Fremtidsfullmakt demens

En fremtidsfullmakt ved demens kan være en reddende engel, bokstavelig talt. Fullmakten gir familien den tryggheten som er viktig å ha, før det er for sent.

Fremtidsfullmakt har blitt et begrep flere og flere er kjent med. Dette dokumentet sikrer at personer kan ta kontroll over pliktene til fullmaktsgiver, dersom han eller hun ikke kan ivareta egne interesser lenger.

Det kanskje beste eksempelet på dette, er når en person får demens. Sinnslidelser og andre tilstander kan også føre til et behov for å benytte seg av en fremtidsfullmakt.

Dersom du ønsker en fremtidsfullmakt ved demens, kan vi hjelpe deg med å lage denne!

Hva er fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument, gjerne på 1-2 sider, som forklarer hvilken kontroll verger skal ha over fullmaktsgiver. Som oftest vil bankkonto være en av de viktigste elementene å kontrollere.

Fullmakten sier naturligvis noe om hvem det er som gir fra seg kontrollen, samt hvilken/hvilke verger det er som tar den over. Dokumentet vil deretter gå i detalj på nettopp disse oppgavene.

Hvorfor fremtidsfullmakt for demens?

Demens er noe mange eldre sliter med. Der dette naturligvis kan oppleves som veldig trist, finnes det også mange farer ved tilstanden. Eldre kan nemlig veldig fort både bli lurt og handle uten sperrer.

Svindlere spisser seg inn på eldre hver eneste dag, og dersom du har demens, er det fort gjort å handle basert på svindlernes triks. En fremtidsfullmakt ved demens vil sikre at andre tar avgjørelsene.

De som er mer klare i hodet, vil naturligvis kunne se, til en viss grad i hvert fall, hva som er riktig å gjøre i ethvert tilfelle. Disse personene vil forhåpentligvis gjøre det som er til det beste for fullmaktsgiver.

Ektefeller og barn er populære verger

Eier en hus og bil, og alt imellom, med sin ektefelle, er det nok best at denne personen blir satt opp som din potensielle verge. Da kan de ta over alle forpliktelsene i husholdningen, og sikre fellesøkonomien.

I noen tilfeller har selvfølgelig den andre parten gått bort, og da er barna det nest beste alternativet. Naturligvis kan du også benytte deg av nære venner, dersom du hverken har ektefeller eller barn.

Fremtidsfullmakt pris

Hva koster egentlig en fremtidsfullmakt? Hos et advokatbyrå må du i dag ut med rundt 3,000 kr for å få denne fullmakten skrevet. Sannheten er derimot at du langt ifra trenger en advokat til dette.

I Norge er det lov å skrive fremtidsfullmakten helt selv, og egentlig er det ikke så vanskelig. Ønsker du å prøve selv, kan du laste ned en gratis fremtidsfullmakt mal hos oss.

Allikevel lønner det seg i mange tilfeller å skreddersy fullmakten. Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med å sikre at alt blir riktig for dine behov. Vi gir deg Norges beste pris på fremtidsfullmakt!

Stadfestelse og ikrafttredelse

Fullmakter skal som regel stadfestes hos Fylkesmannen. For en fremtidsfullmakt, trenger du ikke å gjøre dette om du ikke ønsker. Den trer i kraft den dagen betingelsene blir oppfylt.

I fullmakten vil du kunne fremheve hvilke betingelser som denne skal operere under. Dette vil være veldig nyttig, da en person med demens helt spesifikt fort kan motsette seg fullmakten.

Gratis oppbevaring av fullmakt

Ikke bare har Din Tekstforfatter den rimeligste prisen på fremtidsfullmakt i Norge – vi tilbyr også helt gratis oppbevaring! Ingen offentlige registre tilbyr dessverre dette enda.

Der du kan oppbevare testament i Tingretten, finnes det ingen slike løsninger for fremtidsfullmakt. I tillegg til dine egne kopier, vil vi beholde din fullmakt til denne trer i kraft (med mindre du ber om sletting).

Vi følger strenge prosedyrer for oppbevaring av data, og dette forekommer kun basert på din godkjenning. Ved å kjøpe fremtidsfullmakt hos oss, godkjenner du vår oppbevaring automatisk.

Motta hjelp til fremtidsfullmakt!

Dersom du trenger en fremtidsfullmakt for demens, sinnslidelser, eller andre tilstander som kan oppstå, hjelper vi deg gjerne. Vi har lang erfaring i å lage slike fullmakter for nordmenn!

Slipp de rådyre advokatprisene, men kom ut av det med den samme, gode kvaliteten. Motta gratis oppbevaring som en hyggelig tilleggstjeneste fra oss, i tillegg til dine egne kopier.

Kontakt oss i dag for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med fremtidsfullmakt for demens!