Fullmakt ved privat skifte 

Når det kommer til håndtering av dødsbo, står arvinger ofte overfor viktige juridiske beslutninger. En av disse beslutningene er valget mellom privat skifte og offentlig skifte.   

I denne artikkelen gir vi deg en innsikt i hvordan fullmakt ved privat skifte fungerer, samtidig som vi belyser hva offentlig skifte er for å gi deg en helhetlig forståelse. 

Fullmakt ved privat skifte 

Privat skifte av dødsbo innebærer at arvingene selv tar ansvar for å fordele avdødes eiendeler og gjeld. Et viktig skritt i denne prosessen er bruken av fullmakt. Arvingene kan søke om en fullmakt ved tingretten, som gir dem rett til å skaffe seg oversikt over avdødes formue og gjeld. Denne fullmakten gir adgang til å få innsyn i avdødes bankkontoer og gjeld i tidsrommet før dødsfallet.  

En slik fullmakt kan være avgjørende for å samle informasjon om avdødes økonomi, inkludert bankkonti, lån, forsikringer, og eiendom. Det gir arvingene en helhetlig oversikt, noe som er nødvendig for å ta velinformerte beslutninger vedrørende privat skifte.  

En viktig detalj å merke seg er at fullmakt ved privat skifte også innebærer en påtagelse av ansvaret for avdødes gjeldsforpliktelser. Arvingene må skaffe seg en nøyaktig oversikt over verdier og gjeld før de forplikter seg til privat skifte. Avdødes skattemelding og kontoutskrifter kan være veiledende, men i tilfeller der disse ikke er tilgjengelige, kan en formuesfullmakt skaffes via tingretten. 

Offentlig skifte 

Alternativet til privat skifte er et offentlig skifte. I denne prosessen oppnevnes det en bostyrer av domstolen for å administrere dødsboet. Bostyreren, ofte en advokat uten tilknytning til avdøde eller arvingene, har ansvar for å skifte boet etter gjeldende lover og forskrifter.  

I motsetning til privat skifte, der arvingene har større kontroll, kan offentlig skifte oppleves som mer formelt og ganske kostbart. Bostyrerens honorarer og gebyrer for retten må dekkes av dødsboet, og prosessen kan ta lengre tid. Det er ikke uvanlig at slike honorarer beløper seg til over 100.000 kroner.  

Kort oppsummert 

Fullmakt ved privat skifte er en verdifull ressurs for arvinger som ønsker å ta ansvar for forvaltningen av dødsboet selv. Den gir dem rett til å skaffe oversikt over formue og gjeld, men med dette kommer også ansvaret for gjeldsforpliktelsene. Å velge mellom privat og offentlig skifte avhenger av arvingenes situasjon og preferanser.  

I tilfeller der behovet for å opprette en fullmakt ved privat skifte oppstår, kan det være hensiktsmessig å søke profesjonell hjelp. Dette kan sikre at prosessen følger gjeldende lover og regler, samtidig som arvingene tar informerte beslutninger basert på en nøyaktig oversikt over dødsboets økonomi. Ved å forstå både privat skifte og offentlig skifte, kan arvingene navigere gjennom denne krevende perioden med klarhet og trygghet.

Kontakt oss 

Din Framtidsfullmakt tilbyr ekspertise innen utarbeidelse av framtidsfullmakter. Vår dedikasjon ligger i å hjelpe enkeltpersoner med å sikre at deres ønsker og verdier blir ivaretatt ved å gi fullmakt til en betrodd person for å handle på deres vegne i tilfelle nedsatt handleevne. Din Framtidsfullmakt jobber for å gjøre planleggingen av fremtiden enkel og tilgjengelig for alle.  

Vårt erfarne team av eksperter veileder deg gjennom prosessen med å opprette en framtidsfullmakt. Vi skreddersyr løsninger som passer dine spesifikke behov. Å sikre din fremtidige omsorg og økonomiske beslutninger er en avgjørende del av livsplanleggingen.   

Om du er klar for å planlegge for fremtiden, stå Din Framtidsfullmakt klare til å hjelpe deg.