Fremtidsfullmakt Oslo

Trenger du hjelp til å skrive din fremtidsfullmakt i Oslo? En fremtidsfullmakt kan sees på som et alternativ til at Fylkesmannen utnevner en verge for deg om du skulle miste din samtykkerett.

Dersom du skal finne noen som kan hjelpe deg med en fremtidsfullmakt i Oslo, tenker du kanskje automatisk på advokathjelp. Dette er imidlertid en dyr løsning, og det finnes langt billigere alternativer som er like gode.

Her kan du lese mer om hva en fremtidsfullmakt er, og hvordan du kan få en til en best mulig pris.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument som innebærer at du gir noen tillatelse til å utføre handlinger på dine vegne dersom du i fremtiden skulle miste samtykkeretten din.

Dersom du for eksempel skulle rammes av slag eller demens, vil personen du utnevner i fremtidsfullmakten kunne ta beslutninger på dine vegne. Vedkommende kan ta både personlige og økonomiske beslutninger for deg. Dette er noe du selv presiserer i fullmakten.

Fullmektigen kan for eksempel ta økonomiske beslutninger som å selge eiendom, betale regninger og lignende. Av personlige beslutninger kan vi nevne søknader om ytelser, hvor du skal bo (eldrehjem eller hjemme) – og så videre.

Hva koster en fremtidsfullmakt?

Dersom du ønsker hjelp med din fremtidsfullmakt i Oslo, finnes det mange alternativer. Det å få hjelp av en advokat kan imidlertid bli veldig dyrt. Som regel krever advokatfirmaene rundt 4 000 kroner for å hjelpe deg med en fremtidsfullmakt.

Heldigvis finnes det billigere løsninger. Vi kan lage en fremtidsfullmakt for deg til 999 kroner. Dette er 25 % av prisen en gjennomsnittlig advokat i Oslo vil kreve. Samtidig er kvaliteten like høy.

Vi leverer fremtidsfullmakt i Oslo

Dersom du trenger en fremtidsfullmakt i Oslo, kan Din Framtidsfullmakt hjelpe deg. Vi skriver hele fullmakten for deg, slik at all viktig informasjon tas med.

Fullmakten skrives basert på dine instruksjoner og ønsker. Deretter kan du signere den sammen med to vitner. Vi kan oppbevare fullmakten for deg digitalt, slik at du har den lagret på en trygg server.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om fremtidsfullmakter.