Fullmakt til å hente medisiner

Trenger du hjelp til å hente ut medisiner? Når vi blir dårlig til beins, sengeliggende eller ikke har mulighet til å stille på apoteket selv, kan vi få hjelp av andre til å hente ut resepter og medisiner. I slike situasjoner blir det behov for en fullmakt, og denne er lett å skrive.

Det er ikke alle som er i stand til å dra på apoteket på egen hånd. Kanskje bor du langt fra nærmeste apotek? Eller kanskje er du syk? Enten det gjelder skader, sykdom, alderdom eller karantene, vil en fullmakt gjøre det mulig å få hentet hjem viktige medisiner. 

I denne artikkelen skal vi fortelle deg hvordan du skriver fullmakt for andre, hva personen som henter ut medisiner må huske på og hvor du finner maler for godkjente fullmakter. Det er ikke vanskelig å skrive en fullmakt, men du må sikre at nødvendig informasjon inkluderes.

Digital fullmakt 

De siste årene har vi sette en økning i digitale fullmakter. Flere apoteker som Vitusapotek og Ditt Apotek, har lansert egne apper som skal gjøre hverdagen lettere for både deg og pårørende. 

Disse applikasjonene lastes ned til smarttelefonen og inne i appen kan fullmakten enkelt fylles ut, slik at alle slipper å bry seg med ekstra papirarbeid. Digitale fullmakter erstatter papir fullmakter og kan brukes på apoteket som alle andre typer fullmakter.

Sammen med personen som skal hente ut medisinene for deg, fyller du inn fullmakten. Den oppbevares på mobiltelefonen til fullmektigen, altså den som skal hjelpe deg med å hente ut medisiner. Du trenger derfor ikke å passe på fullmakten – dette tar fullmektigen seg av. 

Digital fullmakt er et godt alternativ hvis du kun trenger å hente ut medisiner fra apoteker som har denne ordningen på plass. Hvis ikke finnes det andre løsninger tilgjengelig.

Fullmakt på nett

Apotekforeningen har maler til fullmakt på sine nettsider. Her kan du enten skrive ut fullmakten og fylle den inn, eller fylle ut fullmakten på nett før den skrives ut. Personen som skal hente ut medisiner for deg, må ta med fullmakten til apoteket.  

I fullmakten du fyller ut fra Apotekforeningen, må du skrive inn egne personopplysninger, og personopplysningene til den du gir fullmakten til. Dette er både navn og fødselsnummer. Videre må du krysse av hva fullmakten gjelder.

Hvis du tillater det, kan personen som henter medisinen også få informasjon om din resept historikk og gyldige resepter. Hvis du ikke har behov for dette, kan du bestemme at vedkommende kun har mandat til å hente ut resept-varer.

Du skriver også ned over lenge fullmakten skal være gyldig, hvis ikke den automatisk gyldig i 3 år eller frem til den trekkes tilbake. Vanligvis anbefales det at fullmakten gis for en periode på under 3 år. Den som henter ut medisinen må huske å ta med:

  • Det ferdige utfylte skjemaet med signatur
  • Sin egen legitimasjon
  • Din legitimasjon eller en kopi av legitimasjonen din

Håndskrevet fullmakt

Hvis du ikke har anledning til å bruke app og heller ikke har mulig til å skrive ut malen til Apotekforeningen, kan du også skrive fullmakten for hånd. Da er det imidlertid viktig at du får med rett informasjon og skriver tydelig.

Det skal komme tydelig frem at dette er en fullmakt, som gir fullmektigen rett til å hente ut medisiner på dine vegne. Videre må du føre inn ditt eget navn, altså navnet som står på resepten. Her er det også viktig å få med personnummeret, slik at apoteket kan søke opp resepten. 

Fullmakten må også gi informasjon om hvem som henter resepten, deres navn og deres personnummer. Husk også å gi informasjon om hva fullmektigen har fullmakt til. Dette kan være å hente ut spesifikke medisiner eller resepter. 

Til slutt må du signere fullmakten og føre inn dato og sted. Fullmakten blir lagret hos apoteket, slik at personen som henter dine resepter ikke trenger å ta med din legitimasjon hver eneste gang. Vedkommende må derimot alltid huske sin egen legitimasjon.

 

  • Det skal komme klart frem at dette er en fullmakt
  • Navn og personnummer til fullmektig og fullmaktsgiver
  • Spesifikk informasjon om mandat og hva fullmektig kan hente ut
  • Dato, sted og signatur fra fullmaktsgiver

Hvem kan få fullmakt til å hente ut medisiner?

Det stilles ingen krav til hvem du kan gi fullmakt til, men fullmakten må være skriftlig og følge de formkravene vi allerede har gått gjennom. Det letteste er å skrive ut malen til Apotekforeningen, slik at du trygg på at alt kommer med.  

Du kan gi fullmakt til samboer, barn, barnebarn eller noen andre du stoler på. Hvis du ved en senere anledning ikke lenger trenger hjelp til å hente medisiner, er det lurt å trekke fullmakten tilbake. Dette gjør du hos apoteket. 

Vi har heller ingen regler for når en fullmakt kan gis og ikke. Det vil si at apoteket ikke stiller krav til at du må være syk for at noen andre skal hente ut medisinene dine. Så lenge du har gitt fullmektigen en gyldig fullmakt, og vedkommende husker å ta med seg dokumentasjonen, skal det ikke være noe problem å hente ut medisinene.

Oppsummering

Hvis du har behov for bistand til å hente medisiner på resept, finnes det mange løsninger. Du kan enten få fullmektigen til å laste ned en applikasjon, dersom apoteket har en slik ordning. Da fyller dere ut fullmakten sammen og fullmektigen vil alltid ha den tilgjengelig på telefon.

Alternativt kan du skrive ut, eller fylle inn og skrive ut fullmaktsskjema som ligger på Apotekforeningen sine nettsider. Dette er en trygg og enkel ordning som sikrer at du får med alt av viktig informasjon.

Til slutt kan du også skrive fullmakten for hånd hvis du foretrekker dette. Da er det imidlertid viktig at det kommer tydelig frem at dokumentet er en fullmakt. Husk at fullmektigen må ta med legitimasjon for seg selv og deg, men din legitimasjon kan være en kopi.  

Førerkort, pass, bankkort med bilde og andre ID-kort fungerer fint som legitimasjon. Til slutt er det lurt å huske på å trekke tilbake fullmakten når det ikke lenger er behov, eller fornye den hvert tredje år hvis behovet vedvarer. 

Vi hjelper deg

Trenger du hjelp til å sikre at fullmakten møter alle krav? Ta kontakt med Din Fremtidsfullmakt for en uforpliktende prat.