Fullmakt for Posten 

En fullmakt er et skriftlig dokument som sier at en annen person kan gjøre noe for deg, eller ta viktige valg for deg, som vanligvis krever ditt oppmøte og din identifikasjon. Dette kan være svært nyttig dersom du er såpass syk at du ikke klarer det selv, men også i engangstilfeller. 

Det kan være mange grunner til å trenge fullmakt for Posten. Det kan være at du nettopp har operert og er såpass dårlig i perioden etter operasjonen at du for øyeblikket ikke fysisk klarer å komme deg til nærmeste postkontor. Eller kanskje du har en mer varig utfordring som gjør det vanskelig for deg å komme deg noen steder over en lenger periode. I denne artikkelen skal vi se på de to vanligste formene for fullmakter for Posten. 

Gammelt ektepar.

Engangsfullmakt 

Dette er den enkleste formen for fullmakt for Posten. Dette er en fullmakt som kun er gyldig for en bestemt sending, og vil altså «gå ut på dato», for å si det slik. Det kan være du nettopp har operert, som nevnt ovenfor, eller kanskje du har en smittsom sykdom som vil gå over, men som gjør at du helst ikke skal gå rundt offentlig. 

Uansett grunn, så er en engangsfullmakt ganske enkel å ordne. Denne skriver du helt enkelt selv, og signerer med din underskrift. Du må også gi din ID til fullmektigen, og be dem om å ha med sin egen ID. På engangsfullmakten må du huske på å skrive: 

 • At det er en fullmakt 
 • Ditt fulle navn 
 • Fullmektigens fulle navn 
 • Hva fullmakten omhandler 
 • Hvor og når fullmakten er skrevet og gjelder for 
 • Din signatur 
  Gammelt ektepar danser.

  Varig eller tidsbegrenset fullmakt 

  Denne formen for fullmakt er mer omfattende enn en engangsfullmakt. Denne kan du ikke skrive selv, men den vil være gyldig i en så lang periode som du måtte ønske. Dette vil være nødvendig dersom du har en sykdom eller tilstand som er forventet å vare over en lenger periode, eller er kronisk, og du trenger en fullmektig som regelmessig henter brev og pakker for deg. 

  Du trenger et fullmaktskort som du henter på Posten og må fylle ut. Her må du fylle ut mer informasjon enn du må skrive i en engangsfullmakt, og du kan også skrive flere fullmektiger dersom du skulle ønske det. Den eller de du gir fullmakt til, kan da hente brev og pakker for deg, og det er da de som vil skrive under med sitt navn på hentemeldingene. 

  Vi har skrevet «varig eller tidsbegrenset» fullmakt, og det er fordi på fullmaktskortet velger du om fullmakten er gyldig på ubestemt tid eller gjelder kun for et bestemt tidsrom. Dersom det er forventet at du blir frisk nok til å hente posten selv innen et gitt tidspunkt, kan du skrive en dato fullmakten opphører. 

  Gammelt ektepar.

  Framtidsfullmakt 

  Dersom årsaken til at du trenger varig fullmakt for Posten skyldes alvorlig nedsettelse av kognitiv funksjon, kan det være lurt å tenke på en annen type fullmakt også. Hvis man kan komme til et punkt hvor man ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser lenger, så er det lurt å ha en framtidsfullmakt ferdig skrevet. 

  Din Framtidsfullmakt kan hjelpe deg med dette. Vi kan gå igjennom fullmakten med deg og sørge for at den er formulert korrekt og inneholder det du måtte trenge og ønske, slik at du kan føle deg helt trygg på at det du vil skal skje, kommer til å skje. 

  Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat og mer informasjon.