Gjensidig fremtidsfullmakt

En gjensidig fremtidsfullmakt er praktisk for ektefeller som ønsker å ivareta den andres (og egne) interesser dersom ektefellens helse svekkes vesentlig.

Med en fremtidsfullmakt kan man gi en annen person råderett over både økonomiske og personlige interesser. Dette er for eksempel aktuelt dersom man skulle miste muligheten for å ta slike beslutninger selv – grunnet slag, demens eller en alvorlig ulykke.

En gjensidig fremtidsfullmakt gjelder begge veier. Den som eventuelt skulle rammes av svekket helse først, vil dermed gi den andre ektefellen fullmakt til å håndtere gitte disposisjoner.

Hvorfor fremtidsfullmakt?

Det kan kanskje virke unødvendig å ha en fremtidsfullmakt dersom man er gift. For er det ikke slik at den andre ektefellen stort sett gis råderett av Fylkesmannen, om partnerens helse svekkes betraktelig? Jo, men da vil fullmektigen ha både rapporterings- og regnskapsplikt.

Dette kan være en omfattende prosess, og føles gjerne som en tung belastning for den det måtte gjelde. Med en fremtidsfullmakt kan ektefellen med råderett håndtere både personlige og økonomiske interesser uten rapporterings- eller regnskapsplikt.

Det er dessuten betryggende å vite med sikkerhet at du overlater dine økonomiske og personlige interesser til ektefellen din – og omvendt. En gjensidig fremtidsfullmakt gir begge ektefeller ekstra sikkerhet.

Gjensidig fremtidsfullmakt pris

Det finnes flere aktører som tilbyr hjelp med å utarbeide en gjensidig fremtidsfullmakt for ektefeller og andre. Som regel koster dette rundt 4 000 kroner, noe som er en nokså høy utgift for mange.

Heldigvis finnes det også mer prisgunstige alternativer. Vi kan hjelpe deg med en gjensidig fremtidsfullmakt til 999 kroner. Dette innebærer også at vi lagrer dokumentet for deg digitalt (om ønskelig), slik at fremtidsfullmakten oppbevares trygt.

Fremtidsfullmakt ved uskifte

Mange ønsker en gjensidig fremtidsfullmakt ved uskifte. Uskifte innebærer at den lengstlevende ektefellen har rett til å disponere og overta alle eiendeler – uten å måtte gjøre opp arv med eventuelle arvinger etter avdøde.

Med en fremtidsfullmakt kan forskudd på arv eller lignende fordeles selv om du sitter i uskifte. Dette forutsetter imidlertid at fremtidsfullmakten også omfatter personlige forhold.

Hva er kravene til fullmakten?

Bestemmelsene i en gjensidig fullmakt er det i stor grad partene selv som definerer. Dere kan for eksempel velge at fremtidsfullmakten kun skal omfatte økonomiske eller personlige interesser. Dette kan for eksempel innebære råderett på følgende områder:

·       Betaling av regninger

·       Salg av eiendom

·       Avgjørelser relatert til bosituasjon

·       Innsendelse av søknader for stønader hos offentlige etater

For at en gjensidig fullmakt skal være gyldig, må også to vitner være til stede når dokumentet signeres av fullmaktsgiver. Vitnene må være 18 år eller eldre, og fullmektigen kan ikke være ett av vitnene.

Din Framtidsfullmakt skriver fullmakten for deg

Trenger du hjelp med å skrive en gjensidig fremtidsfullmakt? Med en gjensidig fremtidsfullmakt kan et ektepar sikre at deres interesser skal ivaretas av den andre parten om de selv ikke er i stand til dette. Rammes du for eksempel av demens, vil din ektefelle kunne råde over økonomien din.

Det å skrive en gjensidig fremtidsfullmakt kan virke overveldende og komplisert. Din Framtidsfullmakt kan imidlertid gjøre jobben for deg. Vi sikrer at fullmakten er tydelig og at all nødvendig informasjon inkluderes. Kontakt oss i dag om du vil vite mer!