Fullmakt økonomi

Hvis du blir rammet av alvorlig sykdom eller demens i fremtiden, vil du ha behov for hjelp til å forvalte egen økonomi. Dette sikrer at økonomien din blir styrt på en måte du er komfortabel med, og som du har satt retningslinjene til.

Hvis du blir ute av stand til å ivareta egne interesser i fremtiden, er det godt å vite at økonomien blir styrt av noen du stoler på. Denne tryggheten får du gjennom en fullmakt. Disse kan skreddersys slik at dine ønsker blir møtt.

En fullmakt for økonomi kan dreie seg om alt fra hverdagslig økonomi, nedbetaling av gjeld og regninger, til mer omfattende områder som utleie av bolig, salg av eiendom og drifting av næringsvirksomhet. Du har kontroll, så lenge det blir skrevet en fullmakt i forkant. 

Din Framtidsfullmakt kan hjelpe deg med rådgivning, informasjon og utarbeiding av fullmakten. Formkrav må oppfylles og det er viktig at fullmakten er presis. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

Derfor er økonomi viktig i fullmakten

Økonomi er et av de viktigste punktene i en fullmakt. Selv om du skulle bli dement eller for svekket til å ta vare på egne interesser, har du fortsatt økonomiske forpliktelser som må holdes og møtes.

Ved å gjøre en du stoler på til fullmektig, kan du være trygg på at dine økonomiske interesser blir ivaretatt.

Dette kan være alt fra å styre den hverdagslige økonomien, til større og mer omfattende oppgaver som salg av bolig, verdipapir og drift av næringsvirksomhet. 

Fullmektigen kan hjelpe deg med å gjøre innkjøp av dagligvarer, betale regninger, håndtere gjeld og abonnementer, samt ta seg av alle løpende inntekter og utgifter.

Du kan selv kontrollere hvor omfattende eller hvor begrensende du ønsker fullmakten.

Det er viktig at du velger en du stoler på til å styre økonomien din. Med en fullmakt som tydelig beskriver ansvarsområder, kan fullmektigen forvalte økonomien uten samtykke fra fylkesmannen og uten behov for verge.

Slik lager du en dekkende fullmakt

En dekkende fullmakt må være skriftlig og det skal komme tydelig frem hvilke forhold fullmakten dreier seg om.

Hvis det er snakk om en fremtidsfullmakt, må det være klart at denne ikke trer i kraft før fullmaktsgiver er mentalt og/eller fysisk svekket.

En fullmakt skal kun skrives dersom fullmaktsgiver er i stand til forstå innholdet i fullmakten.

Det skal også pekes ut to vitner, godkjent av fullmaktsgiver. Disse må være over 18 år og ha evnen til å forstå betydningen av å signere. 

Videre er det en god del formkrav som må oppfylles. Dette inkluderer personlig informasjon om vitner, fullmaktsgiver og fullmektigen.

Fødselsdato, kontaktinformasjon, relasjon, adresser, dato og lignende opplysninger skal inkluderes.

Det foreligger også regler om hvem som kan være fullmektigen, og dette går etter en prioriteringsliste.

Hvis livspartner ikke skal være fullmektig, må han eller hun skriftlig gi fra seg denne retten. Barn, søsken, barnebarn og venn kan også være fullmektigen.

Tilpassede fullmakter sikrer best økonomisk styring

Skreddersydde fullmakter gir deg full kontroll over hvordan økonomien din skal forvaltes og fordeles i de kommende årene. Mange spesifiserer for eksempel ønsker om gavedisposisjoner til nærstående i familien.

Det er ikke uvanlig at fullmaktsgiver ønsker at fullmektigen skal kunne disponere gaver til familien, spesielt i anledning jul, bursdager, dåp, konfirmasjon og andre begivenheter.

Men det er heller ikke uvanlig at det oppstår uklarhet rundt omfang og mottaker.

For å sikre at fullmaktsgiver disponerer gaver til ønskede gavemottaker, må disse personene spesifiseres i fullmakten. Her bør det også spesifiseres omfanget av gaven, særlig hvis dette skal være et pengebeløp.

Skulle du havne på sykehjem, kan du gi fullmektigen instrukser om spesifikke ting du ønsker å bruke penger på.

Dette kan være sydenferier, kulturelle arrangementer, musikk eller andre begivenheter du får glede av. Tilpassede fullmakter gir best sikkerhet.

Motta hjelp til å skrive din fullmakt

For å unngå offentlig vergemål, er det smart å opprette en fremtidsfullmakt før fullmaktsgiver blir for fysisk og/eller mentalt svekket til å ivareta egne interesser.

Med en fullmakt har du kontroll over dine økonomiske interesser, også i fremtiden. 

Det foreligger visse formkrav som må følges for at fremtidsfullmakten skal være dekkende og gyldig.

Det er opp til fullmaktsgiver å avgjøre over omfattende fullmakten skal være og hvilke økonomiske forhold fullmektigen skal kunne regulere over. 

Utover formelle krav relatert til opplysninger og dokumentasjon, er det også viktig at forhold og skreddersydde formål blir tydelig presisert.

Slik unngår du tolkningsfeil, tvil og misforståelser i fremtiden.

Er du usikker på hvordan du går frem? Din Framtidsfullmakt kan hjelpe deg med rådgivning, utføring og oppbevaring av fremtidsfullmakt.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan du sikrer økonomiske interesser i fremtiden.