Fremtidsfullmakt ektepar

En fremtidsfullmakt gir ektepar mulighet til å sikre at den andre parten kan råde over fullmaktsgivers økonomiske eller personlige interesser ved behov.

Det er en nokså vanlig misforståelse at samboere eller ektefeller automatisk kan fatte fullstendige beslutninger for partneren sin dersom han/hun skulle bli dement eller lignende. Dette gjelder både personlige og økonomiske beslutninger.

Har dere ikke opprettet en fremtidsfullmakt som ektepar, er det Fylkesmannen som oppretter et offentlig vergemål.

Ektefeller som sitter sammen, ser på hverandre og holder hender

Hvorfor fremtidsfullmakt?

Mange ektefeller lever i god tro om at den ene vil kunne ta økonomiske eller personlige beslutninger på vegne av den andre, hvis en av partene mister sin samtykkekompetanse. Og skulle ikke dette gå, tror du kanskje at eventuelle barn automatisk får denne råderetten.

Dette er dessverre ikke tilfelle. Skulle du bli fratatt samtykkekompetansen din, er det Fylkesmannen som oppretter vergemål. Din samboer eller ektefelle kan da bli oppnevnt som verge, men stort sett med meget begrensede rettigheter.

De begrensede rettighetene i et offentlig vergemål, innebærer kanskje at ektefellen din må søke om tillatelse fra Fylkesmannen om beslutninger skal tas. Dette kan for eksempel handle om forskudd på arv, utdeling av gaver, eiendomssalg eller lignende.

Med en fremtidsfullmakt kan ektepar sikre den andre parten disposisjoner over både økonomiske og personlige beslutninger. Fullmakten vil tre i kraft idet en av partene mister samtykkekompetansen sin, for eksempel grunnet sinnslidelser, slag og demens.

Fremtidsfullmakt uskifte

Fremtidsfullmakt for ektepar er spesielt nyttig dersom du sitter i uskiftet bo. Normalt sett vil ikke boet bli gjort opp når du dør dersom du sitter i uskiftet bo. Eventuelle eiendeler vil derfor ofte «fryses» i mange år før boet gjøres opp.

Med en fremtidsfullmakt kan du enkelt bestemme at boet skal gjøre opp når du dør, enten helt eller delvis.

Et dokument som blir signert, stemplet og godkjent

Fremtidsfullmakt pris

Fremtidsfullmakt for ektepar kan ha en nokså stiv pris dersom en advokat skal ta seg av jobben. Du bør regne med at en advokat tar rundt 4 000 kroner for oppdraget.

Du kan også skrive fremtidsfullmakten din på egen hånd. Dersom du er usikker på hvordan dette gjøres, finnes det billigere alternativer enn å hyre en advokat. 

Din Framtidsfullmakt hjelper deg

En fremtidsfullmakt mellom ektepar sikrer at den ene ektefellen kan ta personlige og økonomiske beslutninger på den andre vegne ved behov. Skulle for eksempel én av dere rammes av demens, kan den andre ta hånd om det økonomiske eller offentlige søknader om stønader. 

Din Framtidsfullmakt kan hjelpe deg med å skrive en fremtidsfullmakt. Vi kan blant annet skrive fremtidsfullmakt for ektepar. Slik kan du senke skuldrene og vite at ektefellen din kan håndtere viktige beslutninger for deg ved behov. Kontakt oss i dag for mer informasjon!