Fullmakt NAV

Hvis noen andre skal hjelpe deg med NAV trenger de fullmakt. Denne fullmakten kan benyttes dersom noen skal ringe NAV på dine vegne eller møte opp på NAV-kontoret for deg. Fullmakter kan også brukes i forbindelse med skriftlige henvendelser. 

En digital fullmakt hos NAV gjelder kun for ett år om gangen, men det er du som bestemmer hva fullmakten skal omfatte og eventuelle kortere tidsrammer. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan fullmakt hos NAV fungerer og hvordan du går frem. 

Trenger jeg fullmakt hos NAV?

NAV har alltid taushetsplikt og kan ikke videreformidle informasjon om deg eller hvilke ytelser og tjenester du mottar. Dersom du har behov for at andre hjelper deg i kommunikasjonen med NAV, må de enten ha lovhjemmel eller fullmakt. 

Med en fullmakt, eller samtykkeerklæring, sikrer NAV at de kun deler informasjon og opplysninger du har godtatt. Derfor ser NAV helst at fullmakter skal være skriftlige, og de har et eget skjema på sine nettsider som kan lastes ned eller fylles ut digitalt. 

Trenger advokater fullmakt hos NAV?

Når du har en sak hos NAV, har du også rett til bistand og hjelp fra en fullmektig. Det er opptil deg hvem som skal være din fullmektige, men NAV krever skriftlig fullmakt på at denne personen skal representere deg videre. 

Dersom fullmektigen er en advokat, behøver ikke NAV en skriftlig fullmakt på dette. Det kan likevel være lurt å ta kontakt med NAV for å sikre at denne regelen også gjelder i ditt tilfelle. Du kan enkelt ta kontakt via live chat, telefon eller besøke ditt nærmeste NAV-kontor.

Når trenger jeg fullmakt hos NAV?

Hvis du for eksempel skal bistå en pasient og trenger innsyn i deres sak hos NAV, trenger du fullmakt. Pasienten blir da en privatperson og du regnes ikke som en behandler hos NAV. De kan nemlig ikke utlevere detaljer og opplysninger grunnet taushetsplikt.  

I noen situasjon kan en muntlig fullmakt være nok. Hvis du er sammen med pasienten mens dere ringer NAV, kan pasienten gi en muntlig fullmakt over telefonen. Denne fullmakten vil kun gjelde for den aktuelle samtalen, og ikke videre kommunikasjon i fremtiden.

Hva må fullmakten inneholde?

Fullmakten må inneholde tydelig informasjon om hvem som skal få opplysninger fra navn. Her må både fullt navn og fødselsdato inkluderes, så vel som eventuelle bedriftsnummer hvis dette er relevant. 

Videre må det komme klart frem hvilke opplysninger fullmektigen skal få utlevert. I fullmakten skal det også skrives hvilke perioder eller sak opplysningene knyttes til, samt hva de skal brukes til. 

Pasienten eller brukeren som trenger en fullmektig må signere fullmakten. På NAV sine sider finner du gode retningslinjer samt digitale maler som kan lastes ned. Under «Skriv til oss» kan pasienten gi fullmakt via NAV sine sider – dette tilsvarer en signatur.

Hvem kan bruke fullmakten?

Kun personen som står oppført som fullmektig kan få utlevert opplysninger. Dersom flere behandlere er avhengig av innsyn og utlevering, må hver person ha en egen fullmakt og samtykke. 

En samtykkeerklæring med navn på bedrift, avdeling eller institusjon er ikke nok. Fullmakten må inneholde personlige opplysninger om den skal få innsyn.

Hvis fullmakten er knyttet til sosiale tjenester, blir den denne arkivert på NAV-kontoret. I dette tilfellet skal fullmakten også sendes til ditt lokale NAV-kontor. 

Oppsummering

Om du trenger hjelp fra en behandler eller andre i kontakten du har med NAV, må denne personen ha fullmakt. Advokater som bistår med saken din trenger i utgangspunktet ikke fullmakt, men det er lurt å dobbeltsjekke i forkant om dette også gjelder din sak.

Husk at fullmakter kun skal gis til personer du stoler på og har tillit til. Med en fullmakt kan fullmektigen representere deg i fysiske møter hos NAV, over telefonen eller gjennom skriftlige henvendelser som klager og søknader. 

Du bestemmer selv hvilke områder fullmektigen skal hjelpe deg i og hvilke opplysninger de får utlevert. Du bestemmer også hvor lenge fullmakten skal vare, men en digital fullmakt er kun gyldig i ett år om gangen.

Fullmakter kan sendes digitalt på NAV sine sider og her kan du også signere som pasient eller bruker. NAV har en lett tilgjengelig og anonym kundeservice. Du kan chatte live med deres veiledere mandag til fredag mellom 09:00 og 15:00.