Fullmakt legejournal 

Å ha tilgang til egen eller andres legejournaler er avgjørende for å kunne følge opp helseforhold og sikre nødvendig behandling. Dette er spesielt relevant når man ønsker å representere andre på Helsenorge. For å oppnå denne tilgangen er det viktig å forstå fullmaktprosessen og de tilgjengelige tjenesteområdene.  

I denne artikkelen skal vi se på hvordan man kan gi og få fullmakt for tilgang til legejournaler i Helsenorge.  

Fullmakt på Helsenorge 

På Helsenorge kan man bruke tjenester på vegne av seg selv eller andre med fullmakt via Helsenorge.no. Fullmakt kan gis digitalt via Helsenorge, eller man kan gi fullmakt via et papirskjema. For barn under 16 år, kan foreldre med foreldreansvar ha tilgang til deres helseopplysninger.  

Å gi eller få fullmakt på Helsenorge er en enkel prosess som gir deg muligheten til å bruke digitale tjenester på vegne av andre. Dette kan gjøres ved å logge inn på Helsenorge og velge «Fullmakter» i menyen. Her kan du se hvem du har gitt fullmakt til eller fått fullmakt fra, samt hvor lenge fullmaktene er gyldige. Fullmakter kan også endres, avsluttes eller opprettes på nytt via deres sider.  

For å gi eller trekke tilbake fullmakt uten å logge inn på Helsenorge, kan man bruke skjemaer for fullmakt. Etter å ha fylt ut og sendt skjemaet, vil du motta en kode via brev som må oppgis når du ringer til Helsenorge for å fullføre prosessen. 

Aldersgrenser og tjenesteområder 

For å gi fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre, må man være over 16 år, mens mottakeren av fullmakten må være over 18 år. Den som gir fullmakten må først samtykke til innhenting, sammenstilling og bruk av helseopplysninger, noe som er nødvendig for å kunne benytte tjenestene på Helsenorge. 

Fullmakten på Helsenorge omfatter tre hovedtjenesteområder, og man kan velge ett eller flere av disse. Det første området går på opplysninger som er registrert om deg. Dette området gir tilgang til opplysninger registrert om deg i helseregistre, inkludert resepter, kjernejournal, vaksiner, informasjon om fastlegen, prøvesvar, retting av feil i register, informasjon om forskningsprosjekter og mer.  

Det neste området gir deg innsyn i legejournalen. Dette området gir oversikt over dokumenter som helsepersonell har gjort tilgjengelig digitalt. Det inkluderer innsyn i legejournalen, oversikt over helsepersonells oppslag i legejournalen og muligheten til å be om retting av feil i legejournalen.  

Det tredje området gjelder digitale helsetjenester. Dette området gir tilgang til dialog med helsepersonell, informasjon om timer, brev, skjemaer, bestilling og administrering av timeavtaler og oversikt over henvisninger. I tillegg gir det deg mulighet for kommunikasjon med behandlere, reseptfornyelse, vaksinekort, registrering i kjernejournal, bruk av digitale verktøy og nye tjenester knyttet til helse. 

Ved å sette seg inn i disse tjenesteområdene, kan man skreddersy fullmakten for å dekke spesifikke behov og sikre mest mulig effektiv oppfølging av helseopplysninger. 

Kort oppsummert 

Å få fullmakt til å se en legejournal på Helsenorge gir en unik mulighet til å ta vare på sin egen eller andres helse. Prosessen med å gi eller få fullmakt er enkel, men krever samtykke og forståelse av de tilgjengelige tjenesteområdene.   

Med riktig fullmakt kan man sikre at nødvendige helseopplysninger er tilgjengelige for relevant oppfølging og behandling. 

Kontakt oss 

Din Framtidsfullmakt tilbyr profesjonell bistand i utarbeidelsen av framtidsfullmakter. Enten det er behov for å sikre fremtidige helsevalg, økonomiske disposisjoner, eller andre personlige anliggender, står Din Framtidsfullmakt klar til å veilede deg gjennom prosessen.  

Vårt erfarne team av eksperter hjelper deg med å formulere et juridisk bindende dokument som reflekterer dine ønsker og verdier for fremtiden. Med Din Framtidsfullmakt kan du trygt og effektivt skape en framtidsfullmakt som gir deg kontroll over dine livsaspekter, og som oppfyller juridiske krav og standarder. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.