Fremtidsfullmakt | Tinglysning

Tinglysning kan betraktes som offentlig registrering av avtaler som inngås mellom ulike parter. Denne prosessen er vanlig både når det gjelder avtaler om løsøre, eiendom, ektepakter og lignende.

Ved kjøp og salg av eiendom er det for eksempel vanlig med tinglysning av skjøte. Dette innebærer at den inneværende eieren overfører eiendommen til en ny eier. Men hvilke regler gjelder når det er snakk om en fremtidsfullmakt? Er tinglysning nødvendig da også?

Mor og datter gir hverandre en klem.

Fremtidsfullmakt og tinglysning – dette er reglene

Tinglysning er altså nødvendig ved registrering av en rekke avtaler. Men hvordan er reglene når det kommer til fremtidsfullmakt og tinglysning? 

Fremtidsfullmakter trenger faktisk ikke å tinglyses i det hele tatt. Det er kun behov for to vitner, for at fullmakten skal kunne regnes som gyldig.

Stadfesting av fremtidsfullmakt | Tinglysning av Fylkesmann

Fremtidsfullmakt og tinglysning kan likevel være aktuelt når det er snakk om stadfesting av fullmakten. Stadfesting av en fremtidsfullmakt innebærer at fullmakten trer i kraft. Det er ikke krav om at dette skal gjøres før behovet inntreffer.

For fullmektigen vil det ofte være nødvendig å få en fremtidsfullmakt stadfestet for å kunne handle på fullmaktsgiverens vegne. Da vil fullmektigen nemlig ha et bevis på at fullmakten gjelder. 

Når Fylkesmannen stadfester at en fremtidsfullmakt trer i kraft, vil fullmektigen motta en egen attest som kan fremlegges ved behov. Fylkesmannen vil da sikre fremtidsfullmakt-tinglysning, og registrere den i relevante registre. 

For at en fremtidsfullmakt skal kunne stadfestes, må fullmektigen sende inn følgende:

  • Den originale fremtidsfullmakten
  • Søknadsskjema
  • Legeerklæring som viser fullmaktsgiverens helsetilstand
  • Dokumentasjon som viser at pårørende av fullmaktsgiver har fått beskjed om fullmaktens ikrafttredelse og innhold. Pårørende skal signere.
Gammelt ektepar.

Når trengs stadfesting av fremtidsfullmakt?

Tinglysning og stadfesting av fremtidsfullmakt er nødvendig når større verdier skal håndteres. Det er da gjerne snakk om arv eller bolig.

Her er en oversikt som viser ulike situasjoner som krever fremtidsfullmakt-tinglysning og stadfesting av Fylkesmannen:

  • Kjøp, utleie eller salg av eiendom
  • Pantsettelse av eiendom
  • Grenseregulering og utskiftning av eiendom
  • Gaver og arveforskudd av større beløp
  • Tegning av livsforsikring
  • Gjeldsstiftelse og pantsettelse
Sønn gir mor en klem.

Derfor bør du ha en fremtidsfullmakt

Hovedregelen for fremtidsfullmakt og tinglysning, er at sistnevnte ikke er nødvendig. Dette forutsetter naturligvis at to vitner har signert fremtidsfullmakten. 

En fremtidsfullmakt er uansett god å ha, fordi den gir deg mulighet til å selv velge hvem som blir din økonomiske verge ved behov. 

Om du skulle havne i koma eller bli dement, vil vergen du valgte kunne håndtere økonomien din for deg. Har du ikke fremtidsfullmakt, er det Fylkesmannen som utnevner verge. Dette vanskeliggjør blant annet utbetaling av arveforskudd til arvinger. 

Med en fremtidsfullmakt kan du sikre at noen du stoler på tar økonomiske beslutninger for deg. Du kan for eksempel ha ektefellen din som verge. Dermed kan han eller hun bestemme hvorvidt barna skal få forskudd på arv eller ikke, og ikke Fylkesmannen.

Gammelt ektepar.

Trenger du fremtidsfullmakt?

Vi har nå sett nærmere på fremtidsfullmakt og tinglysning. Tinglysning av fremtidsfullmakt er ikke nødvendig, men kan bli aktuelt hvis fullmektig skal utføre store handlinger på fullmaktsgivers vegne. 

En fremtidsfullmakt er uansett godt å ha. Med fullmakten kan du for eksempel bestemme hvem som skal ta økonomiske beslutninger for deg, samt mange andre viktige beslutninger. Fullmektigen kan også få fullmakt til å sende søknader om stønader hos NAV for deg, og lignende.

Fremtidsfullmakt er kort og godt noe de fleste bør vurdere å ha. Tanken på å miste råderetten over egen økonomi en dag er nok fjern for de fleste. Husk likevel at det kan skje, og da er det greit å ha forberedt seg. 

Trenger du hjelp til å skrive en fremtidsfullmakt? Tinglysning er ikke nødvendig, og det eneste du trenger er to vitner. Din Framtidsfullmakt hjelper deg gjennom prosessen, og skreddersyr fullmakten for deg. Kontakt oss i dag og motta en ferdig fremtidsfullmakt innen kort tid!