Fremtidsfullmakt godtgjørelse

Fremtidsfullmakt godtgjørelse kan variere mye fra aktør til aktør. En advokat vil typisk kreve mange tusen kroner for oppdraget. Heldigvis finnes det mer budsjettvennlige løsninger.

En fremtidsfullmakt kan betraktes som et alternativ til offentlig vergemål utnevnt av Fylkesmannen. Fullmakten gir deg mulighet til å selv bestemme hvem som skal ta beslutninger på dine vegne om du ikke kan ivareta egne interesser. Dette kan for eksempel bli aktuelt om du blir dement eller rammes av en ulykke.

Fremtidsfullmakt godtgjørelse varierer mye. En advokat vil vanligvis kreve rundt 4 000 kroner for arbeidet. Dette er mye penger. Mange ser seg derfor rundt etter en like bra – men billigere – løsning.

Gammelt ektepar.

Fremtidsfullmakt pris

Dersom du er på jakt etter en budsjettvennlig pris på fremtidsfullmakt, er kanskje ikke advokathjelp et alternativ. Til en fjerdedel av prisen kan du få like god hjelp hos oss.

Din Framtidsfullmakt kan lage en fullmakt for deg til 999 kroner. Vi passer på at din fremtidsfullmakt blir tydelig, strukturert og at all viktig informasjon inkluderes.

Dekkende fremtidsfullmakt for ektepar

Det er mange ektepar som tror at de automatisk vil få råderett over den andre partens økonomiske eller personlige interesser om vedkommende ikke kan ta egne beslutninger. Dette er imidlertid ingen selvfølge.

Det er nemlig Fylkesmannen som utnevner en verge til den aktuelle ektefellen. Dette er i mange tilfeller den andre ektefellen, men da ofte med store begrensinger. I så fall må du kanskje søke hos Fylkesmannen hver gang en stor beslutning skal tas på vegne av ektefellen din.

Med en fremtidsfullmakt kan du få full råderett over de disposisjonene ektefellen din har nevnt i fullmakten. Dette kan for eksempel omhandle salg av bolig, søknader om ytelser hos NAV – eller lignende.

Gratis oppbevaring av fullmakten

Foruten fremtidsfullmakt godtgjørelse, er det viktig å tenke over lagring av fullmakten. Dette er et viktig dokument som helst bør oppbevares digitalt. Med digital oppbevaring vil ikke fullmakten destrueres ved brann eller lignende katastrofer.

Din Framtidsfullmakt tilbyr gratis, digital oppbevaring av fremtidsfullmakten din. Det offentlige tilbyr ingen oppbevaringsløsninger, noe vi mente det var på tide å gjøre noe med!

Motta hjelp fra Din Framtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er noe alle burde ha. Uten fullmakten er det Fylkesmannen som vil utnevne en verge til deg dersom du skulle rammes av demens eller lignende.

Med fullmakt, kan du selv bestemme hvem som skal få rett til å handle og ta beslutninger på dine vegne.

Fremtidsfullmakt godtgjørelse kan variere mye fra aktør til aktør. Mens advokater gjerne krever 4 000 kroner for oppdraget, kan vi gjøre den samme jobben til 999 kroner.

Samtidig kan du være sikker på at skrivet blir av høy kvalitet, og at all viktig informasjon inkluderes.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om fremtidsfullmakter!