfullmakt være nyttig? Det skal vi se nærmere på.

Oppdragsfullmakt kalles også for «muntlig fullmakt» eller det mer formelle navnet «§18-fullmakt». Denne typen fullmakt gjelder også når den gis skriftlig, men trenger ikke å vises frem til en tredjeperson. 

Du kan opprette en oppdragsfullmakt ved å at du som fullmaktsgiver forteller fullmektigen at han eller hun har rett eller myndighet i spesielle sammenhenger. Oppdragsfullmakt skiller seg fra andre fullmakter da den kun deles til fullmektig, ikke til en tredjeperson.

Når en fullmakt utelukkende erklæres fra deg til fullmektige, kalles dette en oppdragsfullmakt. Vi skal se nærmere på hvilken funksjon slike fullmakter har, når de er nyttige og når du bør se på andre alternativer.

Når brukes oppdragsfullmakt?

Oppdragsfullmakt brukes gjerne når en person trenger hjelp og har behov for at en annen person handler i hans eller hennes navn. Dette kan for eksempel være i forbindelse med kjøp, salg, leie og andre avtaler.

Vi kaller ofte oppdragsfullmakt for en «muntlig fullmakt», nettopp fordi fullmakten ikke trenger å være skriftlig. Denne typen fullmakt kommer ikke med krav til form. Hvis den er skriftlig, trenger den heller ikke å vises frem ved handlingspunktet. 

Oppdragsfullmakter brukes i spesielle situasjoner og har ikke like mye tyngde som andre type fullmakter – dette er en uselvstendig fullmakt. 

Fremtidsfullmakt eller oppdragsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er et langt tryggere valg når du ønsker å sikre fremtidige interesser. Oppdragsfullmakt er nemlig ikke bindende for fullmaktsgiveren. Hvis du skulle bli rammet alvorlig sykdom i fremtiden, er det fremtidsfullmakten som sørger for at dine interesser blir ivaretatt. 

Fremtidsfullmakt kan erstatte vanlige vergemål og gir deg selvbestemmelse når du trenger hjelp og ikke lenger kan ta stilling til egne interesser. Hvis en fremtidsfullmakt dekker alle dine behov, trenger du ikke å oppnevne en verge. 

Hva er en fremtidsfullmakt?

Det er ikke alle som har behov for fremtidsfullmakter eller vergemål. Men de som lider av uhelbredelig sykdom vil på et tidspunkt få behov for bistand til å ivareta egne interesser – både personlige og økonomiske. 

Når vi snakker om egne interesser, kan dette for eksempel være styring av økonomi, betaling av regninger og beslutninger knyttet til personlige forhold, fast eiendom og lignende. Mennesker med diagnosen demens pleier å stifte fremtidsfullmakt tidlig i sykdomsforløpet. 

Fremtidsfullmakter er en privat og frivillig ordning, men den gjør det lettere for deg å bestemme over hvordan du ønsker at fremtiden skal se ut. I en slik avtale utpeker du en person som skal handle på dine vegne, altså en fullmektig. Her er det mulig å utpeke flere representanter.

En slik fullmakt handler ikke bare om administrative oppgaver knyttet til økonomi. Du kan også bestemme hvordan du ønsker å fordele gaver etter du ikke lenger har muligheten til å gjøre dette på egen hånd. Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme:

  • Hvem som går gaver i forbindelse med dåp, konfirmasjon, jul, bursdag, brylluper og lignende. Skal alle i familien få like mye? Hvor mye skal de få? Hvem skal få hva?

 

  • Hva som skjer med eventuelle boliger og hytter. Skal boligen selges til noen utvalgte? 

 

  • Hva du ønsker å gi til veldedige formål. Vil du fortsette å donere til organisasjoner eller veldedighet? Hvor mye og hvor ofte?

Hvordan utarbeide en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakter har strenge formkrav og det er viktig at alt blir gjort rett slik at fullmakten er gyldig. Du kan skrive fullmakten selv, men det anbefales at du får hjelp til å sikre at den inneholder rett informasjon. 

Fullmakten skal alltid være skriftlig og det må komme tydelig frem at dette er en fremtidsfullmakt med fremtidsvirkning. Det er viktig å poengtere at fullmakten skal tre i kraft når du selv har blitt for mentalt eller fysisk svekket til å ivareta de interessene som går under fullmaktens regulerende områder.

I tillegg trenger du to vitner som er godkjent av fullmaktsgiveren, altså deg. Det stilles også krav til hvem disse vitnene kan være. Et vitne må være over 18 år og forstå betydningen av det å undertegne fullmakten. Foreldre, barn, samboer, barnebarn, fullmektigen eller ektefelle av fullmektigen kan ikke være vitne. 

Vanligvis anbefales det at vitner ikke er personer som har interesse av at framtidsmakten opprettes. Fullmaktsgiver må også være frisk nok til å forstå hva framtidsmakten går ut på, og her lønner det seg å få en erklæring fra fastlege. Nettopp derfor er det viktig at framtidsmakten stiftes så tidlig som mulig i et eventuelt sykdomsforløp.

Vi hjelper deg med fremtidsfullmakt

Trenger du hjelp til å forme innhold og sikre at fremtidsfullmakten blir godkjent? Da kan vi I Din Framtidsfullmakt hjelpe deg. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!