Hjelp til arveoppgjør

Arveoppgjør er en prosess som kan by på mange utfordringer, særlig om du ikke vet hva du driver med. Derfor er det praktisk at det faktisk er mulig å få hjelp til dette. 

Om du trenger hjelp til arveoppgjør, så finnes det mange instanser som kan hjelpe deg underveis i prosessen om du velger å ta på deg ansvaret for avdødes gjeld. Da er det ditt ansvar å sørge for at avdødes gjeld og andre forpliktelser som fremdeles løper ved dødsfallstidspunktet.

Om du velger å få for denne løsningen, så finnes det forskjellige instanser som kan bistå deg og svare på eventuelle spørsmål som kanskje dukker opp underveis i prosessen. Eventuelt kan du også velge at noen andre gjør det for deg, men det kommer vi tilbake til litt senere i artikkelen.

Denne artikkelen er for deg som er på jakt etter hjelp til arveoppgjør. Her kan du finne svar på noen av de vanligste spørsmålene som stilles i forbindelse med arveoppgjør, samt hvor du kan få hjelp til å komme videre i prosessen om du står litt fast.

Hva er et arveoppgjør?

Et arveoppgjør er prosessen som følger i etterkant av en persons bortgang. Om den avdøde er en person som har levd et langt liv, så har kanskje vedkommende eiendom registrert i sitt navn, samt opparbeidet seg en liten samling av forskjellige gjenstander.

Folk lever livene sine på forskjellige måter, så det er ingen selvfølge at alle etterlater seg verken eiendom, mindre gjenstander eller andre verdier. Men uansett hvor mye eller lite det er snakk, så skal dette fordeles mellom avdødes arvinger.

Denne prosessen kan være mer eller mindre komplisert, og det baserer seg gjerne på hvor mange arvinger den avdøde har. Om avdøde kun har én arving, så vil arveoppgjøret være en ganske enkel prosess. Dersom det er flere som berøres av avdødes bortgang, så vil situasjonen være en litt annen.

Hva tar arveoppgjøret utgangspunkt i?

Om avdøde var gift eller samboer med noen på dødsfallstidspunktet og/eller etterlater seg barn, så omfattes disse av Arveloven. I Arveloven kan man lese blant annet at slektsarvinger til avdøde har rett til å arve på en viss prosent. Dette kalles pliktarv. 

Hvordan resten av arven fordeles, kan avdøde være med å bestemme selv. Men dette er altså noe avdøde har vært nødt til å ta stilling til på forhånd, for så å sørge for å skrive det ned i et testament. Dette er et dokument som inneholder en oversikt over avdødes siste ønsker.

Du kan velge mellom privat og offentlig skifte

Etter en persons bortgang, er det vanlig at arvingene får valget mellom to fremgangsmåter i forbindelse med hvordan arveoppgjøret skal organiseres. Her kan man velge mellom om arven skal gjøres opp i form av privat skifte eller offentlig skifte.

Dersom du velger at arven skal gjøres opp gjennom privat skifte, så påtar du eller en annen arving på seg ansvaret for å gjøre opp etter avdøde. Dette er en tidkrevende prosess som består av flere trinn, som kanskje til og med kan føre til konflikt innad i familien, så det er viktig å tenke seg godt om her.

Alternativet til privat skifte, er offentlig skifte. Det er med andre ord det motsatte av privat skifte. Da er ikke avdødes arvinger villige til å ta på seg ansvaret for avdødes gjeld, eller å ha hovedansvaret for alt blir gjort opp på riktig måte. Ved offentlig skifte er det tingretten som har ansvaret for det.

Å velge at arveoppgjøret skal skje i form av offentlig skifte vil føre med seg noen ekstra kostnader. Tingretten tar naturligvis betalt for jobben de gjør, noe som vil gjøre at hver enkelt arving arver mindre, men det er selvsagt ikke dette som bør være hovedfokuset i en slik prosess.

Forskjellige instanser kan hjelpe deg med arveoppgjør

Ved å velge privat skifte så faller hoveddelen av ansvaret på deg, men det betyr ikke at du er helt alene i denne prosessen. Det finnes selvsagt forskjellige instanser som du kan spørre til råds om du skulle møte på noe som er litt utfordrende i denne prosessen.

Her er noen av instansene som kan gi deg assistanse ved behov:

  • Tingretten (eventuelt byfogden)
  • Kartverket
  • Skatteetaten

Tingretten kan bistå deg i spørsmål vedrørende selve arveoppgjøret, mens Kartverket og Skatteetaten gjerne svarer på spørsmål som har med avdødes eiendommer å gjøre. Dette er altså eksempler på instanser som sitter på informasjon relevant i forbindelse med arveoppgjøret.

Vi hjelper deg med teksten!

Et arveoppgjør fører med seg mye papirarbeid. I tillegg vil det være en god idé å informere de andre arvingene om prosessens framgang skriftlig.

Vi har imidlertid forståelse for at tekst ikke er det formatet alle mennesker liker best. Hvis dette er en beskrivelse som passer på deg, så har du kommet til riktig sted. Din Fremtidsfullmakt er en av Din Gruppens merkevarer, og vi hjelper deg gjerne med å utforme teksten.

Våre tekstforfattere har mange års erfaring med tekstproduksjon, og er derfor godt rustet til å hjelpe deg med både tekster som omhandler fremgangen i selve arveoppgjøret og fremtidsfullmakt om du skulle ha behov for det!