Fremtidsfullmakt uskifte

Er du ute etter en fremtidsfullmakt for ektepar som sitter i uskifte? En fremtidsfullmakt presiserer hvordan fullmektigen skal kunne disponere forskudd på arv og gaver om du mister samtykkerett.

Fremtidsfullmakten vil kunne tre i kraft dersom du selv skulle miste evnen til å kunne ta økonomiske eller personlige beslutninger selv i fremtiden. Dette kan for eksempel bli aktuelt dersom du skulle rammes av demens.

I fremtidsfullmakten din vil du fastslå hvordan utdeling av større gaver og forskudd på arv skal fordeles. Sitter du som fullmaktsgiver i uskiftet bo, kan ikke din fullmektig uten videre avgjøre hvordan boet skal skiftes. Denne avgjørelsen krever at fullmakten omfatter personlige forhold.  

Fremtidsfullmakt for ektepar

En fremtidsfullmakt for ektepar som sitter i uskifte kan være smart å ha. Dersom fullmakten også omfatter personlige forhold, kan fullmektigen ta avgjørelser på vegne av fullmaktsgivers bo.

Mange ektepar lever i god tro om at den andre parten vil få råderett over sine personlige og økonomiske avgjørelser dersom man ikke skulle greie dette selv. Dette er imidlertid ikke noen selvfølge. Det er Fylkesmannen som utnevner en verge dersom man blir dement eller lignende. 

Med en fremtidsfullmakt for ektepar kan man derfor avgjøre dette selv, i tilfelle det skulle bli aktuelt. En fremtidsfullmakt for ektepar i uskifte kan gjøre at fullmektigen kan fordele gaver og lignende slik fullmaktsgiver presiserer i dokumentet.

Husk at fullmakten må omfatte personlige forhold også, dersom fullmektigen skal kunne håndtere forskudd på arv eller lignende. Dette ble presisert i en høyesterettsdom i 2019.

Hvorfor skrive fremtidsfullmakt?

Dersom en fremtidsfullmakt ikke foreligger, er det Fylkesmannen som avgjør hvem som skal fungere som verge for deg dersom du blir dement. Enten det er snakk om en fremtidsfullmakt for ektefeller i uskifte eller skiftet bo, kan det med andre ord være nyttig med dette dokumentet.

Fremtidsfullmakten gir deg mulighet til å selv avgjøre hvem du ønsker skal få råderett over dine personlige og økonomiske avgjørelser. Dette kan for eksempel handle om enkle ting som å betale regninger, eller salg av eiendom og fordeling av gaver.

Det er betryggende å vite at noen man stoler på kan ta disse avgjørelsene for seg – om behovet skulle være der.

Fremtidsfullmakt pris

Mange ønsker hjelp med å skrive en fremtidsfullmakt. Uskifte eller ikke – både ektepar og andre bør vurdere hvorvidt en fullmakt som dette kan være hensiktsmessig.

Prisen for å få hjelp med en fremtidsfullmakt koster typisk rundt 4 000 kroner om en advokat skal hjelpe.

Du kan spare mye penger om du velger en annen løsning. Din Framtidsfullmakt kan lage en skreddersydd fremtidsfullmakt tilpasset dine krav og ønsker, til 999 kroner.

Prisen inkluderer dessuten valgfri digital oppbevaring av dokumentet, slik at det er lagret på et trygt sted.

Din Framtidsfullmakt hjelper deg

Det kan være smart å ha en fremtidsfullmakt. Uskifte er en god grunn til at mange ektepar velger å ha en slik fullmakt, men fullmakten kan også være hensiktsmessig for andre.

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å selv velge hvem som skal ta avgjørelser på dine vegne – om du f.eks. rammes av demens eller slag. Fullmakten kan dekke både personlige og økonomiske avgjørelser.

Dersom du ønsker hjelp med en fremtidsfullmakt, kan Din Framtidsfullmakt gjøre hele jobben for deg. Kontakt oss i dag om du vil vite mer!