Fremtidsfullmakt Rogaland

Trenger du hjelp med en fremtidsfullmakt i Rogaland? Det å få hjelp fra et advokatfirma kan fort bli dyrt. Heldigvis finnes det billigere alternativer, enten du bor i Stavanger eller andre områder.

En fremtidsfullmakt er noe alle bør vurdere å skaffe seg – uansett alder. Fullmakten gir deg nemlig mulighet til å selv avgjøre hvem som skal kunne ta beslutninger på dine vegne. Dette vil bli aktuelt dersom du ikke skulle kunne ta beslutninger selv i fremtiden, for eksempel på grunn av demens.

Dersom du trenger hjelp med en fremtidsfullmakt i Rogaland, tenker du kanskje på å hyre en advokat. Dette kan koste mange tusen kroner. Vi skal nå se nærmere på hva fremtidsfullmakter er, og hvordan du kan få fullmakten til en best mulig pris.

Slik fungerer fremtidsfullmakt i Norge

I Norge er det Fylkesmannen som utnevner verge til personer som mister samtykkerettigheten sin, for eksempel på grunn av slag eller demens. Vergen som utnevnes vil ofte være en ektefelle eller barn, men disse får da ofte begrensede rettigheter. 

De begrensede rettighetene innebærer gjerne at ektefellen eller barna må søke hos Fylkesmannen dersom viktige beslutninger skal tas. Dette kan for eksempel handle om salg av eiendom eller lignende. Prosessen er ofte tidkrevende og komplisert.

Med en fremtidsfullmakt kan man på forhånd utnevne noen man selv ønsker skal kunne ta hånd om viktige beslutninger for en selv i fremtiden, ved behov. Du bestemmer selv hvilke områder fullmektigen skal kunne hjelpe deg med, enten det er økonomiske eller personlige disposisjoner. 

Fullmakten vil tre i kraft etter at det foreligger en legeerklæring på at du selv ikke kan ta beslutninger på egen hånd. Fremtidsfullmakten vil slutte å gjelde den dagen du dør.

Hva koster en fremtidsfullmakt i Rogaland?

Prisen på en fremtidsfullmakt i Rogaland varierer mye. De aller fleste advokater krever rundt 4 000 kroner for å hjelpe deg med fullmakten. Dette er et stort beløp for mange. Heldigvis finnes det også billigere alternativer.

Vi kan hjelpe deg med å lage en fremtidsfullmakt til 999 kroner. Vi vil da utarbeide en skreddersydd fullmakt basert på dine ønsker og kriterier.

Dette må fullmakten inneholde

Som fullmaktsgiver er det du selv som bestemmer hvilke områder fremtidsfullmakten din skal inneholde. Du har også full kontroll over hvor bredt spekter av fullmakter fullmektigen din skal få. Her kan du inkludere både personlige og økonomiske disposisjoner.

Dersom fullmakten din kun er begrenset til visse områder, vil Fylkesmannen måtte lage et sidevergemål. Dette for at alle økonomiske og personlige forhold skal dekkes. Her er noen punkter som er vanlige å inkludere i en fremtidsfullmakt:

·       Betaling av regninger

·       Dialog med myndigheter som Skatteetaten eller NAV

·       Disposisjon over eiendom (salg, utleie, reinvestering og lignende)

·       Disposisjon av aksjer, bankkonti, lån og lignende

·       Disposisjon av kjøretøy

·       Utdeling av forskudd på arv

·       Honorar til fullmektig

·       Vurdere overføringer til fast eller midlertidig opphold på institusjoner

Ellers skal fremtidsfullmakten inneholde signatur fra fullmaktsgiver. To vitner skal være til stede, og ingen av disse skal være fullmektigen. Vitnene må dessuten ha fylt 18 år.

Din Framtidsfullmakt hjelper deg

En framtidsfullmakt er et viktig dokument som kan ha stor betydning for din fremtid. Du kan nemlig selv være med på å avgjøre hvem som skal kunne ta viktige beslutninger på dine vegne – om du ikke skulle greie dette selv i fremtiden. Dette kan for eksempel skyldes en ulykke, slag eller demens.

Enten du har behov for hjelp med en fremtidsfullmakt i Rogaland eller andre steder, kan Din Framtidsfullmakt hjelpe deg. Vi sørger for at alt av nødvendig informasjon tas med i fullmakten, og kan i tillegg hjelpe deg med gratis digital oppbevaring av dokumentet.

Kontakt oss i dag om du ønsker mer informasjon om fremtidsfullmakt i Rogaland!