Fullmakt til å disponere konto

Kjenner du noen som synes det er vanskelig å administrere nettbanken? Mange eldre finner PC og nettbank utfordrende. Som disponent kan du hjelpe med å betale regninger og holde oversikt på transaksjoner, betalinger, bevegelser og utskrifter.

En disposisjonsfullmakt gjør det mulig å disponere andres kontoer i din egen nettbank. Kanskje har du en mor eller far som sliter med digitale betalinger? Med en disposisjonsfullmakt får du tilgang til kontoen og kan styre betalinger på deres vegne. 

Hvordan bli disponent? 

For å bli disponent må du og kontoeier være kunde av samme bank. Kontoeier kan utnevne deg som disponent i nettbanken sin, men disponenten må legitimeres og registreres av banken. Når dette er gjort kan disposisjonsfullmakten sendes i posten eller registreres i nettbanken. 

De som trenger konto-disponent, har gjerne utfordringer med nettbanken og digitale betalinger. Kanskje har de aldri brukt nettbank tidligere? Da må et fullmaktsskjema sendes inn til den aktuelle banken per post. 

Dette skjemaet vil variere fra bank til bank, men ligger lett tilgjengelig på nettsidene til de fleste norske banker. Skjemaet må fylles inn, kontoeier må signere og til slutt må to mennesker over 18 år bevitne fullmakten

Vitner kan ikke være foreldre, samboer, ektefelle, barnebarn eller barn av den aktuelle disponenten. Sendes fullmaktsskjemaet per post, vil det ta noe lengre tid før disponenten får tilgang på konto. Vanligvis tar det opptil to uker før fullmakten registreres. 

Hva må fullmakten inneholde?

Norske banker har egne skjema som du kan laste ned og fylle ut. Det er viktig at du bruker fullmaktsskjemaet knyttet til din aktuelle bank, slik at banken får den informasjonen de trenger. Innholdet kan variere noe, men enkelte opplysninger går igjen. 

Kontoeier må fylle inn sin personlige informasjon og gi grunnleggende opplysninger om den som skal disponere hans eller hennes kontoer. Det er mulig å få disponent på flere kontoer. Deretter må informasjon om vitner fylles inn, samt deres signatur. 

Det må i tillegg vedlegges gyldig legitimasjon fra begge vitner. Det er viktig at du følger skjemaet som gis av din bank og fyller inn alle felt som ikke er markert med «valgfritt».  

For at banken skal kunne godkjenne fullmakten, må både kontoeier og disponent være kunde av samme bank. Fullmakten må ha signaturer fra alle med dato – dette inkluderer kontoeier, disponent og vitner.

Hvilken myndighet gir disposisjonsretten?

Som disponent kan du gjøre uttak av kontanter, belaste konto og få oversikt over kundeforholdet. Vanligvis brukes fullmakten for å hjelpe kontoeier med å betale regninger og sette opp faste betalinger.

Disponenter kan administrere kontoen gjennom sin egen mobilbank og nettbank, samt se på tidligere kontohistorikk fra før fullmakten ble gyldig.

Alternativer til disposisjonsfullmakt 

Vil du styre hvem som tar på vare på din økonomi og dine personlige interesser i fremtiden? Da kan fremtidsfullmakt være aktuelt. Denne fullmakten kan helt eller delvis erstatte vergemål, men det er viktig at fullmakten tilpasses dine ønsker og din situasjon. 

Vil du vite mer om hvordan fremtidsfullmakt fungerer og hvilke krav som stilles til utforming og innhold? Da kan du ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.