Fullmakt til å selge bolig

Skal du selge bolig for noen andre? Av og til er det hensiktsmessig at et familiemedlem av eier opptrer som fullmektig. Men dersom du ikke står oppført som eier i boken, trenger du en fullmakt for å gjennomføre salget. Her er det strenge krav til form og klarhet.

Fullmakter kan sikre at dine personlige og økonomiske interesser blir ivaretatt, gjennom å gi en tredjeperson retten til å handle og opptre på dine vegne. Personen som får fullmakt kalles fullmektigen, den som gir fullmakt kalles fullmaktsgiver.

Mange fullmakter er begrenset og gjelder kun i spesielle situasjoner. Dette kan for eksempel være retten til å utføre en spesifikk handling eller en avgjørelse på vegne av fullmaktsgiver. Du kan for eksempel gi en fullmakt som kun gir myndighet til å selge boligen din.

Vi har både muntlige og skriftlige fullmakter, men i forbindelse med salg av fast eiendom skal fullmakten være skriftlig. Dette gjelder uansett om eiendomstype, også andeler i borettslag. Men for at fullmakten skal være gyldig, må den følge Tinglysningsmyndigheten sine krav.

Hva må fullmakten inneholde?

Når fullmakten gir myndighet til å selge fast eiendom, er det mange formkrav som må følges. Fullmaktsgiver må være tydelig identifisert med navn og fødselsnummer, det samme gjelder fullmektigen. 

Den aktuelle eiendommen må være tydelig identifisert, her gjelder både gårds- og bruksnummer samt eventuelle seksjonsnummer og festenummer. Hvis det er snakk om en andel i et borettslag, må borettslagets organisasjonsnummer samt andelsnummer ved borettsandel inkluderes. 

For at fullmakten skal være gyldig må den signeres av to vitner. Vitner må være norske, myndige og kunne bekrefte fullmaktsgivers signatur. Sivilstanden til fullmaktsgiver skal også inkluderes. Er du fullmaktsgiver gift? Hvis en felles bolig skal selges må ektefelle signere. 

Til slutt er det viktig at fullmakten tydelig konkretiserer hva fullmektigen har myndighet til. I dette tilfellet kan det for eksempel være signering av skjøte. Tinglysingsmyndighetene har strenge krav til form og innhold.

Kan jeg bruke generalfullmakt?

Hvis det er snakk om blanco-skjøte, skal en generalfullmakt benyttes ved salg av andel i borettslag og fast eiendom. Dette vil si at skjøtet ikke tinglyses grunnet eiendomsoverdragelse.  

Det er imidlertid viktig å merke seg at generalfullmakter ikke kan trekkes tilbake, disse gjenkalling. Fullmaktsgiver kan ikke tilbakekalle fullmakten dersom han eller hun ombestemmer seg. Denne typen fullmakt gir fullmektigen rett til å disponere eiendommen på flere måter. 

Dette kan for eksempel være overskjøting, utleie, pantsettelse, begjæring om seksjonering eller deling, byggemeldinger og tinglysning av dokumenter knyttet til eiendommen. Generalfullmakter gir også myndighet til å utføre salg eller utbygging av eiendommen.

Trenger jeg fullmakt ved dødsbo og privat skifte?

Dersom du har overtatt et dødsbo ved privat skifte, kan du gi fullmakt til en annen person for å gjennomføre oppgjøret. Denne fullmektigen bør være noen du har tillit til og han eller hun må være myndig. 

I slike situasjoner er det vanlig å gi fullmakt til en advokat eller et familiemedlem. Fullmektigen kan da gjennomføre alle oppgaver knyttet til bobehandling og oppgjør. Hvis du får fullmakten bevitnet er det også mulig å bruke den til pantsettelse eller overdragelse av bolig. 

Fremtidsfullmakt til salg av bolig 

Har du et ønske om hva som skal skje med din bolig når du selv ikke er i stand til å ta vare på den? Med en fremtidsfullmakt sikrer du at dine ønsker blir møtt i fremtiden. Denne fullmakten er svært allsidig og kan romme både personlige og økonomiske interesser, blant annet overdragelse eller salg av andel i borettslag og fast eiendom.

Hvis fremtidsfullmakten skal omfatte overdragelse eller salg, må det komme tydelig frem hvilke eiendommer det er snakk om og hva fullmektigen har myndighet til å gjøre. Du kan for eksempel velge at fullmektigen kun skal selge tomt, fritidsbolig eller primærbolig.

Vil du at primærboligen eller fritidsboligen skal leies ut? Da må dette være klart i fullmakten. Alle disposisjoner knyttet til fast eiendom må tydelig komme frem, uansett om dreier seg om salg, overdragelse eller utleie. 

Kommer du til å kjøpe nye eiendommer før fremtidsfullmakten trer i kraft? Da kan det være lurt å inkludere et avsnitt om at fremtidsfullmakten også gjelder boliger eller eiendom kjøpt etter fullmakt-opprettelse. Dette kan også være boliger du arver eller overtar. 

Få hjelp med Fremtidsfullmakt

Trenger du hjelp til å sikre at fremtidsfullmakten omfatter kjøp, salg og utleie av bolig? Da kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!