Fullmakt ved dødsfall 

Dødsfall er en følelsesladet tid for familie og venner, og i tillegg til sorgen kommer ofte ansvaret for å håndtere den avdødes eiendeler og gjeld. En fullmakt ved dødsfall er et juridisk instrument som kan spille en avgjørende rolle i en smidig overgangsprosess for booppgjøret.  

I denne artikkelen skal vi se på hva en fullmakt ved dødsfall er, hvilke fordeler det gir, og hvordan man søker fullmakt ved dødsfall.  

Kryptert område med en lås i fronten

Hva er en fullmakt ved dødsfall? 

En fullmakt ved dødsfall, også kalt privat skifte, gir en utpekt person myndighet til å håndtere de juridiske og økonomiske aspektene av den avdødes bo. Dette kan være en svært krevende prosess som koster mye krefter og tid.  

Alternativet er offentlig skifte. Dette er også en tidkrevende prosess som i verste fall kan dra ut i flere år avhengig av omfanget av boet. I tillegg er det svært kostbart å benytte seg av offentlig skifte da advokaten som har tatt på seg ansvaret for boet skal kompenseres.   

Ved privat skifte gir en fullmakt arvingene muligheten til å håndtere booppgjøret på egen hånd uten offentlig involvering, forutsatt at de er enige om fordelingen av eiendeler og oppgjør av gjeld.  

Dersom en fullmakt ikke er tilgjengelig eller ikke ønskes, kan det være nødvendig med offentlig skifte. Dette innebærer rettens involvering, og en bostyrer vil bli utnevnt for å administrere boet. 

Sjekkliste som vises frem av en gutt og en jente

Fordeler med fullmakt ved dødsfall 

Fordelene med en fullmakt ved dødsfall, er at fullmakten gir fleksibilitet og muligheten til raskt å håndtere boet uten langvarige rettslige prosesser. Ved privat skifte har arvingene kontroll over fordelingen av eiendeler og oppgjør av gjeld, og de kan unngå prosessen med offentlig skifte.  

Privat skifte med en fullmakt kan være kostnadseffektivt, da det eliminerer i stor grad behovet for rettslig bistand. 

Ektefeller som sitter sammen, ser på hverandre og holder hender

Hvordan søke om fullmakt ved dødsfall 

Alle arvingene har rett til å søke om fullmakt ved dødsfall, men det er en fordel om familien enes om en og samme person slik at det ikke oppstår gnisninger. Skal du søke om fullmakt ved dødsfall, kan dette kan gjøres ved å fylle ut nødvendige skjemaer og sende dem til tingretten sammen med påkrevd dokumentasjon, inkludert dødsattest. 

Tingretten vil evaluere søknaden og avgjøre om fullmakten kan godkjennes. Dette kan ta noen uker avhengig av hvor mye tingrettens har å gjøre. Når man har mottatt en godkjent fullmakt, kan fullmektigen håndtere eiendeler, gjeld, og andre økonomiske aspekter i tråd med arveloven og avdødes ønsker. 

Et dokument som blir signert, stemplet og godkjent

Kort oppsummert 

Fullmakt ved dødsfall gir en praktisk tilnærming til booppgjøret, spesielt når arvingene ønsker å unngå omfattende offentlige prosesser. Det er viktig å vurdere arveforholdene, at det er gjensidig tillit, og at man har forståelse av juridiske aspekter før man velger denne veien.   

Uansett hvilken metode man velger, er det alltid klokt å søke juridisk rådgivning for å sikre at alle aspekter av booppgjøret blir håndtert i tråd med gjeldende lover og regler. 

Kontakt oss 

Din Framtidsfullmakt er en pålitelig ressurs for de som søker skreddersydde juridiske løsninger innen livsplanlegging. Vår ekspertise innen framtidsfullmakter gir enkeltpersoner muligheten til å utpeke en fullmektig for å håndtere deres personlige, helsemessige, og økonomiske forhold i tilfelle fremtidig manglende evne til å gjøre det selv.  

Vårt team av eksperter sørger for at din framtidsfullmakt spesifiserer dine fremtidige ønsker innen omsorg, økonomi og andre viktige aspekter av livet ditt. Ta kontakt med Din Framtidsfullmakt for å legge til rette for din fremtid.