Hjelpemidler ved Parkinson 

Det finnes en rekke hjelpemidler for personer med Parkinson. Disse kan blant annet gjøre det lettere å bevege seg om man har nedsatt balanse. Så, hvilke hjelpemidler finnes egentlig? Og får du kostnadene dekket av NAV?  

I denne guiden finner du svar! 

Kan man få hjelpemidler ved Parkinson? 

Ja. Personer som er rammet av Parkinson kan via en ergoterapeut få hjelp til å finne hjelpemidler som letter hverdagen. Man har rett på støtte til mange hjelpemidler, men dette inkluderer ikke hvitevarer eller brunevarer.  

Ulike pasienter kan naturligvis ha behov for ulike Parkinson-hjelpemidler. For noen er den største utfordringen dårlig balanse, og problemer med å sette i gang bevegelsene ved forflytning. Mange av hjelpemidlene kan forenkle nettopp disse oppgavene. 

Enkle og tekniske hjelpemidler som letter hverdagen 

Når det kommer til hjelpemidler for personer med Parkinson, finnes det både enkle og mer avanserte hjelpemidler. Hva som er aktuelt i din situasjon, er noe du kan få hjelp til å kartlegge gjennom kommunen din.  

Her skal vi se nærmere på noen vanlige hjelpemidler.  

Sko for personer med Parkinson 

Blant tilgjengelige hjelpemidler for mennesker med Parkinson, kan vi nevne sko. Skoene kan for eksempel ha glidelås fremfor skolisser, slik at de er enklest mulig å ta av og på. Det finnes også Parkinson-sko med innebygde lasere som hjelper brukeren på gå.  

Laseren lager streker på gulvet/bakken, og hjelper en med å holde rytmen, ta riktig skrittlengde og lignende. Personer med Parkinson sliter ofte med å finne rytmen når de skal gå, og da kan sko som dette være et godt hjelpemiddel.  

Én type sko er «Active Path Finder». Disse kan bidra til bedre flyt og raskere gange. Samtidig gir laserstrekene brukeren punkter å feste blikket på under gange. Dette kan gjøre den daglige forflytningen litt enklere.  

Rullator forenkler forflytting ved Parkinson 

For personer som er rammet av Parkinson, kan en rullator også gjøre hverdagen enklere. Dette er et hjelpemiddel med hjul og et stativ man kan lene seg til. På den måten kommer man seg mer effektivt fra A til Å, og reduserer sjansen for å falle.  

Foruten rullatorer, kan man selvfølgelig også benytte enklere hjelpemidler som krykker eller staver.  

Parkinson GO! 

Via NAV og Hjelpemiddelsentralen kan man også få tilgang på hjelpemidler som Parkinson GO. Dette er et hjelpemiddel med lasere og knapper, og kan festes på for eksempel krykkene eller rullatoren.  

I likhet med lasere som fås på sko, kan Parkinson GO hjelpe brukeren med gunstig skrittlengde og igangsettelse. Enheten festes ved hjelp av stropper av gummi. 

Dekning av medisiner og utgifter ved Parkinson 

Ifølge NAV kan man ha rett på hjelpemidler dersom man har varig, vesentlig nedsatt funksjonsevne. Dersom man har behov for hjelpemidler grunnet Parkinson, er det derfor smart å sende en søknad om dette til NAV.  

Enten du trenger indikatorer med lyssignaler (sko eller Parkinson GO!) eller en rullator, kan sannsynligvis NAV dekke kostnaden. Merk at du også kan få dekket eventuelle utgifter du har til medisiner. 

Lag en fremtidsfullmakt  

Mange personer med Parkinson utvikler demens. Har du Parkinson men er helt frisk i toppen? Da bekymrer du deg kanskje for å utvikle demens. Men husk at det kun er en mindre andel som får Parkinsons-demens.  

Mange er engstelige for hva som vil skje med økonomien og ens øvrige interesser om man blir dement. Hvem vil utnevnes som verge og få ansvaret? Dersom du ønsker å forsikre deg om at den du ønsker skal få ansvaret faktisk får det, er en fremtidsfullmakt løsningen. 

Motta hjelp med fremtidsfullmakten din 

Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ivareta dine interesser om du ikke klarer dette selv. Dersom du er usikker på hvordan fullmakten lages, kan Din Framtidsfullmakt gjøre jobben for deg.  

Vi lager en fullmakt som gjenspeiler dine ønsker, slik at du får én bekymring mindre!