Hjelp til å skrive testamente

Trenger du hjelp til å skrive testamente? Det er ikke sikkert at det er så vanskelig som du kanskje tror! Så fremt testamentet oppfyller gyldighetskravene, så kan man skrive nesten hva som helst i testamentet sitt! 

Uansett hvor gammel du er, så kan det være praktisk å få hjelp til å skrive testamente. Det finnes også flere fine kilder som du kan støtte deg på i dette arbeidet.

I denne artikkelen vil vi svare på noen ofte stilte spørsmål i forbindelse med det å skrive testamente, samt gi deg noen nyttige tips til hvordan du kan gå frem for å få skrevet testamentet ditt.

Hva er et testamente?

Et testamente er et dokument hvor testator gir uttrykk for hvordan han eller hun ønsker at eiendelene deres skal fordeles etter deres bortgang. Testator er den juridiske begrepet for den som har skrevet det aktuelle testamentet.

Folk lever forskjellige liv, men det er vanlig å anta at noen som har levd et langt liv har samlet opp eiendeler av ulik karakter. Vedkommende har kanskje et spesifikt menneske i tankene når de tenker på hvem som skal overta det etter dem, og det er dette som formidles gjennom et testamente.

For mange høres det komplisert ut å skrive et testamente, men det er faktisk mye enklere enn folk flest tror. Men når det er sagt, så må er det mange detaljer som må være på plass for at testamentet skal være juridisk gyldig.

Den som skal skrive et testamente må være 18 år (eller eldre), samt at vedkommende må være «tilregnelig i gjerningsøyeblikket». Et testamente skrevet av en person som for eksempel er diagnostisert med demens vil dermed ikke være gyldig, fordi dette kravet ikke er oppfylt.

Hvem bør skrive testamente?

Siden livet er veldig uforutsigbart og det er mer eller mindre umulig å forutse hva som skjer i morgen, så kan det være aktuelt for både unge, eldre og gamle mennesker å skrive et testamente. Likevel er det sjelden slik at en 18 åring tenker over det i en nevneverdig grad.

Tanken på å skrive testamente melder seg nok mer og mer jo eldre man blir, eventuelt hvis man plutselig får dødsbudskapet i forbindelse med en sykdomsdiagnose. Men det finnes faktisk et par retningslinjer i forbindelse med hvem som absolutt bør vurdere å skrive testamente.

I Norge reguleres alle arveoppgjør med utgangspunkt i Arveloven. Denne loven er til for å sikre testators ektefelle eller samboer og barn det de har krav på i forbindelse med et arveoppgjør. Dette kalles pliktarv, men utover det står testator fritt til å gjøre det den vil med eiendelene sine.

Det finnes imidlertid mennesker som er mer opptatt av hvor eiendelene deres ender opp enn andre. Noen ønsker for eksempel å gi ektefellen eller samboeren og barna mer enn det som går frem av Arveloven. Da må testatoren formidle dette gjennom et testamente

Hva skjer om man ikke skriver testamente?

Det er imidlertid ingen selvfølge at alle har ektefelle, samboer eller barn. I tillegg kan det jo hende at bortgangen kom veldig brått på, og at det dermed ikke eksisterer noe testamente. Dersom det skulle være tilfellet, så er det slik at det er staten som «arver» testator.

Testamentet må være gyldig

Når testamentet er ferdigskrevet, må du sørge for at det er gyldig. Om ikke testamentet oppfyller alle formkravene, så vil det erklæres ugyldig og dermed være ubetydelig i forbindelse med arveoppgjøret etter den aktuelle testatoren. Dette er noen av formkravene

  • Det stilles krav til testators alder og sinnstilstand, da vedkommende må være myndig og mentalt/fysisk i stand til å skrive et testamentet. Testamentet skal også være utformet på initiativ fra testator selv.

     

  • Testators ønsker må komme tydelig frem i testamentet. Her skal det ikke være rom for egen tolkning, for det er noe som kan føre til unødvendige konflikter mellom de involverte partene.

     

  • Testamentet skal være skriftlig, men ellers kan du skrive det akkurat som du vil. Noen mennesker velger å skrive testamentet for hånd, mens andre foretrekker å benytte elektroniske hjelpemidler som en datamaskin og dens tastatur.

     

  • Testamentet skal underskrives av både testator og to utenforstående vitner. Det betyr at de som vitner ikke kan være tilgodesett i det aktuelle testamentet. Vitnene trenger ikke å være til stede samtidig, men testator må være til stede ved hver eneste signering.

Det finnes maler man kan bruke

Har du tenkt tanken på å skrive et testamente, men er litt usikker på hvordan du skal begynne eller hvordan det skal gjøres generelt? Nå til dags finnes det flere maler som du kan la deg inspirere av i utformingen av testamentet ditt, så det er bare å sette i gang med arbeidet!

Få hjelp til å skrive testamente

Er tanken på å skrive testamente litt skummelt? I så fall trenger du ikke å stå i det alene. Din Fremtidsfullmakt er en av Din Gruppens merkevarer, og hos oss kan du blant annet få hjelp til å skrive testamente. Ta kontakt for å få mer informasjon allerede i dag!